STROKOVNI POSVET ZA ČLANE CER


 Zeleni voditelji v tekmi s časom do podnebne nevtralnosti

RACE TO ZERO

15. december 2020, od 10.00 do 12.00 

ONLINE DOGODEK - spletna plaftorma ZOOM
 

V središče razprave bomo postavili kako doseči zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in kako vse gospodarske panoge lahko prispevajo k zastavljenemu cilju. Z dogodkom želimo odpreti dialog z različnimi deležniki in predstaviti dobre prakse, s katerimi so podjetja že na poti k ustvarjanju nizkoogljične družbe. Dogodek prinaša priložnost za povezovanje in iskanje konkretnih rešitev, premagovanje ovir in navezovanju novih stikov. 

 VABLJENI na strokovni posvet, kjer bomo predstavili: 
  • kako bomo dosegli 55 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030
  • nacionalni načrt za okrevanje in odpornost Slovenije
  • uresničevanje Zelenega dogovora v času okrevanja
  • podnebne spremembe in tveganja za podjetja 
  • dobre prakse podjetij, ki so že sprejele zavezo za doseganje podnebne nevtralnosti
 
KOMU JE DOGODEK NAMENJEN?


Dogodek je namenjen vodstvenim kadrom podjetij, ki vidijo v zelenem prehodu priložnost za lasten razvoj, prehod v krožno gospodarstvo, večjo konkurenčnost, odpornost na prihajajoče spremembe, rast, ustvarjanje prihrankov oz. dodane vrednosti.

VPRAŠANJA ZA GOVORNIKE

Slušatelje strokovnega dogodka vabimo, da na naše sogovornike že predhodno naslovite vaša vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti tekom dogodka. Vprašanja prosim naslovite na elektronski naslov info@cer-slo.si

 

 


PROGRAM 

 

10.00 - 12.00

Uvodni pozdrav
Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER 


Uvodni govor: Kako doseči 55 odstotno zmanjšanje emisij CO2 in predstavitev nacionalnega načrta za okrevanje 

Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
 

Uresničevanje zelenega dogovora v času okrevanja -  "A system change Compass"

Dr. Janez Potočnik, UNEP International Resource Panel, Club of Rome, nekdanji komisar EU za znanost, raziskave in okolje  


Kako podjetja lahko prispevajo k ambicioznim ciljem zmanjšanja emisij za vsaj 55% do leta 2030 - Business Ambition for 1.5° 

Lea Fink, regijski vodja, CDP Europe

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

Podnebne spremembe in tveganja za podjetja
Akos Lukacs, Vodja trajnosti in podnebnih sprememb, Deloitte 
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

 

 
ODMOR za spletno druženje
 

Okrogla miza s podjetji, ki so že sprejela zavezo za doseganje podnebne nevtralnosti in nizko ogljičnega poslovanja, spreminjanja poslovnih modelov ter uvajanja novih kompetenc za zelene voditelje
Moderator: Mag. Žiga Čebulj, strokovni svetovalec na področju inovacij, digitalizacije in zelenih tehnologij

Vanja Lombar, direktorica, OMV Slovenija
Adrian Ježina, predsednik uprave, Telemach
Mark Boris Andrijanič, Public Policy, Uber 
Vojko Golmajer, direktor, Velux Slovenija
 
 
 
 
 
 

SPONZOR 


 

 

 

KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je možna za člane CER oziroma na povabilo CER. Je brezplačna, z obvezno prijavo na spodnji povezavi. 

Dogodek boste lahko spremljali preko spletne platforme Zoom. Povezavo do dogodka boste prejeli 2 dni pred dogodkom. 
 
 

 

PRIJAVA

PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: