Drugi Zeleni zajtrk in delavnica

Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor

25. september 2019


Center inovativnega podjetništva - NLB Trg republike 2, Ljubljana

 

Podnebno energetski izzivi spodbujajo razvoj novih, okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in s tem novih kompleksnih infrastrukturnih projektov za alternativna goriva (električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva, zemeljski plin v plinasti in tekoči obliki, utekočinjeni naftni plin …). Pri tem bo zelo pomembno, da bo infrastruktura umeščena v prostor kakovostno, da bo zagotavljala varnost, povezljivost, odzivnost, odpornost in funkcionalnost ter višjo kakovost bivanja za vse.

Dejstvo je, da se pri umeščanju infrastrukture za alternativna goriva v prostor, že danes soočamo z različnimi izzivi in težavami. V prihodnosti pa bomo zaradi doseganja podnebno energetskih ciljev soočeni s še večjimi izzivi. Nove tehnologije in infrastruktura za alternativna goriva prinašajo tudi nove načine poslovanja in nove uporabniške navade ter s tem vse več neznank. Pri tem ne gre prezreti priložnosti, ki se zaradi novih okoljsko manj obremenjujočih tehnologij pojavljajo v gospodarstvu in družbi.

Zavedamo se nujnosti bolj sistemskega in medresorska partnerskega usklajevanja različnih deležnikov. Prav tako se zavedamo pomembnosti usklajevanja na mednarodni, nacionalni kot lokalni ravni.

Namen dogodka je:
  • Izpostaviti ključne izzive pri umeščanju infrastrukture v prostor.
  • Povezovati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na umeščanje infrastrukture v prostor.
  • Izpostaviti determiniranost zakonodaje.
  • Konstruktivna razprava o sedanjem in ciljnem stanju ter ključnih faktorjih, da bo pot med njima uspešna.

Vabljeni: predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij, ki lahko konstruktivno pripomorejo k uspešnemu kakovostnemu umeščanju infrastrukture za alternativna goriva v prostor.
PROGRAM


8.00 - 8.30

Registracija in jutranje mreženje8.30 - 9.00

Uvodni nagovori

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica / CER - Povezovanje deležnikov in medresorsko sodelovanje
Darko Trajanov,  v. d. Generalnega direktorja / Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Ministrstvo za infrastrukturo
Barbara Radovan, generalna direktorica, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor
Dr. Marko Kovač / Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost - Ključni posegi v prostor za doseganje ciljev NEPN


9.00 - 9.30Pomen sistemskega pristopa k uvajanju alternativnih goriv
dr. Marta Jerman Svoljšak, vodja sekcije mobilnost CER in direktorica za Tehnični razvoj, kakovost in varnost, Petrol

Kakovostno zasnovana infrastruktura je ključna za uspešno delovanje novih tehnologij v vseh sektorjih
Simon Vrbnjak, Manager ROBOTICS Aplikacijski inženir Lapp d.o.o.


9.30 - 10.30
Delavnica z različnimi deležniki na temo "Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor"
Delavnica bo vodena po metodi proaktivne kavarne, katere cilj je odpirati prostor za kreativni in k akciji naravnan pogovor.
Namen delavnice je okrepiti sodelovalno klimo različnih deležnikov.
Delavnico bo vodila Natalija Vrhunc, facilitatorka za poslovno svetovanje in vodenje delavnic.


10.30 - 11.00Razprava s publiko


11.00 - 12.00
MreženjeDogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
Dogodek bo povezovala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER.


KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna z obvezno prijavo na spodnji povezavi, do zapolnitv mest.


V kolikor se boste mogli udeležiti dogodka. Prosimo, da nam to sporočite na naslov info@cer-slo.si.
V primeru neudeležbe brez odjave, vam bomo izstavili račun v vrednosti 50,00 Eur.

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman in fotografiran.
Podatke bomo, partnerji dogodka, uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.PRIJAVA


PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe:

LOKACIJA


Center inovativnega podjetništva - NLB
Trg republike 2, Ljubljana
SPONZORMEDIJSKI PARTNERNAPOVEDUJEMO