NOVICE
26.09.2019    |    Poročilo, Zeleni zajtrk

2. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor

POROČILO o drugem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil izpostaviti ključne izzive pri umeščanju infrastrukture v prostor, povezovati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na umeščanje infrastrukture v prostor, konstruktivna razprava o sedanjem in ciljnem stanju ter ključnih faktorjih, da bo pot med njima uspešna.
ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE

4. Zeleni zajtrk _ POROČILO I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
09.12.2019   |   Poročilo, Zeleni zajtrk
POROČILO o četrtem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Prenove so ključne za doseganje pariškega sporazuma, saj bo leta 2050 v Evropi še vedno v uporabi devet od desetih obstoječih stavb. V pripravi oz. veljavi so novi predpisi, ki nalagajo številne obveznosti, različnim deležnikom. V praksi pa se pri implementaciji novih predpisov in standardov pojavlja veliko ovir.
3. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
05.11.2019   |   Poročilo, Zeleni zajtrk
POROČILO o tretjem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil povezati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na sprejem takšne okoljske zakonodaje, da bo omogočeno doseganje ciljev rabe obnovljivih virov energije in upravljanja z odpadki, ob najnižjih možnih stroških, okoljsko najbolj sprejemljivo in tehnološko učinkovito.
2. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor
26.09.2019   |   Poročilo, Zeleni zajtrk
POROČILO o drugem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil izpostaviti ključne izzive pri umeščanju infrastrukture v prostor, povezovati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na umeščanje infrastrukture v prostor, konstruktivna razprava o sedanjem in ciljnem stanju ter ključnih faktorjih, da bo pot med njima uspešna.