NOVICE
17.09.2019    |    Zeleni zajtrk

2. Zeleni zajtrk in delavnica_ 25. september 2019 I Umeščanje infrastrukture za alternativna goriva v prostor

Podnebno energetski izzivi spodbujajo razvoj novih, okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in s tem novih kompleksnih infrastrukturnih projektov za alternativna goriva (električna energija, vodik, biogoriva, sintetična in parafinska goriva, zemeljski plin v plinasti in tekoči obliki, utekočinjeni naftni plin …). Pri tem bo zelo pomembno, da bo infrastruktura umeščena v prostor kakovostno, da bo zagotavljala varnost, povezljivost, odzivnost, odpornost in funkcionalnost ter višjo kakovost bivanja za vse.