Tretji Zeleni zajtrk in delavnica

Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo

23. oktober 2019


Center inovativnega podjetništva - NLB Trg republike 2, Ljubljana

Slovenija lahko Evropski uniji in svetu ponudi učinkovito, okolju prijazno upravljanje z odpadki in hkrati izpolnjuje cilje uporabe obnovljivih virov. Zadajmo si konkreten izziv: Doseganje ciljev na področju obnovljive energije bomo izpolnjevali s predelavo odpadkov. Prenovljene EU direktive iz svežnja »Clean Energy for all Europeans« to omogočajo. Jih (z)more Slovenija implementirati prva in svetu pokazati?


 

Današnja zakonodaja predpisuje vse od nabora vhodnih materialov do postopkov in tehnologij. Se zavedamo ovir, prednosti in omejitev, ki jih ima Slovenija na tem področju? Smo sposobni oblikovati enotne kriterije, ki jih naj izpolnjujejo tehnologije, ne da bi našteli vsako izmed njih in bomo hkrati vseeno prepričani, da so vsi okoljski, ekonomski in tehnološki cilji doseženi? Kakšen način bo omogočal stalno izboljševanje, bo prilagodljiv brez potrebne vsakokratne spremembe podzakonskih aktov? Kako povezati različne vidike v sistem kazalnikov in ukrepov, jih upoštevati pri spodbujanju investicij in prilagoditvi zakonodaje različnih resorjev? Kako oblikovati program, ki bi pospešili razvoj in uporabo novih tehnologij?


Namen dogodka je:
• Povezovati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na sprejem takšne okoljske zakonodaje, da bo omogočeno doseganje ciljev rabe obnovljivih virov energije in upravljanja z odpadki, ob najnižjih možnih stroških, okoljsko najbolj sprejemljivo in tehnološko učinkovito.
• Izpostaviti determiniranost zakonodaje, ki nehote postavlja prepreke za uveljavljanje novih tehnologij
• Spodbuditi k nastajanju novih tehnologij, prepoznavnosti in vidnosti ter omogočanju njihove komercializacije
• Konstruktivna razprava o sedanjem in ciljnem stanju ter ključnih faktorjih, da bo pot med njima uspešna.

Vabljeni: člani CER, vodstveni kadri energetskih podjetij in podjetij za upravljanje z odpadki, predstavniki akademsko raziskovalne sfere, predstavniki gospodarskih združenj, predstavniki občin - župani in direktorji občinskih uprav, zainteresirana javnost, predstavniki medijev.
Prijave so odprte do zapolnitve mest.

Prehod v brezogljično družbo zahteva medsektorsko povezovanje na zakonodajni, korporacijski in podjetniški ravni. Za doseganje ciljev iz Energetsko podnebne strategije EU, dokončanje Energetsko podnebnega načrta Slovenije, njegovo manifestacijo v Podnebni poti 2050 bo potrebno še trdneje povezati izhodišča, izzive, cilje, rešitve različnih iniciativ, delovnih teles in pobud, ki bodo skladne z naravnimi in gospodarskimi danostmi Slovenije. Upoštevanje slednjega v Evropski Uniji ni nič novega. Podnebna in energetska zakonodaja posameznih članic upoštevata specifike lastne države.


 
PROGRAM


8.00 - 8.30

Registracija in jutranje mreženje8.30 - 9.20

Uvodni nagovori

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER
Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica. Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostorOdpadki in obnovljivi viri energije: vsebinska izhodišča
 • Odpadki kot potencial (mag. Tanja Bolte, generalna direktorica. Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor) (10 min)
  Odpadkovna bilanca 2018: koliko jih ustvarimo in kam gredo?
  Okoljska zakonodaja: izhodišča in status implementacije na področju rabe goriv 
 • Obnovljivi viri energije: kje smo in kam gremo?
  Potencial bio- in sintetičnih goriv v NEPN (Nacionalni energetsko podnebni načrt) (dr. Marko Kovač, IJS CEU) (5 min)
 • Izzivi proizvodnje in komercializacije alternativnih goriv (iz biomase in odpadkov) (dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol) (5 min)


9.20 - 9.50Zelene tehnologije za predelavo v goriva
 • Domače tehnologije za relizacijo ciljev NEPN (Nacionalni energetsko podnebni načrt) (dr. Peter Novak, Energotech) (10 min)
 • Poslovni primeri:
  • Uplinjanje: Rešitev Syntech (Matija Bolka, Syntech) (5 min) 
  • Katalitična depolimerizacija: Rešitev SynDi (dr. Ervin Pfeifer, JEMS) (5 min)
  • ReOil: Pridobivanje nafte iz plastike (Mojca Grižon, OMV) (5 min)


9.50 - 11.30
Delavnica: Cilje na področju obnovljivih virov energije bomo izpolnjevali tudi s predelavo odpadkov
Delavnica bo vodena po metodi proaktivne kavarne, katere cilj je odpirati prostor za kreativni in k akciji naravnan pogovor.
Namen delavnice je okrepiti sodelovalno klimo različnih deležnikov.
Delavnico bo vodila Natalija Vrhunc, facilitatorka za poslovno svetovanje in vodenje delavnic.


11.30 - 12.00
MreženjeDogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
Dogodek bosta povezovali Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER in Suzana Leben, vodja projektov CER in Jems d.o.o..


KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna z obvezno prijavo na spodnji povezavi.


V kolikor se boste mogli udeležiti dogodka. Prosimo, da nam to sporočite na naslov info@cer-slo.si.
V primeru neudeležbe brez odjave, vam bomo izstavili račun v vrednosti 50,00 Eur.

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman in fotografiran.
Podatke bomo, partnerji dogodka, uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.PRIJAVA


PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe:

LOKACIJA


Center inovativnega podjetništva - NLB
Trg republike 2, Ljubljana


GreenTech Forum Dogodki 2019


1. Zeleni zajtrk - 8. marec 2019
2. Zeleni zajtrk - 25. september 2019
3. Zeleni zajtrk - 23. oktober 2019
GreenTech Forum konferenca - 27. november 2019