Četrti Zeleni zajtrk in delavnica

Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb

Kako zagotoviti uspešno implementacijo Direktive EPBD (EU) 2018/844 - o energetski učinkovitosti stavb v prakso (PURES)
za doseganje skoraj nič energijskih in zdravih stavb?

20. november 2019

Center inovativnega podjetništva - NLB Trg republike 2, Ljubljana

Stavbe v Evropi predstavljajo skoraj 40% porabe končne energije. Skladno z dolgoročnimi energetsko podnebnimi zavezami EU so postavljene v središče politike na področju energetske učinkovitosti in razogljičenja. Prenove so ključne za doseganje pariškega sporazuma, saj bo leta 2050 v Evropi še vedno v uporabi devet od desetih obstoječih stavb. V pripravi oz. veljavi so novi predpisi, ki nalagajo številne obveznosti, različnim deležnikom. V praksi pa se pri implementaciji novih predpisov in standardov pojavlja veliko ovir.

Države članice EU bodo morale pri prenovah kot novogradnjah spodbujati učinkovite sisteme za izboljšanje energetske učinkovitosti, uporabo obnovljivih virov energije in izboljšati celotno življenjsko dobo stavb. Implementacija spremenjene Direktivo EPBD je lahko priložnost za celosten pristop napram zdravem, visoko energijsko učinkovitim, pametnem in okolju prijaznem stavbnem fondu do leta 2050.

Pravilno izvajanje Direktive EPBD pa je obenem priložnost za doseganje širših koristi pri prenovah stavb, kot npr. izboljšanje parametrov, ki neposredno vplivajo na zdravje in ugodje bivanja ljudi (IEQ*).

Namen dogodka
Komunikacija in sodelovanje med deležniki za definiranje pričakovanj, ki lahko prispevajo k opredelitvi:
- prioritet znotraj bistvenih zahtev za gradnjo stavb,
- potrebnih ukrepov pri prenovah, ki bodo zagotavljali energijsko učinkovitost stavb (SNES) in obenem zdrave stavbe,
- možnih motivatorjev za prenove.

Vabljeni:
predstavniki ministrstev, Eko sklada, člani CER, partnerji KOC INOVATIS, predstavniki fakultet, zbornic, razvojno raziskovalnih organizacij, energetske agencije, regijske razvoje agencije ter vsi zainteresirani deležniki.

Koristne povezave:

- Direktiva EPBD (EU) 2018/844 o energetski učinkovitosti stavb
- Priporočilo komisije (EU) 2019/786 z dne 8. maja 2019 o prenovi stavb
- Parameteri kakovosti notranjega okolja (IEQ* - Indoor Environmental Quality)

SOORGANIZATORJI

PROGRAM


8.30 - 9.00

Registracija in jutranje mreženje9.00 - 10.00
Uvodni pozdrav
Ana Struna Bregar
, izvršna direktorica CER
dr. Marjan Velej, vodja projekta KOC INOVATIS

Implementacija direktive in posodobitev PURES-a
Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor
Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
dr. Marjana Šijanec Zavrl, ZRMK

Integracija zahtev po kakovosti notranjega okolja
Vojko Golmajer, vodja sekcije trajnostna gradnja CER, direktor Velux Slovenija d.o.o.


10.00 - 11.45
Delavnica z različnimi deležniki
"Kaj so prioritete znotraj številnih zahtev pri energetskih prenovah in novogradnjah?"
Namen delavnice je okrepiti sodelovalno klimo različnih deležnikov.


11.45 - 12.00
MreženjeDogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
Dogodek bosta povezovali Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER.
Delavnico bo vodila Natalija Vrhunc, facilitatorka za poslovno svetovanje in vodenje delavnic.KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna z obvezno prijavo na spodnji povezavi.


V kolikor se boste mogli udeležiti dogodka. Prosimo, da nam to sporočite na naslov info@cer-slo.si.
V primeru neudeležbe brez odjave, vam bomo izstavili račun v vrednosti 50,00 Eur.

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman in fotografiran.
Podatke bomo, partnerji dogodka, uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.PRIJAVA


PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe:

LOKACIJA


Center inovativnega podjetništva - NLB
Trg republike 2, Ljubljana


GreenTech Forum Dogodki 2019


1. Zeleni zajtrk - 8. marec 2019
2. Zeleni zajtrk - 25. september 2019
3. Zeleni zajtrk - 23. oktober 2019
4. Zeleni zajtrk - 20. november 2019
GreenTech Forum konferenca - 27. november 2019
l.