ABOUT US

Challenges and opportunities for a low-carbon economy


The transition to a low-carbon economy represents a huge opportunity and a huge challenge
for the whole of society and meets global commitments that are responsible for climate change.
MISSION AND VISION

The mission of CER is to accelerate innovative climate-neutral circular economy and green technologies* that meet the environmental energy challenges.

Our vision is that Slovenia becomes the leading regional hub for the development of green technologies in the future.


**
We define green technologies as services, products and processes that reduce energy and material consumption, reduce and eliminate waste and emissions, increase the use of clean energy and are more energy efficient.

ACTIVITIES

CER has the role of a professional body. It participates in strategically important decisions that are in the interests of a wider society.

CER realizes its vision with
- promoting tools for accelerating the green economy and green technologies (innovations, business models, finance, regulatory environment, taxes, incentives, impact measurement),
- cooperation, networking, openness, distribution in the development of green technologies (networking between different sectors, industries, actors, competitors and partners)
- raising awareness of the positive, multiplier effects of the green economy (health, knowledge, education, green jobs, equity, raising GDP, security, the future);
- promotion of Slovenian knowledge, scientific achievements, technological breakthroughs in the field of green technologies,
- global networking and internationalization.

VALUES

Responsibility, health, innovation,
interdisciplinarity, excellence, efficiency.
SECTIONS CER


SUSTAINABLE BUILDINGS AND REAL ESTATE

The section "Sustainable construction and real estate" combines organizations that are related to planning, construction, maintenance, and investment.

 


 


SUSTAINABLE MOBILITY

The "Sustainable Mobility" section brings together organizations associated with the mobility and transport ecosystem.

 


 
INNOVATION IN ENERGY AND TECHNOLOGY

The section "Innovation in Energy and Technology" combines the entire energy sector, which today is subject to many changes and the ICT sector, which makes a number of changes in energy, construction and mobility.

 


 
TEAM CER


Nujno moramo začeti spreminjati svoje potrošniške navade in začeti bolj varčevati z energijo. Navade moramo spreminjati tako nivoju posameznika, kot na nivoju organizacij, podjetij, držav in s tem celotne družbe, če želimo ohraniti kakovost bivanja zase in za prihodnje generacije. Preveč naših aktivnosti ima negativne in uničujoče posledice za okolje. Zato moramo vsi nujno ravnati bolj odgovorno in premišljeno. Začnimo sedaj!
Ana Struna Bregar CEO CER

Petrol je trajnostno strategijo postavil kot temelj poslovnega modela. S tem je postal ena osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope, ki prevzema aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in povečevanju deleža obnovljivih virov energije. Prehod v krožno gospodarstvo je priložnost za večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest. Zavzemamo se za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij, povečevanje snovne predelave in za energetsko izrabo odpadkov.
dr. Marta Svoljšak Jerman Head of the section of Sustainable mobility / Director of Sustainability and Control Petrol d.d.
Vojko Golmajer Head of the section of Sustainable buildings / Director Velux Slovenija and Croatia
Daniel Vuk Project Manager
Donna Dreisiebner Project Coordinator

BOARD


CER is a private non govermetnal body - institution that selects board every two years.


Za dolgoročno razogličenje energetskega sistema so ključni obnovljivi viri energije. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v Petrolu dosegamo z uvajanjem vetrne, sončne, vodne in geotermalne energije kot tudi z vpeljevanjem rešitev za nižjo porabo energije v transportu, mestih in industriji. Kot družba pa lahko mi vsi velike prihranke dosegamo tudi v segmentu ogrevanja in hlajenja v zgradbah.
Mag. Rok Vodnik Board member Petrol d.d., President of the board CER

Gregor Benčina CEO Slovenijales d.o.o., Vice president of the board CER
Poslanstvo podjetja Porsche Slovenija je nič manj kot vrhunska mobilnost. Kot največji slovenski uvoznik osebnih vozil, ki dobavi kar tretjino vseh novih vozil v Sloveniji, se zavedamo svoje družbene odgovornosti, ki izhaja iz tako močnega tržnega položaja. Zato z aktivnim delom v CER-u soustvarjamo pogoje, ki bodo Sloveniji omogočili prehod v trajnostno družbo in zagotovili energetsko neodvisnost, čisto in zdravo okolje ter visoko kakovost življenja za vse nas.
Slavko Ažman Head of business management, Porsche Slovenija d.o.o.

V podjetju Knauf Insulation ima nizkoogljičnost dvojni pomen. Razvijamo intenzivne prebojne inovacije v smeri zmanjšanja ogljičnega odtisa proizvodnje (plinska tehnologija je zamenjala koks, ECOSE tehnologija pa fenol formaldehidno vezivo; izrabljamo odpadno energijo). Proizvajamo produkte – izolacijo, ki bistveno pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja. Dobro izolirane stavbe za ogrevanje ali ohlajevanje porabijo bistveno manj energije in manj obremenjujejo okolje. Stavbe v Evropi porabijo za svoje delovanje preko 40% vse energije, zato imajo izjemne potenciale znižanja ogljičnega odtisa z izolacijo.
Darko Bevk Commercial Regional Director for the Knauf Insulation d.o.o.
Življenje prinaša velike spremembe v vsakdanjem bivanju, ki se jih v tem trenutku niti ne zavedamo. Zato je prav, da vsakdo prične bolj resno razmišljati kako trajnostna načela vključiti v vsakodnevne aktivnosti. Podjetje JUB sodi med tiste proizvajalce gradbenih materialov, v katerem smo odgovorni odnos do okolja, racionalno rabo surovin in energije, izrabo obnovljivih energetskih virov in druga trajnostna načela vključili v vsa področja svojega delovanja še preden je to postalo moderno oziroma predpisano.
Željko Kovačevič CEO JUB d.o.o.
Nizkoogljična družba je rezultat zavedanja in prizadevanja vsakega posameznika in vsake organizacije. V družbi BTC se na okoljske izzive odzivamo z investicijami v infrastrukturo, vpeljavo naprednih tehnologij, ozaveščanjem deležnikov ter številnimi ukrepi, denimo učinkovito rabo vode in energentov, uporabo obnovljivih virov energije in spodbujanjem trajnostne mobilnosti. Tako izboljšujemo kakovost življenja in prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa.
Marko Žehelj Assistant to the Management and Director of the Investment, Maintenance and Energy Sector, BTC, d.d.

ACTS OF CER
FOUNDING ACT

STATUTLOGO CER


LOGOTIP horizontal 1 (jpg.)

LOGOTIP vertical 2 (jpg.)

LOGOTIPI all (pdf.)