ABOUT US

The first and the largest partnership for sustainable economy in Slovenia

CER is the first and largest partnership for a sustainable economy in Slovenia, which strives to achieve a climate-neutral economy as soon as possible. CER is a platform for the promotion of green transition and the use of green technologies in all sectors. It is based on the belief that the challenges of climate change and globalization require new solutions, new partnerships and new ways of working together.


CER is the messenger of that part of the economy and other organizations that believes that we must strengthen our ambitions to achieve global climate-neutral goals to which Slovenia has committed unambiguously. CER members realize that a green climate-neutral transition is no longer an alternative. It is crucial. It is mainstream.


 

 

MISSION AND VISION

The mission of CER is to accelerate innovative climate-neutral circular economy and green technologies* that meet the environmental energy challenges.

Our vision is that Slovenia becomes the leading regional hub for the development of green technologies in the future.


**

We define green technologies as services, products and processes that reduce energy and material consumption, reduce and eliminate waste and emissions, increase the use of clean energy and are more energy efficient.

 

ACTIVITIES

CER has the role of a professional body. It participates in strategically important decisions that are in the interests of a wider society.

CER realizes its vision with
- promoting tools for accelerating the green economy and green technologies (innovations, business models, finance, regulatory environment, taxes, incentives, impact measurement),
- cooperation, networking, openness, distribution in the development of green technologies (networking between different sectors, industries, actors, competitors and partners)
- raising awareness of the positive, multiplier effects of the green economy (health, knowledge, education, green jobs, equity, raising GDP, security, the future);
- promotion of Slovenian knowledge, scientific achievements, technological breakthroughs in the field of green technologies,
- global networking and internationalization.

 

VALUES

Responsibility, health, innovation,
interdisciplinarity, excellence, efficiency.SECTIONS CER


SUSTAINABLE BUILDINGS AND REAL ESTATE

The section "Sustainable construction and real estate" combines organizations that are related to planning, construction, maintenance, and investment.

 


 


SUSTAINABLE MOBILITY

The "Sustainable Mobility" section brings together organizations associated with the mobility and transport ecosystem.

 


 
INNOVATION IN ENERGY AND TECHNOLOGY

The section "Innovation in Energy and Technology" combines the entire energy sector, which today is subject to many changes and the ICT sector, which makes a number of changes in energy, construction and mobility.

 


 
TEAM CER


Nujno moramo začeti spreminjati svoje potrošniške navade in začeti bolj varčevati z energijo. Navade moramo spreminjati tako nivoju posameznika, kot na nivoju organizacij, podjetij, držav in s tem celotne družbe, če želimo ohraniti kakovost bivanja zase in za prihodnje generacije. Preveč naših aktivnosti ima negativne in uničujoče posledice za okolje. Zato moramo vsi nujno ravnati bolj odgovorno in premišljeno. Začnimo sedaj!
Ana Struna Bregar CEO CER
Špela Mesarič Kržišnik Head of PR and Marketing CER
Žiga Čebulj M.S. Expert Advisor in Innovation, Digitization and Green Technologies
Mateja Treven M.S. Advisor for green finance and non-financial disclousure
Petra Kandus Advisor for sustainable reporting and non-financial disclousure
Miha Škrokov Junior project manager
Petrol je trajnostno strategijo postavil kot temelj poslovnega modela. S tem je postal ena osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope, ki prevzema aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in povečevanju deleža obnovljivih virov energije. Prehod v krožno gospodarstvo je priložnost za večjo snovno učinkovitost in za odpiranje novih zelenih delovnih mest. Zavzemamo se za zmanjševanje uporabe primarnih surovin, ločevanje odpadkov na izvoru in generiranje čim čistejših frakcij, povečevanje snovne predelave in za energetsko izrabo odpadkov.
Marta Svoljšak Jerman PH.D. Head of the section of Sustainable mobility / Director of Sustainability and Control Petrol d.d.
Marko Lukić Head of Sustainable Construction and Real Estate / Director and owner of Lumar IG
Vojko Golmajer Deuputy of the section of Sustainable buildings / Director Velux Slovenija and Croatia
Slavko Ažman PH.D. Deputy of the Sustainable Mobility Section CER, Porsche Slovenia d.o.o.

BOARD


CER is a private non govermetnal body - institution that selects board every two years.Rok Vodnik M.S. President of the board, CER

Gregor Benčina President of the Slovenijales Group, Vice president of the board, CER
Slavko Ažman Ph.D. Head of business management, Porsche Slovenija d. o. o.

Jana Babnik Gomišček Ph.D. Advisor to CEO for ICT ELES d. o. o.
Barbara Hafner Head of Marketing & PR for the region, Knauf Insulation, d. o. o.
Romana Jordan Ph.D. Assistan Director, Institut "Jozef Stefan"
Marko Lukić Director and owner, Lumar IG, d. o. o.
Miha Mermal M.S. Chief Marketing and Sustainability Officer, BTC d. d.
Evald Kranjčevič Director of development and sales channels, Petrol, d. d.
ANDREJ LASIĆ Assistant to the Management Board for Corporate nad Investment Banking, NLB d. d.

ACTS OF CER
FOUNDING ACT

STATUT