NOVICE
18.06.2018    |    mobilnost

Akcijski program za alternativna goriva

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Akcijski program za alternativna goriva v prometu, v katerem so določeni cilji in ukrepi za uresničitev teh ciljev, ki jih je nakazala lani oktobra sprejeta strategija o alternativnih gorivih.Ker promet prispeva skoraj tretjino emisij toplogrednih plinov v Sloveniji in je pomemben vzrok za onesnaženost zraka v mestih, je edina trajna rešitev prehod na trajnostno mobilnost z nizkimi emisijami ogljika in onesnaževal zraka. Dolgoročni cilj je namreč, da se emisije iz prometa do leta 2050 zmanjšajo za polovico v primerjavi z letom 1990.

 

Ključnega pomena za dosega tega cilja so spodbujanje hoje in kolesarskega prometa ter promocija in povečanje konkurenčnosti javnega potniškega prometa (JPP) ter vse večja uporaba vozil na električni oziroma alternativni pogon. Tako bomo v naslednjih štirih letih v mestnih območjih in za povezave mest s kraji v zaledju uredili več kot tisoč kilometrov kolesarskih površin ter ustreznih rešitev za pešce.


AKCIJSKI NAČRT >>
ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE