NOVICE
20.09.2017    |    zelene rešitve,gradnja

Aktivna hiša Lumar - celovit pristop

Aktivna hiša je celovit pristop načrtovanja, gradnje in uporabe stavb, ki uporabnikom omogoča zdravo in udobnejše življenje brez negativnega vpliva na podnebje. Po principih mednarodne zveze "Aktivna hiša" predstavljamo prvo slovensko Aktivno hišo Lumar.AKTIVNA HIŠA

Aktivna hiša - celovit pristop

Aktivna hiša je vizija stavb, ki svojim uporabnikom omogoča zdravo in udobnejše življenje brez negativnega vpliva na podnebje. Aktivne hiše usmerjajo k čistejšemu, bolj zdravemu in varnejšemu svetu.

Oznaka "Aktivna hiša"

Oznaka "Active House" je svetovna oznaka za udobne in vzdržne stavbe.  Oznako "Active House" se lahko izda zgradbam, ki so bile ocenjene v skladu s specifikacijami združenja in izpolnjujejo minimalne zahteve za notranjo udobje, energetsko učinkovitost in okolje.

Aktivna hiša je neprofitna organizacija, ki jo podpira in upravlja skupina partnerjev.

Priročnik za oblikovanje

Priročnik za oblikovanje "Aktivne hiše" je splošen vodnik pri oblikovanju aktivne hiše. Na splošno pojasnjuje teme, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju aktivne hiše. PRIROČNIK >>

www.activehouse.info

AKTIVNA HIŠA LUMAR

Udobno in energetsko učinkovito bivanje prihodnosti

Pri gradnji montažnih hiš govorimo predvsem o dobri energetski učinkovitosti in majhni porabi primarne energije za ogrevanje. Omenjeno smo želeli v podjetju Lumar preseči z gradnjo prve hiše v Sloveniji zgrajene po konceptu Aktivne hiše.

Hiša je namenjena tudi poskusnemu bivanju. V ospredje smo postavili zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje. Bivalno ugodje se izraža s kvalitetno naravno osvetlitvijo prostorov, svežim zrakom in akustičnim ugodjem. S skrbno izbranimi

vgrajenimi materiali in z izkoriščanjem obnovljivih virov energije je zmanjšan vpliv stavbe na okolje.

Solarna energija je eden od pomembnih virov, ki se ga izkorišča aktivno s sprejemniki sončne energije in fotovoltaiko ali pasivno s toplotnimi dobitki skozi okna. Z vgrajenimi pametnimi inštalacijami se dodatno izboljša ugodje bivanja in optimira raba energije.

Aktivna hiša Lumar je napredna tudi zato, ker bo z vgrajenimi 64 senzorji nudila možnost realnega spremljanja in analiziranja dogajanja v hiši in konstrukciji. S pridobljenimi podatki in informacijami bomo lahko še izboljšali naše sisteme in detajle, ter posledično vplivali na dodaten dvig bivalnega ugodja v vseh hišah Lumar.
Vizija gradnje prihodnosti

Aktivna hiša predstavlja nadgradnjo energetsko učinkovite gradnje. S konceptom aktivne hiše celostno obravnavamo tri vidike gradnje: energetsko učinkovitost, bivalno ugodje in vpliv na okolje. Z analizo vseh treh parametrov oblikujemo objekte, ki nudijo uporabniku zdravo in udobno bivanje brez negativnega vpliva na okolje.

V podjetju Lumar smo prvo aktivno hišo, ki hkrati predstavlja tudi "raziskovalni laboratorij” postavili že v letu 2013. Energetsko učinkoviti komponenti, ki jo zagotavljamos konstrukcijskim sistemom Lumar Pasiv Eko smo dodali še kombinacijo prezračevanja z rekuperacijo toplote in naravnim prezračevanjem. Celotno upravljanje objekta je nadzorovano z inteligentnim in za uporabnika prijaznim sistemom. Za Aktivno hišo smo prejeli tudi nagrado zeleni svinčnik 2013, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in nagrado Jožefa Mraka za inovativnost na področju graditve objektov, ki jo je v letu 2014 prvič podelila Inženirska zbornica Slovenije.

 

Prijetno bivalno ugodje

Dejstvo, da ljudje vse več časa preživimo v zaprtih prostorih (skoraj 90 %) in da predstavljajo stavbe velik del porabe energije (40 %), nagovarja k premišljenem načrtovanju stavb. Ne le v smislu energetskega optimiranja, temveč predvsem v smislu zdravega bivalnega okolja, ki uporabniku ponuja prijeten prostor za sprostitev. Bivalno ugodje izražamo s kvalitetno naravno osvetlitvijo, svežim zrakom in akustičnim ugodjem.

Dnevna svetloba

Dnevna svetloba je ključna za zdravje in dobro počutje človeka. Številne študije dokazujejo pozitiven vpliv na delovanje našega biološkega ritma in storilnost. Poleg tega primerna količina in razporeditev dnevne svetlobe zmanjšuje rabo energije za umetno razsvetljavo. Pri konceptu aktivne hiše je kriterij svetlobnega ugodja obravnavan enakovredno in vzporedno s kriterijem učinkovitosti. Za zagotovitev zdravja in dobrega počutja ljudi je potrebno okenske odprtine načrtovati tako, da nudijo uporabniku kvalitetno naravno osvetlitev v bivalnih prostorih. Priporočljivo je, da so dobro osvetljene tudi povezovalne poti v hiši, kot so hodniki in stopnišča in seveda tudi kopalnica. Kvalitetna osvetlitev se dosega s primerno intenziteto svetlobe glede na namembnost prostora ter z enakomerno in raznoliko osvetlitvijo.

V Aktivni hiši Lumar so okna razporejena tako, da so vsi bivalni prostori osvetljeni vsaj z dveh strani. S tem je dosežena enakomerna osvetlitev in raznolikost svetlobnega vira. Delež okenskih odprtin je večkot 40 % glede na neto tlorisno površino objekta. Osnoven pogoj za prijetno bivanje v vsakem objektu je zadostna količina svežega zraka. V aktivni hiši za stalen dotok svežega zraka skrbi sistem prezračevanja z rekuperacijo v kombinaciji z avtomatsko vodenim naravnim prezračevanjem preko oken. S pomočjo avtomatsko vodenega odpiranja oken poskrbimo tudi za naravno pohlajevanje hiše v poletnih nočeh.

K prijetnejšemu bivalnemu okolju pripomore tudi sam ovoj stavbe. S kakovostno izoliranim ovojem vključno s stavbnim pohištvom, omogočamo višje površinske temperature na notranji strani ovoja stavbe. Temperaturna razlika med notranjim ogrevanim zrakom in stenami je tako minimalna, da preprečuje asimetrijo sevanja in prevsem pozimi bistveno izboljšuje bivalno ugodje.

 
Okolju prijazna gradnja

Izraba obnovljivih virov energije je sicer v porastu, vendar bo za ohranitev našega planeta potrebno še nekaj več. Ob povečanju deleža obnovljivih virov energije in zmanjšanju porabe energije je potrebno zagotoviti tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Te smernice smo upoštevali tudi pri gradnji aktivne hiše. Z energetsko učinkovitim ovojem minimiramo potrebo po energiji za ogrevanje, potrebo po energiji za delovanje hiše pa optimiramo, z uporabo pametnih inštalacij. Obnovljive vire energije izkoriščamo na več načinov. Energijo sonca izkoriščamo za pasivno ogrevanje v zimskem času, sprejemniki sončne energije zagotavljajo toplotoza pripravo tople sanitarne vode, presežek toplote pa je izkoriščen kot podpora ogrevanju. S fotovoltaično elektrarno na strehi proizvedemo vsaj toliko ali celo več energije kot je aktivna hiša potrebuje.

Že sama izraba obnovljivih virov energije in energetsko učinkovita gradnja pripomoreta k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Dodatno k zmanjšanju doprinese tudi sam konstrukcijski sistem, ki ima na osnovi lesa in ostalih naravnih materialov bistveno nižji ogljični odtis.
Hišna tehnika

Energetski koncept

Energetski koncept temelji na optimizaciji rabe celotne energije za delovanje hiše in njenih naprav. Je rezultat premišljene zasnove in interdisciplinarnega sodelovanja različnih projektantov.

Sistem ogrevanja

Prijetno bivalno ugodje v zimskem času zagotavlja več sistemov ogrevanja. Vgrajen je sistem nizkotemperaturnega ploskovnega ogrevanja, v izvedbi talnega, stropnega in stenskega sistema. Z vgradnjo toliko različnih načinov ogrevanja je možen natančen monitoring za določanje najbolj optimalnega sistema.

Prezračevanje

Za stalen dotok svežega zraka je v aktivni hiši poskrbljeno s kombiniranim delovanjem sistema prezračevanja z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka ter z naravnim prezračevanjem preko oken. Vgrajen sistem senzorjev in elektronsko vodeno odpiranje oken na podlagi ustrezne zunanje temperature samodejno poskrbita za odpiranje oken v pritličju ter strešnih oken v mansardi, s čimer se ustvari naraven vlek zraka.

Pametne inštalacije

V Aktivno hišo Lumar so vgrajene pametne inštalacije. Sistem pametnih inštalacij celovito upravlja vse sisteme s ciljem optimizacije rabe energije in ustvarjanja prijetnega bivalnega okolja. Sistem pametnih inštalacij zajema:

• enostavno upravljanje sistemov ogrevanja in prezračevnaja glede na temperature in kakovost zraka (samodejno odpiranje oken za potrebe prezračevanja),

• možnost stalnega nadzora nad porabo električne energije,

• učinkovito upravljanje senčil glede na vremenske pogoje in želje uporabnika,

• enostavno upravljanje razsvetljave ter audio in video naprav,

• povečanje varnosti doma in takojšnje obveščanje o stanju sistemov v hiši, z možnostjo oddaljenega dostopa lahko aktivno hišo upravljamo in nadzorujemo kjerkoli in kadarkoli preko interneta ali pametnega telefona.

Prikaz delovanja Aktivne hiše

1. Fotovoltaika

2. Sončni kolektorji

3. Pasivno ogrevanje s sončno energijo

4. Dodatno naravno prezračevanje skozi okna

5. Prezračevalna naprava

6. Rozeta za zajem zraka

7. Rozeta za dovod svežega zraka iz prezračevalne naprave

8. Toplotna črpalka

9. Talno gretje

10. Stensko in stropno gretje/hlajenjeZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE