AMBASSADORS

We believe that only by joint effort we can create a low-carbon society.


Miha Valentinčič Director of Innovative Business Models and Digitization, Petrol d.d.
Ena od poti v nizkoogljično družbo je trajnostna gradnja. Graditi po trajnostnih kriterijih pomeni uporabljati materiale z identificiranim in blažjim ogljičnim odtisom. Ti kriteriji pri izbiri gradbenih materialov in rešitev še ne prevladujejo. Potrebno je veliko ozaveščanja. Načini so različni, morajo biti konstantni, argumentirani in prihajati s strani različnih deležnikov, ki trajnostno gradnjo pospešijo, olajšajo in pripeljejo do standardiziranih rešitev. Pot do tja je še dolga. V Knauf Insulation izobražujemo različne ciljne skupine, delimo lastne izkušnje iz izobraževalnega centra, ki smo ga po kriterijih trajnostne gradnje zgradili sami.
Barbara Hafner Marketing & PR Regional Director, Knauf Insulation d.o.o.
Zavedati se moramo, da ima vsak naš korak ali poseg vpliv še na nekaj drugega – stavba, ki je danes narejena tako, da za svojo uporabo potrebuje v večini umetno razsvetljavo ali pa za zračenje umetne sisteme porablja energijo. Zato je pomembno, da so stavbe narejene tako, da se v njih pripelje dovolj naravne svetlobe, prepreči pregrevanje poleti, omogoči kar najbolj naravno zračenje in še bi lahko naštevali. Nizkoogljičnost bomo lahko dosegli takrat, ko se bo povezalo bivalno ugodje, energijsko učinkovitost, zdravje… skratka potreben je celosten pristop k reševanju izzivov današnje družbe.
Katja Ličen Pajenk Marketing Manager, Velux Slovenia d.o.o.
Za prehod v sodobno energetsko prihodnost potrebujemo 100 % obnovljive vire energije iz vode, vetra in sonca. Potrebujemo 100% električno mobilnost in hranilnike energije. Potrebujemo tudi 1000 hitrih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil.
Marko Femc Director Plan-net solar d.o.o.
Košorok Gartner arhitekti Experts for BIM Designing

Prehod v nizkoogljično družbo je velik izziv za celotno energetiko. Za uspešno preobrazbo bo potrebno veliko inovativnosti, novih poslovnih modelov in sodelovanja med energetskimi sistemi (električnim, plinskim ter sistemom daljinske toplote). Menim, da bodo pri tem najpomembnejši ljudje, njihova ustvarjalnost in zavzetost. Ključne dejavnike prehoda smo povzeli in obravnavali tudi v Slovenskem združenju za energetsko ekonomiko (SAEE) v Manifestu energetske ekonomike.


Sarah Jezernik President of the IO of the Slovenian Energy Efficiency Association
V zadnjih letih se je na agendi mnogih podjetij ustoličil koncept trajnostnega razvoja. Voditelji se vse bolj zavedajo, da mora biti za dolgoročno rast poslovna uspešnost nujno uglašena z okoljsko in družbeno odgovornostjo. A potrebno je biti inovativen in odprt za prednosti novih tehnologij. V družbi BTC sledimo načelu, da naše podjetje okolju več da kot iz njega vzame. V tem duhu sistematično izvajamo številne projekte in aktivnosti, s katerimi utiramo našo pot v nizkoogljično družbo.
Miha Mermal Director of the business unit Mission: Green at BTC

Vrednote mednarodnega podjetja LAPP so družina, zadovoljstvo kupca, inovativnost in uspešnost. Naša družbena odgovornost temelji na okolju in zdravju. Trudimo se, da bi bili naši proizvodi varni in, da ne vsebujejo okolju in človeku nevarnih snovi. V proizvodnem ciklu si prizadevamo ekonomično koristiti surovine in energijo, uporabljamo tudi reciklirane surovine, znižujemo emisije,  minimiziramo odpadke. Uporabljamo obnovljive vire energije, smo energetsko učinkoviti in neodvisni. S ponosom smo usmerjeni v zeleno prihodnost in si za nizkoogljično družbo prizadevamo kot globalno podjetje.

Simon Vrbnjak ​ Manager ROBOTICS Application Engineer LAPP Slovenija
Uroš Dolenc BMW i and MINI Manager
Danijel Vuk Assistant to the CEO of Termoshop d.o.o. COO Termoshop d.o.o.
Iztok Kamenski Head of JUB Academy and President of UE GBC Slovenia
Luka Komazec Director Resalta d.o.o.
Marko Lotrič Managing Director of LOTRIČ Metrology
Dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol d.d. Head of Sustainable Mobility CER
Urška Habjan Director of Sales and Marketing at LOTRIČ Metrology
Donna Dreisiebner Project Coordinator, Student of Architecture
Dejan Cepič Head of Energy Solutions for Business Users, Petrol d.d.
Marko Žehelj Pomočnik uprave in direktor sektorja za investicije, vzdrževanje in energetiko, BTC, d.d.
Boštjan Štruc Head of Energy Solutions for Private and Business Users, Petrol d.d.
Tomaž Lanišek CEO Knauf Insulation d.o.o.
Mag. Rok Vodnik Član uprave Petrol d.d., predsednik sveta zavoda CER
Željko Kovačevič Direktor družbe JUB d.o.o.
Darko Bevk Komercialni direktor za regijo Knauf Insulation d.o.o.
Gregor Benčina Direktor Slovenijales d.o.o., podpredsednik sveta zavoda CER
Slavko Ažman Porsche Slovenija d.o.o.