NOVICE
03.09.2019    |    BSF

14. Blejski strateški forum - Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech

CER je letos kot institucionalni partner sodeloval na poslovnem delu Blejskega strateškega foruma. V ospredje smo postavili iskanje zelenih rešitev za gospodarstvo in družbo, in sicer v sklopu dveh panelov »Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech« in »Predstavi svojo zeleno idejo!".

Ob robu Blejskega strateškega foruma sta Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in fundacija Monaškega Princa Alberta II (The Prince Albert II of Monaco Foundation) podpisali sporazum o partnerskem sodelovanju, na podlagi katerega bosta vzpostavili učinkovito sodelovanje za spodbujanje uresničevanja skupnih ciljev in razvijanja komplementarnih ter sinergijskih dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.

Sporazum o sodelovanju so podpisali podpredsednik in izvršni direktor Fundacije Princa Alberta II, H.E.Bernard Fautrier, predsednik sveta zavoda CER, mag. Rok Vodnik ter podpredsednik sveta zavoda CER, Gregor Benčina. VEČ >>
Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech

Na panelu "Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech", ki smo ga organizirali v partnerstvu z University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, smo želeli izpostaviti priložnosti in izzive, ki jih prinaša podnebna kriza in pestijo sodobno družbo.

Sodelujoči strokovnjaki iz politike in različnih gospodarskih sektorjev, ki so najbolj podrženi energetski transformaciji (energetika, mobilnost, gradnja, industrija in kmetijsktvo), so na panelu izpostavljali lastne strategije in dobre prakse, ki jih uvajajo. Nakazali so, da bi lahko Slovenija, pri vzpostavljanju podnebno nevtralnega gospodarstva (GreenTech), bolj izkoristila svoje naravne danosti in znanje ter postala pionir na področju zagotavljanja trajnostnega razvoja, ki bo prihodnjim generacijam omogočil življenje v okolju z najvišjo stopnjo kakovosti bivanja in družbene odgovornosti.

Poudarili so nujno potrebo po oblikovanju ambicioznejših političnih temeljev, smernic in spodbud za hitrejši razvoj podnebno nevtralnega gospodarstva. Strinjali so se, da zelene tehnologije "GreenTech" postajajo ključni sestavni del gospodarstva, ponujajo rešitve za trajnostne cilje: čisto okolje, moderno in zdravo družbo ter pametno, nizkoogljično gospodarstvo, ki temelji na znanju in tehnologiji.
Dr. Martin Porter, izvršni predsednik, Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Združeno kraljestvo, je za CER prevzel vlogo moderatorja panela »Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech«.

Dr. Martin Porter, izvršni predsednik, Cambridge Institute for Sustainability Leadership


Panel je otvoril Gregor Benčina, predsednik skupine Slovenijales Group, podpredsednik sveta zavoda CER in pobudnik iniciative GreenTech, ki je poudaril, da digitalizacija in trajnostna naravnanost predstavljata glavna strateška megatrenda današnjega časa: »V tem oziru Greentech razumemo kot prilagajanje gospodarstva novim trendom oziroma kreiranje novih sodobnih konkurenčnih prednosti posameznih podjetij, pomembnih za prihodnje obdobje. Ne smemo samo pričakovati, da bomo prejemniki pomoči, vsak od nas mora iskati rešitve in spreminjati lastne navade. V Skupini Slovenijales, ki danes s svojimi trajnostno naravnanimi podjetji in energetsko samooskrbo iz 100 % obnovljivih virov predstavlja vodilno Greentech skupino, se z uporabo lesa kot osnovne proizvodne surovine, številnimi ukrepi in tehnološkimi posodobitvami že zelo približuje ogljični nevtralnosti, temu pa sledijo tudi vsi proizvodi v obliki aktivnih hiš, stavbnega pohištva kot tudi drugih energetsko varčnih gradbenih elementov.«

Gregor Benčina, predsednik skupine Slovenijales Group, podpredsednik sveta zavoda CER in pobudnik iniciative GreenTech


Benčina je še izpostavil, da lahko podnebni izzivi predstavljajo tudi priložnost za vzpostavljanje novih partnerstev. V tej luči je CER s Fundacijo monaškega princa Alberta II. podpisal partnerski sporazum, ki predstavlja temelj za sodelovanje na področju reševanja podnebno energetskih izzivov. Podpredsednik in izvršni direktor fundacije H.E. Bernard Fautrier je ob tem poudaril: »Ubežati moramo ogljični družbi in se premakniti k bolj trajnostnemu načinu življenja z znižanjem ravni naših vsakodnevnih emisij. Postati moramo še bolj ozaveščeni o možnih rešitvah, ki bodo krojile našo prihodnost.«

H.E. Bernard Fautrier, dr. Martin PorterIskanje trajnostnih rešitev je pereča tematika tudi v prehrambni industriji, kjer Ana Roš, direktorica Hiša Franko, postavlja vzor s svojim avtentičnim načinom vodenja Hiše Franko: »Največja trajnost oziroma delo na trajnosti v Hiši Franko je spodbujanje in spoštovanje tradicij. Spoštovanje tradicij oz. tradicijam dati prostor v modernem svetu je velika socialna in ekonomska trajnost. Prostori, kot je Hiša Franko, spodbujajo lokalno okolje, k ohranjanju tradicionalnega načina pridelovanja, predelovanja in prehranjevanja.« Po njenem mnenju je dober chef tisti, ki je ambasador svoje dežele. V tem oziru bi se morali pri reševanju okoljsko vezanih problemov v prehrambni industriji morali osredotočati na mikroregije, kot primer pa navaja dolino Soče: »Smatram, da je dolina Soče eno najbolj trajnostno naravnanih območij v Sloveniji in celo Evropi. Zame je največji dokaz za to odsotnost velikih mednarodnih trgovin. V dolini Soče oz. Kobaridu je samo market Planika, ki je v lasti lokalnega okolja oz. lokalnih kmetov, lokalne skupnosti. V njem se prodajajo večinoma izdelki, ki prihajajo iz doline Soče. To so najbolj zeleni izdelki, ne glede na to, ali imajo deklaracijo ekološko ali ne.« Posebnost Hiše Franko je, da sodeluje samo z lokalnimi pridelovalci in na ta način ustvarja situacijo, v kateri ni poražencev ‒ izdelki, s katerimi kuha so najbolj sveži, saj pridejo neposredno iz rok pridelovalcev, po drugi strani pa sodelovanje finančno krepi lokalne pridelovalce hrane.

Ana Roš, direktorica Hiša Franko


Diskusijo je nadaljeval dr. Janez Potočnik, Co-Chair, UN International Resource Panel, ki je pod vprašaj postavil težavnost implementacije zelenih rešitev v praksi, saj moramo kot družba spremeniti naš način razmišljanja ter politike, javne in finančne inštitucije pa morajo prevzeti fleksibilnost in dinamiko, kot jo premore realno gospodarstvo: »Poenotenje podnebne in energetske politike je bila pred leti strateško pomembna in politično modra odločitev. A danes učinkovito ukrepanje za naslovitev podnebnih sprememb zahteva holističen pristop, ki bo presegel uveljavljene energetsko vezane politike in vključil tudi potencial politik, ki na strani potrošnje uveljavljajo načela krožnega gospodarstva in trajnostno upravljanje z viri kot so surovine, zemlja in voda. To je, poleg rešitev, ki temeljijo na izkoriščanju možnosti, ki nam jih nudi narava, kot so na primer eko-sistemske storitve, nujen pogoj za učinkovitejši spopad s podnebno krizo, ki postaja vse bolj očitna in zaskrbljujoča.«

Dr. Janez Potočnik, sopredsedujoči UN International Resource Panel


Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d., predsednik sveta zavoda CER je še izpostavil: »Trajnostni razvoj je središče poslanstva in poslovnega modela skupine Petrol. Kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in državah JV Evrope smo protagonist pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti, prihrankov CO2, deleža obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. Dejstvo je, da postajajo pritiski strank, konkurentov in zaposlenih oz. celotne družbe za preoblikovanje gospodarstva v bolj zeleno vedno močnejši. Prizadevamo si za aktivno sooblikovanje novih smernic in trendov v gospodarstvu, razvijamo in spodbujamo zelene tehnologe ter sledimo novim disruptivnim inovacijam, ki uvajajo nove tržne in vrednostne zakonitosti ter bistveno spreminjajo dinamiko trga, način delovanja podjetij, industrije in navad potrošnika. Naš cilj je zagotavljati učinkovite in okoljsko manj obremenjujoče rešitve, ki bodo zagotavljaje visoko kakovost bivanja.«

Mag. Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d., predsednik sveta zavoda CER


Pomembne zelene usmeritve v segmentu transporta je izpostavil Tom Fux, direktor, Toyota Fleet Mobility Europe, Nemčija, ki prihodnost vidi v potrošnikom dostopnih avtomobilih oz. drugih prevoznih sredstvih brez emisij: »Zelena tehnologija je ključna za razvoj prometa v prihodnosti. Toyota je bila leta 1997 pionirka pri uporabi zelenih tehnologij v avtomobilski industriji z uvedbo prvega hibridnega vozila za množično proizvodnjo Prius. Naš načrt je do leta 2050 doseči 0 emisij CO2 pri uporabi vozil, življenjskem ciklu in proizvodnji vozil na svetovni ravni.«

Tom Fux, direktor, Toyota Fleet Mobility Europe


Sodobne rešitve iz gradbene panoge je predstavil dr. Saša Bavec, Managing Director Systems Division, član Executive Committee Knauf Insulation Group, Belgija: »Okoljsko najbolj obremenjujoče "postavke” v poslovanju podjetja Knauf Insulation, predstavljajo tudi stroškovno najbolj "obremenjujoči” del našega poslovanja. Vse procesne izboljšave in tehnologije, ki vodijo zmanjšane energetske porabe, porabe vode oziroma zmanjšane količine proizvodnega odpada oz. recikliranja le-tega, so za nas več kot dobrodošle, saj predstavljajo "win-win” situacijo – zmanjšan negativni vpliv podjetja na okolje in pozitiven vpliv na uspešnost poslovanja podjetja. Proizvodnja izolacije iz mineralnih vlaken je energetsko potraten proces, vendar pa izdelki iz mineralne volne tekom življenjskega cikla prihranijo nekaj desetkrat več energije, kot se je porabi za njihovo proizvodnjo. S tega vidika, bi lahko rekli, da smo v podjetju Knauf Insulation že ogljično nevtralni, kar pa ne pomeni, da že tako pozitivnega razmerja porabljene vs. prihranjene energije v prihodnje ne bomo še izboljševali.«

Dr. Saša Bavec, Managing Director Systems Division, član Executive Committee Knauf Insulation Group, Belgija"Predstavi svojo zeleno idejo!"

Panel "Predstavi svojo zeleno idejo!" - predstavitev zelenih startup podjetij, smo organizirali v sodelovanju z EIT InnoEnergy in ABC Pospeševalnikom. Kriterij za izbor startupov je bil, da njihove ideje naslavljajo aktualne svetovne podnebne izzive in tveganja, ki jih pričakujemo v prihodnosti in hkrati neposredno ali posredno zmanjšujejo emisije, odpadke, uporabo naravnih virov. Njihove inovativne rešitve morajo imeti pomemben vpliv na okolje, družbeno odgovornost in ekonomsko vrednost. Zeleni startupi so odličen primer prehoda v podnebno nevtralno gospodarstvo, ki predstavlja veliko priložnost tudi za vlagatelje. Privabljajo tvegane investicije in odgovorne zelene vlagatelje, ki se želijo dvigniti nad izzive.

Na dogodku so štirje zeleni startupi predstavili rešitve potencialnim vlagateljem. Vsi startupi so prejeli nagrade in eno leto članstvo v CER.


Jernej Hočevar, Dejan Lešnik, Erik Šifrer, Kamila Kotulska


Vsi startupi so prejeli nagrade in eno leto članstvo v CER.
Nagrade je podelil predsednik sveta zavoda CER in član uprave Petrol d.d., mag Rok Vodnik.
ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE