14. Blejski strateški forum

Viri (ne) stabilnosti

2. - 3. september 2019, Bled


Blejski strateški forum je strateški dialog na visoki ravni med voditelji iz privatnih in javnih sektorjev o ključnih težavah, s katerimi se sooča Evropa v 21. stoletju.

CER v letošnjem letu ponosni institucionalni partner poslovnega dela BSF z dvema paneloma.3. september 2019
Rikli Balance Hotel, Dvorana Sonce

14:30 – 16:00
Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech

BSF v sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev in Cambridge Institute for Sustainability Leadership

16:00 – 16:30
Predstavi svojo zeleno idejo

BSF v sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev, EIT InnoEnergy in ABC Pospeševalnikom
Podnebno nevtralno pametno gospodarstvo – Greentech

V sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev in Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Eden od večjih izzivov sodobne družbe je vzpostaviti zeleno in za okolje manj obremenjujoče gospodarstvo (GreenTech), ki bo upoštevalo socialne, okoljske, podnebne in energetske vidike.

Naravni viri (zrak, voda, zemlja, ljudje itd.) niso zastonj. Plačati jih mora tisti, ki jih uporablja, in ne prihodnje generacije. Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, okoljsko manj obremenjujoče tehnologije, izboljšanje upravljanja virov in politik ravnanja z zemljišči, vodami, odpadki in energijo so postale neizogibno dejstvo. Ti izzivi bistveno vplivajo na vse gospodarske panoge, na preoblikovanje podjetij, organizacij, družbe, navad posameznika ter ne nazadnje tudi na spreminjanje politik in zemljevida naprednih zelenih držav.

Številne države, podjetja in vlagatelji so v zelenem gospodarstvu že zaznali oprijemljive koristi in prednosti, tako finančne, okoljske in poslovne ter tudi tiste, ki se nanašajo na znanje, izkušnje in ugled. Zeleno gospodarstvo spodbuja inoviranje v vseh sektorjih: od področja tehnologij, poslovnih modelov, izobraževanja in kadrov do načinov sodelovanja. Zato je se je treba usmeriti v zeleno inoviranje in mu tudi nameniti sredstva. Na drugi strani lahko zeleno gospodarstvo dejavno spodbujajo tudi regulativno okolje, vključno z zelenimi davki, banke z zelenimi naložbami, zavarovalnice, mednarodne finančne ustanove, sodišča in tudi aktivistična družbena gibanja.

Razprava o podnebno nevtralnem gospodarstvu prihodnosti – GreenTech – bo namenjena oblikovanju političnih temeljev in določitvi ustreznih smernic. Slovenija ima tako priložnost opraviti pionirsko delo in slovenske vire (naravne danosti in znanje) postaviti na svetovni zemljevid nosilcev trajnostnega razvoja. Iz dežele poceni naravnih virov se moramo razviti v deželo z najvišjo kakovostjo bivanja in družbene odgovornosti.

Govorci:
Dr Saša Bavec, Managing Director Systems Division, member of Executive Committee Knauf Insulation Group, Belgium
Mr Gregor Benčina, President, Slovenijales Group, Vice president Center of Energy Efficiency Solutions, Initiator of GreenTech Slovenia
H.E. Mr Bernard Fautrier, Vice-president Chief Executive Officer of the Prince Albert II of Monaco Foundation, Minister Plenipotentiary, Special Adviser to the Prime Minister on sustainable development issues, Monaco
Mr Tom Fux, CEO, Toyota Fleet Mobility Europe, Germany
Mr Janez Potočnik, Co-Chair, UN International Resource Panel
Ms Ana Roš, CEO, Hiša Franko
Mr Rok Vodnik, Board member, Petrol d.d., President of the board, Center of Energy Efficiency Solutions, Slovenia

Moderator:
Dr Martin Porter, Executive Chair, Cambridge Institute for Sustainability Leadership, United Kingdom
Predstavi svojo zeleno idejo

V sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev, EIT InnoEnergy in ABC Pospeševalnikom.


GreenTech Forum Dogodki 2019


1. Zeleni zajtrk - 8. marec 2019
2. Zeleni zajtrk - 25. september 2019
3. Zeleni zajtrk - 23. oktober 2019
GreenTech Forum konferenca - 27. november 2019