NOVICE
16.02.2019    |    Zelene rešitve, energija, mobilnost, trajnostna gradnja

BTC Misija: Zeleno

V okoljske in družbeno odgovorne projekte so v družbi BTC d.d. v zadnjih 17 letih namenili 52,5 mio EUR. Na področju energetske učinkovitosti so v letu 2017 izvedli 21 projektov.
BTC d. d.

#BTC
#MisijaZeleno

V Strategiji razvoja družbe BTC do leta 2020 smo se zavezali delovanje prilagajati smernicam okoljske in družbene odgovornosti. Trajnostnemu razvoju se aktivno posvečamo že več kot 15 let. V okoljske in družbeno odgovorne projekte smo v zadnjih 17 letih namenili 52,5 mio EUR.


Na področju energetske učinkovitosti smo v letu 2017 izvedli 21 projektov. Energijo proizvajamo iz obnovljivih virov, načrtujemo učinkovitejšo porabo in posodabljamo opremo. V sodelovanju z Institutom Jožef Stefan smo v letu 2017 izvedli energetski pregled območja BTC City Ljubljana. Rezultati služijo kot osnova za nova vlaganja v učinkovito rabo energije in obnovljive vire. Veseli nas, da smo partner tudi v slovensko japonskem štiriletnem projektu pametnih omrežij NEDO (v sodelovanju s podjetjem ELES), ki naj bi omogočil boljšo koordinacijo med deležniki v elektroenergetskem sistemu in učinkovitejše obratovanje sistema. 

V letu 2017 smo emisije ogljikovega dioksida zmanjšali za kar 5.449.637 kg. Poleg tega smo v zadnjih petih letih zahvaljujoč rednemu spremljanju izgub in posodabljanju vodovodnega omrežja v povprečju zabeležili le 5,9 % izgube vode letno. V skladu s konceptom krožnega gospodarstva si vsako leto prizadevamo zbrati več sekundarnih surovin in zmanjšati količino mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2017 nam je skupaj s poslovnimi partnerji že na samem izvoru uspelo ločiti kar 67 % sekundarnih surovin.Pod okriljem poslovne enote Misija: Zeleno, ustanovljene leta 2014, ustvarjamo zelene priložnosti in spodbujamo inovativnost ter si prizadevamo za odprto družbo, ki je okoljsko ozaveščena. 
Aktivno vlogo prevzemamo tako, da izboljšujemo energetske učinkovitosti, varčujemo z vodo, odgovorno ravnamo z odpadki, iščemo rešitve za trajnostno mobilnost, skrbimo za varnost, podpiramo širše družbene pobude ter razvijamo inovativne ideje in rešitve.


V družbi BTC se dobro zavedamo tudi sprememb na področju trajnostne mobilnosti. V letu 2017 smo s poslovnim partnerjem Petrol na šestih različnih lokacijah v BTC Cityju omogočili in postavili kar 12 novih polnilnih mest za električna vozila. Vzpostavljen imamo tudi sistem souporabe vozil Avant2Go, in sicer na 4 postajališčih v BTC Cityju Ljubljana in na 1 postajališču v BTC Cityju Murska Sobota. Vseskozi iščemo nove poslovne modele in prebojne koncepte. Na območju BTC Cityja smo aktivirali bogato razvejan sistem ulične, telekomunikacijske, energetske in inovativne infrastrukture, ki je osnova razvijajočega se živega testnega okolja BTC City Living Lab.


Miha Mermal
Izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj BTC d.d.

»Voditelji se vse bolj zavedajo, da mora biti za dolgoročno rast poslovna uspešnost nujno uglašena z okoljsko in družbeno odgovornostjo. Treba je biti inovativen in odprt za prednosti novih tehnologij. V družbi BTC sledimo načelu, da naše podjetje okolju več da, kot iz njega vzame. V tem duhu sistematično izvajamo številne projekte in aktivnosti, s katerimi utiramo našo pot v nizkoogljično družbo.«