KDO JE LAHKO POLNOPRAVNI ČLAN CER

Člani CER so lahko pravne osebe, ki:
 • želijo uresničevati vizijo in temeljne ter strateške cilje CER,
 • želijo uspešno vplivati na strategije na področju zagotavljanja nizko ogljične družbe, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije,
 • iščejo aktivne sogovornike pri oblikovanju inovativnih partnerstev in uspešnih projektov v okviru krožnega gospodarstva,
 • želijo ponujati bolj trajnostne, kakovostne in varne storitve ter produkte na področjih urbanizacije, gradnje, mobilnosti ter upravljanja in vzdrževanja sistemov,
 • nadgrajujejo znanje o trajnostnih in kakovostnih energetskih rešitvah
 • aktivno širijo mrežo poslovnih stikov,
 • iščejo aktivne kadre,
 • izboljšujejo lastno energetsko učinkovitost,
 • sprejemajo etični kodeks CER ter vse ostale akte CER,
 • s plačilom članarine podpirajo CER in aktivno sodelujejo v organih in pri razvoju  CER.

KDO JE LAHKO PRIDRUŽENI ČLAN CER

Pridruženi člani CER so lahko pravne osebe, ki zasledujejo vizijo in cilje CER, so izobraževalne, raziskovalne, nevladne in javne institucije.

PREDNOSTI POLNOPRAVNEGA ČLANSTVA CER

 • Sistematično mreženje in povezovanje z najbolj naprednimi deležniki na področju energetske učinkovitosti v združenju in z zunanjimi partnerji.
 • Hitrejše in cenejše pridobivanje znanj s področja energetske učinkovitosti.
 • Možnosti mednarodne izmenjave dobrih praks.
 • Možnost organiziranega ogleda organizacije in predstavitev delovanja članice (članice za članice)
 • Možnost sodelovanja pri pridobivanju sredstev za skupne projekte.
 • Soustvarjanje zakonodaje in dostop do izbrane aktualne zakonodaje s področja energetske učinkovitosti.
 • Sodelovanje pri aktivno spodbujanju mladih strokovnjakov in pridobivanju novih talentiranih kadrov.
 • Možnost sodelovanja v mentorskih programih.
 • Skupno razvijanje novih produktov in storitev za članice.
 • Možnost oglaševanja lastnih storitev in produktov na dogodkih CER.
 • Možnost sodelovanja pri družbeno odgovornih projektih.
 • 2 x mesečno prejemanje e-novic CER
 • brezplačna udeležba na vseh dogodkih sekcij,
 • popusti na strokovnih dogodkih CER in dogodkih partnerjev,
 • možnost sodelovanja v organih CER,
 • polnopravni člani dobijo status PARNTERJA CER in so predstavljeni na spletni strani.


PREDNOSTI PRIDUŽENEGA ČLANSTVA CER

 • Sistematično mreženje in povezovanje z najbolj naprednimi deležniki na področju energetske učinkovitosti v združenju in z zunanjimi partnerji.
 • Hitrejše in cenejše pridobivanje znanj s področja energetske učinkovitosti.
 • Možnosti mednarodne izmenjave dobrih praks.
 • Možnost sodelovanja v mentorskih programih.
 • Skupno razvijanje novih produktov in storitev za članice.
 • Možnost sodelovanja pri družbeno odgovornih projektih.
 • 2 x mesečno prejemanje e-novic CER,
 • brezplačna udeležba na vseh dogodkih sekcij,
 • popusti na strokovnih dogodkih CER in dogodkih partnerjev,

Vse ostale informacije glede pravic in obveznosti članic v CER so javnega značaja, zapisane v ustanovnem aktu združenja in objavljene v AJPES-u ter na spletni strani CER.


ČLANARINA V CER

POLNOPRAVNO ČLANSTVO

Enkratna pristopnina v CER za polnopravno članstvo znaša 1.000,00 €.
Letna članarina za polnopravne članice v letu 2017 znaša 1.000,00 €.

PRIDRUŽENO ČLANSTVO

Enkratna pristopnina v CER za pridruženo članstvo znaša 100,00 €.
Letna članarina
za pridružene članice v letu 2017 znaša 270,00 €.

Nove članice na podlagi izpolnjene in oddane pristopne izjave potrjuje upravni odbor CER.
Nova članica obveznosti (pristopnino in članarino) poravna preko fakture, ki jo izda CER.

VABILO NOVIM ČLANOM V CER

Z željo da bi postali okoljsko trajnostna in energetsko učinkovita nizkoogljična družba, ki zagotavlja zdravo bivalno ter delovno okolje, vabimo tudi vašo organizacijo, da se nam pridruži pri doseganju vizije in ciljev GIZ CER .

V primeru vašega interesa pošljite na elektronski naslov
info@giz-cer.si.