NOVICE
18.11.2020    |    Ostalo

CLIMATHON - Predstavitev idej in rešitev
V okviru projekta Climathon Ljubljana 2020 smo skupaj z Mestno občino Ljubljana iskali  ideje in rešitve, ki bi pritegnile oziroma spodbudile prebivalce (fizične in pravne subjekte) k soustvarjanju ogljično nevtralnega mesta na področju stavb, mobilnosti in ozelenitve mesta. Projekt je združil 35 izjemnih posameznikov, ki so v 7 skupinah, 72 ur iskali najboljše ideje in na ta način naredili prvi korak k ogljično nevtralnemu mestu Ljubljana. 
 

Iskali smo ideje:
  • kako deležnike mesta spodbuditi k povečanju energetske učinkovitosti stavb,
  • kako zmanjšati promet in narediti mesto bolj zeleno ter
  • kako spodbuditi deležnike mesta k ozelenitvi zasebnih in javnih površin.
Ideja skupina 1: Green Penguine 
Fokus: Stavbe - digitalizacija in optimizacija delovanja stavb (povezava pametnih stavb in pametnega mesta) Fokus: Stavbe - celostne rešitve energetskih prenov Fokus: Stavbe -  celovite prenove in novogradnj, ki poleg energetske učinkovitosti obravnavajo tudi druge vidike (npr. potresno varnost, uporabo obnovljivih virov, kakovost notranjega zraka,..)

Ideja skupina 4: MobiLJnost
Fokus: Mobilnost - novi poslovni modeli in druge metode za spreminjanje navad končnih uporabnikov

Ideja skupina 5: Bark.Bajk Park.
Fokus: Mobilnost - povezovanje in kombiniranje različnih načinov prevoza Fokus: Ozelenitev mesta - uvajanje vrtičkov in drugih površin za samooskrbo Fokus: Ozelenitev mesta - oblikovanje ozelenjenih streh, fasad, balkonov, ulic, hladnih con

Povezavo do predstavitev pred strokovno žirijo najdete tukaj