CLIMATHON SKUPNOST


 
Grit je projektni manager, ki z družino živi v centru mesta Ljubljana in jo zanima kaj lahko naredimo, da bo Ljubljana še bolj zelena. 
 
Grit Ackermann
Mina je oblikovalka, ki je magisterij  opravila na Aalto univerzi v Helsinkih, sicer pa deluje v Ljubljani. Ukvarja se z oblikovanjem celostnih podob ter brandingom. Na Climathon se je prijavila, ker bi rada dobila dodatno znanje o možnostih trajnostnega oblikovanja v mestih - še posebej pri oblikovanju označevanja ter oglaševanja v javnem prostoru.
Mina Arko
Dejan je ljubitelj narave, ki si želi narediti nekaj glede ogljičnega odtisa in ohranjanja okolja za bodoče generacije. Na Climathon sem je prijavil zato, ker verjame, da skupaj lahko pridemo do zanimivih, koristnih, izvedljivih rešitev.
Deajn Bučić
Žiga razvija ideje in strategijo za trajnostni razvoj v motošportu pri Mednarodni avtomobilistični zvezi. Odgovoren je za akcijski priporočnik, ki vsebuje rešitve za bolj prijazne dogodke. 
 
Žiga Bulc

 
Ram ustanavljaa podjetje, ki bo podjetjem pomagalo pri razvoju trajnostnih in etičnih poslovnih modelov. Na Climathon se je prijavil zaradi kompatibilnosti izziva z njegovim poslanstvom in networkinga.
Ram Dušić Hren
Darja je zaposlena v podjetju Interseroh in si želi napredka na okoljskih področjih in področjih odpakdov v državi. 
Darja Figelj
Monika je proaktivna in vedoželjna, rada spoznava nove ljudi in pridobiva nova znanja. Na Od Climathona pričakuje izjemno produktivno druženje, načrtovanje novih idej in predvsem rešitev za naše okolje.
Monika Graj
Miha vodi oddelek, ki se ukvarja s projekti med katere spadajo tudi energetske izboljšave. Od Climathona pričakuje, da bo dobil vpogled v razmišljanja podobno mislečih iz različnih podjetij in panog.
Miha Gorjup
Urška je arhitektka in scenografinja. Zanima jo reševanje problemov skozi kreativno oblikovanje. Verjame, da reševanje trenutnih izzivov potrebuje raznolike kreativne ideje in da je Climathon zanimiv vir poznanih ter novih idej.
Urška Gregorič
Sara je študentka magistrskega študija managementa, hkrati pa opravlja poklic receptorke, saj jo zanima tudi turizem. Na Climathon se je prijavila, ker jo od nekdaj zanima trajnostni razvoj in okoljevarstvene inovacije, za kar je tudi dokončala prvo stopnjo študija.
Sara Hodžič
Maria je del ekipe za upravljanje pametnih voda v podjetju Iskraemeco. Skrbi za iskanje in implementacijo rešitev, ki pomagajo ohranjati vodo, njeno učinkovito rabo, izboljšati vodovodne sisteme in kakovost življenja prebivalcev. Climaton je odlična priložnost, da sprejmemo izziv in predstavimo skupinsko znanje in strokovno znanje.
Maria Iglova Andreuzzi
Domen je inženir gradbeništva, zaposlen v podjetju Knauf Insulation, kjer projektantom, izvajalcem in investitorjem vsakodnevno pomaga snovati izolacijske rešitve s področij trajnostne gradnje, gradbene fizike, akustike in požarne varnosti stavb.
Domen Ivanšek
Matic je projektant geotehničnih konstrukcij, ki lahko s trajnostnim preoblikovanjem močno pripomorejo k zmanjšanju ogljičnega odtisa v okolje.
Matic Jazbar
Petra ima izkušnje z oblikovanjem in izvedbo trajnostnih projektov v zasebnem in javnem sektorju v ZDA. Zdaj je v Sloveniji in se veseli prispevati k idejam za še bolj zeleno Ljubljano.
Petra Kandus
Janez Križan
Andrej se je prijavil na Climathon, ker si želi prisostvovati pri snovanju novih idej reševanja podnebne krize. Ker se s tovrstnimi vprašanji ukvarjajo v podjetju iz katerega prihaja, bi rad delil svoje znanje in izkušnje z drugimi in oboje hkrati oplemenitil z znanjem in idejami drugih udeležencev. Od udeležbe pričakuje širitev socialne mreže in obzorja ter nove pristope za reševanje sodobnih vprašanj.
Andrej Kurent
Tamara je arhitektka, ki se zaveda pomembnosti ohranjanja čistega in varnega okolja za nas in prihajajoče generacije, ter želi tudi sama pri tem čim več prispevati.
Tamara Likon
Mojca ima 20 let izkušenj na področju trajnostne strategije in v podjetju Iskraemeco skrbi za trajnost podjetja, katerega vloga je upravljanje z energijo. Njena strast so vsi potenciali digitalne zelene energetske preobrazbe. 
Mojca Markizeti
Miha že dlje časa spremlja spreminjanje našega planeta zaradi podnebnih sprememb in je zelo aktiven na področju promocije zero waste načina življenja, zagovornik zmanjševanja potrošnje ter zdravega načina življenja ter aktiven kolesar skozi celo leto.
Miha Majetič
Nikola je inovativen, pripravljen iskati rešitev, ki bo ustrezala končnim uporabnikom in ki bi pomagala k učinkoviti rabi resursov in zaščiti okolja.
Nikola Nakov
Maša je magistra inženirka arhitekture. Na dogodek se je prijavila, ker jo zanimajo okoljske prakse, ki imajo temelj v medsebojnem sodelovanju in izkoriščajo potenciale različnih strok, da bi rezultirale v kvalitetno oblikovan - skupni - prostor.
Maša Ogrin
Lara je entuziastična študentka biologije, letos absolventka prve stopnje, s širokim znanjem klimatologije in veliko strastjo do varovanja in ohranjanja narave. Zaradi praktičnih izkušenj na terenu po drugih okoljevarstveno zelo zglednih državah, kot sta Nizozemska in Kostarika, je dobila širši vpogled v problematiko in možne rešitve. Climathon se ji zdi odličen način, da preizkusi in pokaže svoje znanje, ter se poveže z enakomislečimi ljudmi, s katerimi lahko ustvari produktivno delovno okolje, polno idej in novih domislic. Je odličen simbol globalne povezanosti in zavedanja, da smo v boju proti podnebnim spremembam skupaj.
Lara Oprešnik
Łukasz je poljski študent menedžmenta v Sloveniji in si želi pomagati pri razvoju trajnostnih rešitev v Evropi. 
Łukasz Popowicz
Luka je študent 4. letnika mednarodnih odnosov, ukvarja se z raziskavami in znanostjo nasploh. Zaveda se tako okoljskih težav, ki jih imamo trenutno, kot tistih, ki bodo še prišle. Rad bi prispeval k ekološkemu ozaveščanju lokalne in širše skupnosti, zaradi česar prostovoljno delam v okviru nekaj različnih organizacij, skozi katere mislim, da bom vsaj delno lahko izpeljal rešitve do katerih bomo prišli na Climathon-u!
Luka Radičević
Mateja je arhitektka, ki rada raziskuje kaj je dobro za človeka. Meni, da imamo veliko prostora za izboljšavo pri rešitvah podnebnih izzivov,  ki so vse bolj glasni. Na Climathon se je prijavila, ker si obeta nov pogled na izzive sodobnega sveta in razvoj dobre ideje za boljši jutri. Zabavo in nova znanja ob kreativnem delu in hitrem razvoju ideje za predstavitev.
Mateja Rogelj
Alenka je študentka biologije, z močno željo soustvariti trajnostne rešitve za izboljšanje ekoloških razmer na zemlji. Naslednje leto namerava s študijem nadaljevai na področju trajnostnega razvoja/dizajna, pred tem pa si želi na omenjenem področju pridobiti čimveč izkušenj. V Climathonu vidi odlično priložnost.
Alenka Skvarč
Nuno je navdušen nad poslovnimi inovacijami, zlasti nad tistimi, ki so povezane z energijo in okoljem. V Climathonu vidi odlično priložnost za genereiranje novih idej. 
Nuno Soares
Danijela dela na projektih, katerih rezultat vpliva na ravnanja, ki vplivajo k izboljšanju stanja okolja (podnebne spremembe, emisije, URE, OVE,...) in posledično ljudi.
Danijela Strle
Lea je študentka pravne fakultete, posebaj pa jo zanima blockchain tehnologija in obnovljivi viri energije. Na Climathon sem je prijavila, ker si želi aktivno sodelovati na področju implementacije uporabe obnovljivih virov energije v vse sfere družbenega življenja.
Lea Šepec
Dunja je študentka 1. letnika magistrskega študija, ki jo zanima tematika trajnostnega načina življenja, poslovanja, mišljenja ter iskanja rešitev, ki k temu pripomorejo. Pričakuje, da bo spoznala ljudi, predvsem tudi delodajalce z različnih področij, s katerimi deli vrednote, imaskupne cilje ter željo prispevati k trajnosti.
Dunja Vošnjak
Luka je zaposlen v podjetu Knauf Insulation in se s pomočjo zelenih rešitev vsak dan trudi za bolj zeleni Svet. Climathon je en korak več k ozaveščanju družbe in tako doseganju skupnih zelenih ciljev.
Luka Zelenik
Robi je zaposlen v podjetju Iskraemeco in dela kot vodja projekta za implementacijo CRM sistemov. Tesno sodeluje pri razvoju poslovanja. Na Climathon se je prijavil, ker si želi boljšega jutri za vse nas kot tudi za prihodnje generacije. 
Robi Zorman