NOVICE
02.10.2019    |    Ostalo

Ogled francoskih dobrih praks prehoda na zeleno gospodarstvo

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Veleposlaništvom RS so na pobudo Pariške zbornice za trgovino in industrijo - CCI Paris Ile-de-France, skupaj organizirali dvodnevno poslovno razvojno delegacijo v Pariz in okolico.V dveh dneh je štirinajst udeležencev iz desetih podjetij iz različnih sektorjev (gradnja, mobilnosti, energija, proizvodnja, IoT, svetovanje in prevajanje) prisluhnilo izbranim predavateljem iz različnih podjetij in organizacij na Pariški zbornici za trgovino in industrijo - CCI Paris Ile-de-France. Predstavniki podjetij Nervtech, d. o. o., Petrol, d. d., Lex Perfecta, Ltd, SmartIS, d. o. o., Eutrip, d. o. o., Štular Plus, d. o. o., DEMT, d. o. o., AV Living Lab, d. o. o., Robust, d. o. o., Renault Nissan Slovenija, d. o. o., ter Združenja manager so se seznanili s sistemskim pristopom ter konkretnimi projekti uvajanja zelenih rešitev. Predstavitve in ogledi dobrih praks so bile osredotočene na najsodobnejše medsektorske rešitve s področja pametnih mest (energetika, mobilnost, gradnja in smeti), ki odgovarjajo na pereče podnebno energetske izzive.

Ogled središča mestnega predela Clichy Batignole.

Francija namreč sodi med najaktivnejše države v Evropi pri prehodu na zeleno gospodarstvo. Letos junija je med prvimi državami je, letos junija, sprejela zakon s konkretnimi ukrepi za ogljično nevtralnost. Prav zato je bila delegacija osredotočena na področje uvajanja in spodbujanja zelenih tehnologij ter trajnostnega razvoja, medsektorsko povezovanje, izmenjavo izkušenj, predstavitev najboljših sodobnih praks in projektov ter poslovno mreženje med slovenskimi in francoskimi podjetji ter institucijami

Mednarodni in francoski nacionalni okvir za energetski prehod k zeleni rasti je predstavil Hervé Boisguillaume, vodja projektov za pametna mesta z dveh ministrstev: Ministrstva za ekološko tranzicijo in solidarnost ter Ministrstva za teritorialno kohezijo. Poleg energetske tranzicije za zeleno gospodarsko rast, podnebnega načrta in časovnega načrta za krožno gospodarstvo je izpostavil nacionalni program za pomoč pri pripravi novih metod za ustvarjanje, gradnjo in upravljanje mest, okrožij ter povezanih mestnih in podeželskih ozemelj »Eko mesta: Urbana ozemlja kot os ekološkega prehoda. Le ta trenutno vključuje 13 večjih mest. Predstavil je mrežo Vivapolos ustanovljeno leta 2013, katere poslanstvo je združiti francoske akterje na področju urbanega razvoja in jih promovirati na mednarodni ravni. Gre za projekt, ki ga podpirajo tako javni organi kot zasebni sektor.

Polnilna postaja za EV v Renault technocentru v Guyancourtu.

Delegacija je dobila vpogled tudi v največji prometni projekt v Evropi »Grand Paris Project«, ki vključujte celovit razvoj Pariza kot metropolitanske regije in predvideva 100 milijard evrov dodatnih naložb do leta 2030. Cilj projekta je preoblikovanje pariškega metropolitanskega območja v glavno svetovno in evropsko metropolo 21. stoletja, s čimer naj bi izboljšali življenjsko okolje prebivalcev, odpravili teritorialne neenakosti in zgradili trajnostno mesto. Za projekt je bila z zakonom ustanovljena javna družba Societé du Grand Paris, ki je zadolžena za celotni projekt in vzpostavitev novega samodejnega metroja (200 km proge in 75 postaj, ocenjenih na 22.6 milijard evrov). Predstavljene so bile tudi možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v francoskih projektih.

Ogled središča mestnega predela Clichy Batignole.

Delegacija je imela tudi priložnost ogleda prenove enega od zadnjih dveh nedokončanih predelov Pariza Clichy Batignole, ki je zraslo okoli srednjega parka. Mesto se je prenove območja, v velikosti 50 hektarjev, lotilo zelo sistematično. V proces načrtovanja so bili različni deležniki vključeni od vsega začetka (urbanisti, arhitekti, krajinski oblikovalci, politiki in državljani ter javni in zasebni vlagatelji). Želja mesta je bila, da bi Clichy-Batignolles postal model za trajnostni razvoj mest v Franciji v smislu mešanja funkcij in socialnih raznolikosti, energetske učinkovitosti, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (podnebni načrt) in biotske raznovrstnosti. Projekt se danes ponaša z oznako EcoQuartier, ki jo je podelilo francosko ministrstvo za trajnostni razvoj, in je bil od samega začetka zasnovan kot eko-okrožje.

Institute Vedecom - sistem za indukcijsko polnjenje vozil.

Drugi dan je bil posvečen ogledom dobrih praks na področju električne mobilnosti. Delegacija si je ogledala prostore inštituta Vedecom, ki deluje v javno zasebnem partnerstvu, in je namenjen raziskovanju in usposabljanju za potrebe trajnostne mobilnosti. Med drugim je bil predstavljen eden od treh pilotnih projektov indukcijskega polnjenja električnih avtomobilov na svetu.

Ogledi so se zaključili v Renault Technocentru v Guyancourtu v regiji Yvelines, na obrobju Pariza. Center je vodilni avtomobilski center za raziskave in razvoj mobilnosti v Evropi. Ustanovljen je bil leta 1998 kot osrednji center za razvoj vozil skupine Groupe Renault. V njem je danes zaposlenih 11.000 ljudi - celoten spekter poklicev, ki so odgovorni za razvoj avtomobilov, motorjev in menjalnikov za Groupe Renault in Alliance. Kompleks stavb predstavlja majhno mesto z različnimi storitvami. Stavba je v fazi kompleksne energetske sanacije in si prizadeva za pridobitev certifikata »Well«. Predstavljena je bila tudi polnilna postaja za električna vozila s solarnimi paneli in starimi baterijami.

Obisk Renault Technocentra v Guyancourtu.

Razvojne delegacije, ki omogočajo vpogled v najbolj napredne mednarodne prakse in rešitve, so izjemna priložnost za dvig kakovosti tudi v Sloveniji. Na eni strani pomagajo pri potrditvi lastnega dela, pozicioniranju storitev na trgu in slovenskim podjetjem odpirajo možnosti za internacionalizacijo. Udeleženci delegacije so se strinjali, da imamo v Sloveniji zelo kakovostne izdelke, storitve in procese na področju zelenih rešitev, potrebujemo pa bolj sistemski pristop k spodbujanju trajnostnih rešitev, učinkovito promocijo in dvig kompetenc za preboj v globalne okvire.

Sodelovanje s francoskimi organizacijami in podjetji se bodo nadaljevalo tudi v prihodnosti, vendar bodo aktivnosti osredotočene na ožje sektorje (mobilnost, energija, gradnja, IoT…)

Delegacijo so na pobudo Pariške zbornice za trgovino in industrijo - CCI Paris Ile-de-France skupaj organizirali SPIRIT Slovenija, javna agencija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Veleposlaništvo RS.Izjave udeležencev:


»Delegacije smo se udeležili, ker smo želeli videti dobre prakse in rešitve na področju trajnostnega razvoja v Franciji, ki je trenutno za nas še precej nepoznan trg. Ponujamo celovite rešitve za krožno gospodarstvo, obe naši podjetji gresta v smer trajnostnega razvoja, zero waste tehnologije in krožnega gospodarstva. Navezali smo veliko stikov, ki nam bodo prišli prav tako pri vstopanju na ta trg, med drugim nam bodo pomagali izvesti sondiranje francoskega trga, kot tudi pri izvajanju aktivnosti na tem področju doma. Videne rešitve s področja pametnih mest pa nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju naših storitev.«
- Marjan Volpe, SICO, d. o. o. in Robust d. o. o. -


»V kratkem času smo dobili veliko koristnih  informacij in se seznanili z dobrimi francoskimi praksami. Izčrpno so bili predstavljeni tudi viri financiranja za trajnostne projekte v Franciji in širše ter nekatere smernice na različnih področjih trajnostnega razvoja v tej državi, še posebej podrobno pa na področju mobilnosti in pametnih mest.«
- Tatjana Fink, MBA, DEMT d. o. o. - »Delegacija je bila odlično zasnovana iz izvedena tako z organizacijskega kot vsebinskega vidika. Pridobljena znanja, izkušnje in poznanstva nam bodo koristila pri snovanju aktivnosti za preoblikovanje slovenskega gospodarstva v bolj trajnostno.«
- Saša Mrak, MBA, Združenje Manager - 
Fotografije: Ana Struna Bregar

******

Več informacij: Lidija Vinkovič, SPIRIT Slovenija
T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si

in

Ana Struna Bregar, CER
T: 041 39 55 77


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE