Dodatne spodbude za nove naložbe v

energetsko učinkovitost ter obnovljive vire

malih in srednjih velikih podjetij

Strokovni posvet & spremljevalni dogodek Sejma MOS


11. september 2018


Sejem MOS, Modra dvorana I, Celje


Energetska učinkovitost in obnovljivi viri so dragocena sredstva za spoprijemanje z izzivi, ki jih prinaša povečana odvisnost od uvoza energije, omejenih energetskih virov, visokih stroškov. Stroškovno učinkovito prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in tudi k ublažitvi podnebnih sprememb. V cilju izpolnjevanja globalnih zahtev po varovanju okolja ter izvajanja Direktive o energetski učinkovitosti, morajo države razvijati programe, ki spodbujajo MSP (majhna in srednje velika podjetja), da začnejo pospešeno izvajati priporočene ukrepe za varčevanje z energijo.


Namen posveta je seznanitev z možnostjo pridobitve nepovratnih sredstev za podjetja, ki je novost. Predstavljen bo pomen celovite trajnostne prenove in kakovost delovnega okolja. Posvet bo osvetlil tematiko zakaj se splača investirati v energetsko učinkovitost v podjetjih in kakšni multiplikativni učinki? Prikazani bodo primeri dobrih praks, tehničnih rešitev in pozitivnih izkušenj lastnikov podjetij, ki se lotevajo transformacije podjetij v bolj energetsko učinkovite.


Prehod na energetsko učinkovitejše gospodarstvo je logična prihodnost Slovenije, saj bomo le tako lahko pospešeno širili inovativne tehnološke rešitve in izboljševali konkurenčnost industrije, spodbujali gospodarsko rast in ustvarjali visokokakovostna delovna mesta.

 

Vabljeni predstavniki:
- gospodarskih družb (mikro, malih, srednje in srednje velikih podjetij) in samostojnih podjetnikov.


PROGRAM

13.00 - 13.15
Registracija


13.15 - 13.20

Uvodni nagovori

Ana Struna Bregar / Izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev
Pomen celovite trajnostne prenove13.20 - 13.40

Energetska učinkovitost v Sloveniji in spodbude Eko sklada

Mag. Hinko Šolinc / Direktor Eko sklad


13.40 - 15.00

Primeri dobrih praks doseganja večje energetske učinkovitosti pri mikro, malih in srednjih podjetij


Energetska učinkovitost ter obnovljivi viri z vzgledom
Danijel Vuk, Termoshop


Primeri treh energetskih sanacij

Boštjan Štruc, Petrol

  • Curbis - Squashland in celotni koncept trajnsotnih rešitev (pasivna gradnja, LED, e-mobilnost, fotovoltaika, instalacije...);
  • Tiskarna Novo mesto; kogeneracija, zamenjava KOEL, prihranki, okolje;
  • Primer sončne elektrarne; zniževanje stroškov, povračilna doba, čistejša energija;

Zakaj se splača investirati v energetsko učinkovitost v podjetjih in kakšni multiplikativni učinki?

Marko Femc, Plan net solar


Nov projekt hlajenja v Iskratelovem podatkovnem centru

Primož Flis, Resalta 15.00 - 15.30
Razprava z občinstvom in vsebinski zaključki


15.30 - 16.00
Poslovno mreženje ob prigrizkuMed govorci izpostavljamoDanijel Vuk, Pomočnik generalnega direktorja Termo Shop d.o.o.
Potrebne odločitve,  kako do 100% uporabe obnovljivih virov energije v podjetjih


"Zaveza energetske učinkovitosti in trajnostno obnovljivih virov je smernica, h kateri bi morali stremeti prav vsi posamezniki, predvsem pa podjetja. Tega se dodobra zavedamo v podjetju Termo Shop. Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije sta tako del razvojne strategije našega podjetja, ki si ne prizadeva samo za proizvodnjo in prodajo energetsko učinkovitih toplotnih črpalk, temveč stremi tudi k uporabi obnovljivih virov energije. Posledično z dejanji, ki jih izvajamo, ne varčujemo le z energijo, temveč obnovljive vire energije tudi ustvarjamo.

V osmih letih, odkar smo smo se v podjetju Termo Shop, d. o. o., preselili v nove poslovne prostore, smo na tem področju naredili izjemen napredek. Za primerjavo naj navedemo, da smo leta 2007 porabili skoraj 61.000 kWh električne energije, za ogrevanje pa približno 3.000 l kurilnega olja. V začetku leta 2008 smo sprejeli odločitev, da želimo do leta 2018 v podjetju uporabljati izključno obnovljive vire energije.

S ponosom lahko povemo, da je bila v preteklem letu električna energija edini vir energije v našem podjetju. Uporabljamo jo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in tudi za proizvodnjo. Skupno smo tako v letu 2014 porabili okrog 43.000 kWh, kar pomeni, da smo porabo z varčevalnimi ukrepi zmanjšali za skoraj 30 %, kurilno olje pa smo popolnoma odpravili.

Z načrtovanimi ukrepi smo premaknili mejo mogočega in dosegli zastavljene cilje:
•    Vsa svetila v naši poslovni stavbi smo zamenjali z LED-lučmi.
•    Dodatno smo izolirali fasado stavbe in streho.
•    Prenovili smo vsa okna in vrata v objektu.
•    Za ogrevanje in hlajenje smo namestili toplotno črpalko tipa zemlja-voda.
•    Zamenjali smo vse električne motorje z bolj učinkovitimi.
•    Namestili smo prezračevalno napravo z vračanjem toplote izrabljenega zraka (rekuperator) z več kot 75% učinkovitostjo."
Marko Femc, direktor podjetja Plan-net Solar d.o.o.
Zakaj se splača investirati v energetsko učinkovitost v podjetjih in kakšni multiplikativni učinki?


"V našem podjetju Plan-net smo pri gradnji našega poslovnega objekta uporabili toplotno črpalko voda-voda, kjer vodo zajemamo na globini 20 m, ji odvzamemo toploto in jo vračamo nazaj v zemljo. Hlajenje poslovnih prostorov izvajamo s sistemom pasivnega hlajenja betonskega jedra. Za prezračevanje smo vgradili rekuperacijsko napravo z 85% vračanjem energije. Na objektu so nameščene tudi dve sončni elektrarni skupne moči 44 kw. Skupna proizvodnja električne energije znaša 45 mwh, kar zadošča za 60% samozadostno oskrbo z električno energijo. Namestili smo tudi električno hitro polnilno postajo Efacec, s katero polnimo naša električna vozila.

S takšno zasnovo smo dosegli 89% zmanjšanje primarne energije. Za objekt smo dobili tudi nagrado Ministrstva za gospodarstvo in časnika Financ za Optimalno rabo obnovljivih virov.
 
Z lastnim zgledom želimo v družbi PLAN-NET kot vodilnemu podjetju pri izgradnji sončnih elektrarn na ključ promovirati uporabo URE in OVE, zato svojim poslovnim partnerjem in obiskovalcem predstavimo projekt ko nas obiščejo."

Boštjan Štruc, vodja Energetskih rešitev za dom in poslovne uporabnike Petrol d.d.
Prednosti celovitega koncepta trajnostnih energetskih rešitev družbe Petrol d.d.


Squashland Ljubljana: Je prvi športni squash center na svetu, ki je grajen iz masivnega lesa in dosega visok nivo energetske varčnosti in postavlja trajnostne smernice moderne pasivne gradnje (površina ca. 2.500 m2, potrebna moč za ogrevanje ca. 25 kW -> specifična raba energije 10 W/m2). V Petrolu smo sodelovali kot kreator trajnostne rešitve pri izvedbi kotlovnice TČ voda – voda, strojnih inštalacij, dizajnerske LED razsvetljave, postavitve e-polnilnic in vzpostavitve Petrol e-polnjenja ter izgradnji sončne elektrarne z vzpostavitvijo modela neto meritev.

Tiskarna Novo mesto: Je poslovno – proizvodno objekt, kjer smo izvedli prenovo kotlovnice. Obstoječ sistem na KOEL energent, je bil zamenjan z novim, sodobnim SPTE sistemom 50 kWe / 85 kWt z zalogovnikom toplote 5000 litrov in stenskim plinskim kondenzacijskim kotlom moči 150 kW. Ocenjen 10-letni finančni prihranek pri stroških ogrevanja in z upoštevanjem prodaje električne energije znaša ca. 310.000 EUR.

Sanacija kompleksa RKC Lj- Zalog - Kašelj: Je kompleks namenjen bivanju ter izvajanju različnih dejavnosti. Izvedena je bila sanacija kotlovnice, vgrajena TČ sistema zrak – voda v monobloc izvedbi s plinsko stensko kondenzacijsko pečjo na ZP. Toplotna črpalka na objektu skrbi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Za zagotavljanje temperatur tudi pri najnižjih temperaturah je v hibridni vezavi vgrajen plinski kondenzacijski kotel. Ocenjen 10-letni finančni prihranek pri stroških ogrevanja iz naslova izvedenega ukrepa ca. 27.000 EUR.

Sončna elektrarna za kmetijski objekt – kmetija Fungušt Hecl: Je kmetijski objekt, na katerem je izvedena postavitev sončne elektrarne skupne moči 19,8 kVA, z garancijo na komponente do 25 let. Ocenjen 10-letni finančni prihranek pri stroških električne energije iz naslova izvedenega ukrepa ca. 34.000 EUR."


Primož Flis, projektni inženir Resalta d.o.o in certificirani energetski menadžer EUREM
Nov projekt hlajenja v Iskratelovem podatkovnem centru


Na podlagi temeljitega energetskega pregleda, ki ga je izvedla Resalta, so se v Iskratelu odločili za izvedbo nekaterih predlaganih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Prvi projekt obsega izboljšanje energetske učinkovitosti v podatkovnem centru, ki zahteva celoletno hlajenje. Resalta je trenutno nameščeno staro, nezanesljivo in energetsko neučinkovito klima omaro nadomestila z novim sistemom, ki bo omogočal funkcijo prostega hlajenja. Do temperature okolice 18 °C bo omogočeno popolno prosto hlajenje, saj se bo zunanji zrak preko filtrov direktno vpihoval. V času ogrevalne sezone, se bo segret zrak s serverjev uporabil za ogrevanje sosednjega skladišča. Zahvaljujoč tej rešitvi se bo poraba energije zmanjšala, saj bo večino leta električno energijo porabljal le dovodni ventilator za zrak, odpadna toplota pa se bo v ogrevalni sezoni ponovno uporabila. Vlago v zraku bo uravnaval ultrasonični vlažilec.

Drugi projekt je usmerjen v izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene. Resalta je namestila nov hladini agregat in klimat z rekuperacijo, prav tako pa notranji razvod s konvektorji z namenom izboljšanja prezračevanja in hlajenja prostorov zaradi udobja. Optimalno prezračevanje bo vključevalo uravnavanje vlage in temperature.

Iskratel bo zahvaljujoč tem ukrepom letno prihranil 637 MWh električne energije in pridobil zanesljiv hladilni sistem. Poleg tega bodo zaposleni v podjetju imeli boljše delovne pogoje, rekuperacija odpadne toplote bo prinesla finančne koristi, okoljski vpliv podjetja pa se bo zmanjšal zaradi opustitve hladilnega sredstva R22 in prehoda na okolju prijazno rešitev.


SPONZORJI
PODPORNIKI