NOVICE
20.09.2018    |    Mobilnost, Zelene rešitve

E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil ELES

Na strokovnem dogodku družbe ELES, namenjenem temam, ki bodo oblikovale skupno energetsko prihodnost, je mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES, predstavil "E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozi".

20.9.2018 / Cankarjev dom


Ko je govora o prehodu v nizkoogljično družbo, je e-mobilnost vedno omenjena kot pomemben element, ki bo prispeval k zniževanju emisij toplogrednih plinov. Toda množično uvajanje e-vozil samo po sebi še ni zagotovilo, da bo zaradi njihove uporabe količina emisij toplogrednih plinov dejansko nižja. Za dosego tega cilja se bodo morali ključni deležniki na področju e-mobilnosti povezati ter skupaj poiskati odgovore na dve pomembni vprašanji.

Prvič, kako bomo trajnostno rešili izziv povečane potrebe po električni energiji, ki ga bo povzročilo istočasno polnjenje e-flote, in drugič, kako si zamišljamo omrežje, ki bo sposobno slediti pričakovanjem stotisočev voznikov hkrati?

Strokovnjaki družbe ELES so se zadnjih nekaj let ukvarjali z iskanjem odgovorov na zgornji vprašanji ter na podlagi ugotovitev razvili koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil (E8). Ključnih osem gradnikov koncepta predstavljajo:

1. ozaveščeni uporabniki, ki podpirajo pogosto in daljše priključevanje ter centralno vodenje moči polnjenja e-vozila;
2. gosto omrežje zasebnih polnilnic, ki dolgotrajno polnjenje omogoča vsakemu lastniku e-vozila;
3. hipna identifikacija e-vozila na polnilnici, kar omogoča napredno gostovanje;
4. enostavno priključevanje na podlagi stičnih tehnologij, ki omogočajo pogosto priključevanje vozil na polnilnice;
5. daljinsko vodenje moči zasebne polnilnice;
6. večravenska integracija zasebnih polnilnic v centre vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja;
7. vključitev polnilnic na trg aktivnega odjema;
8. strateško upravljanje z izzivi uporabe hitrih polnilnic in lokalnih hranilnikov električne energije.V Elesu niso ostali zgolj na teoretski ravni, temveč so vizijo prehoda na e-mobilnost začeli uresničevati v praksi. V skladu s konceptom E8 so zasnovali demonstracijski projekt, s katerim bodo raziskali vidik uporabnikov e-vozil in nabavili 14 električnih vozil, na lokacijah družbe ELES po Sloveniji postavili 18 pametnih polnilnic za dolgotrajno polnjenje ter vzpostavili centralni sistem za daljinsko upravljanje polnilnic. Prve rezultate demonstracijskega projekta pričakujejo v prvi polovici leta 2019.

Zavedajo se, da uresničevanje vizije dolgoročnega masovnega prehoda na trajnostno e-mobilnost ni možno brez tesnega sodelovanja ključnih deležnikov – od proizvajalcev avtomobilov, proizvajalcev pametnih polnilnic, lastnikov stavb in parkirnih mest, do operaterjev distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja. 

Seveda bodo pomembno vlogo odigrali tudi ozaveščeni lastniki e-vozil, ki bodo raje kot hitre polnilnice izbrali počasno polnjenje na domačih polnilnicah, ki jih bodo na daljavo upravljali centri vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja. Le tako bomo dosegli da bo energija, ki bo poganjala e-vozila, prišla iz obnovljivih virov, elektroenergetsko omrežje pa ne bo potrebovalo velikih vlaganj v širitev omrežja in gradnjo vršnih elektrarn za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.   

Vse zainteresirane deležnike, ki želite sooblikovati vizijo prehoda na e-mobilnost z družbo ELES pišite na E8@eles.si.