NOVICE
17.02.2019    |    Zelene rešitve, mobilnost

E8 - Koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil

V družbi ELES d.o.o. se zavedajo, da uresničevanje vizije dolgoročnega masovnega prehoda na trajnostno e-mobilnost ni mogoče brez tesnega sodelovanja ključnih deležnikov: od proizvajalcev avtomobilov, proizvajalcev pametnih polnilnic, lastnikov stavb in parkirnih mest do operaterjev distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja.


ELES
#eles
#E8

Ko govorimo o prehodu v nizkoogljično družbo, je e-mobilnost vedno omenjena kot pomemben element, ki bo prispeval k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Toda množično uvajanje e-vozil samo po sebi še ni zagotovilo, da se bo zaradi njihove uporabe količina emisij toplogrednih plinov dejansko zmanjšala. Za dosego tega cilja se bodo morali ključni deležniki na področju e-mobilnosti povezati in skupaj poiskati odgovore na dve pomembni vprašanji. Prvič, kako bomo trajnostno rešili izziv povečane potrebe po električni energiji, ki ga bo povzročilo hkratno polnjenje e-flote, in drugič, kako si zamišljamo omrežje, ki bo sposobno slediti pričakovanjem množice voznikov hkrati?

Strokovnjaki družbe ELES so se zadnjih nekaj let ukvarjali z iskanjem odgovorov na zgornji vprašanji in na podlagi ugotovitev razvili koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil (E8). Ključnih osem gradnikov koncepta predstavljajo:
  1. ozaveščeni uporabniki, ki podpirajo pogosto in daljše priključevanje ter centralno vodenje moči polnjenja e-vozila;
  2. gosto omrežje zasebnih polnilnic, ki omogoča dolgotrajno polnjenje vsakemu lastniku e-vozila; 
  3. hipna identifikacija e-vozila na polnilnici, kar omogoča napredno gostovanje;
  4. enostavno priključevanje na podlagi stičnih tehnologij, ki olajšajo pogosto priključevanje vozil na polnilnice;
  5. daljinsko vodenje moči zasebne polnilnice;
  6. večravenska integracija zasebnih polnilnic v centre vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja;
  7. vključitev polnilnic na trg aktivnega odjema;
  8. strateško upravljanje izzivov uporabe hitrih polnilnic in lokalnih hranilnikov električne energije.


V Elesu nismo ostali le na teoretski ravni, temveč smo vizijo prehoda na e-mobilnost začeli uresničevati tudi v praksi. V skladu s konceptom E8 smo zasnovali demonstracijski projekt, s katerim bomo raziskali vidik uporabnikov e-vozil, nabavili 14 električnih vozil, na lokacijah družbe ELES po Sloveniji postavili 21 pametnih polnilnic za dolgotrajno polnjenje in vzpostavili centralni sistem za daljinsko upravljanje polnilnic. Prve rezultate demonstracijskega projekta pričakujemo v drugi polovici leta 2019.

Zavedamo se, da uresničevanje vizije dolgoročnega masovnega prehoda na trajnostno e-mobilnost ni mogoče brez tesnega sodelovanja ključnih deležnikov: od proizvajalcev avtomobilov, proizvajalcev pametnih polnilnic, lastnikov stavb in parkirnih mest do operaterjev distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja. Seveda bodo pomembno vlogo odigrali tudi ozaveščeni lastniki e-vozil, ki bodo raje kot hitre polnilnice izbrali počasno polnjenje na domačih polnilnicah, katere bodo na daljavo upravljali centri vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja. Le tako bomo dosegli, da bo energija, ki bo poganjala e-vozila, prišla iz obnovljivih virov, elektroenergetsko omrežje pa ne bo potrebovalo velikih vlaganj v širitev omrežja in gradnjo vršnih elektrarn za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.
Zato vas vabimo, da vizijo prehoda na e-mobilnost sooblikujete z nami. Za več o tem, kako lahko projekt podprete oziroma pri njem sodelujete, pišite na E8@eles.si.

Uresničevanje vizije dolgoročnega masovnega prehoda na trajnostno e-mobilnost je možno le z tesnim sodelovanjem ključnih deležnikov: od proizvajalcev avtomobilov, proizvajalcev pametnih polnilnic, lastnikov stavb in parkirnih mest do operaterjev distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Uroš Podgoršek
Specialist za relacije s trgom ELES d.o.o.

"Prehod v nizkoogljično družbo je povezan s hitrimi spremembami in izzivi tudi na področju elektroenergetike. V družbi ELES zato veliko vlagamo v raziskave in razvoj ter že danes iščemo odgovore na vprašanja o delovanju elektroenergetskega sistema v prihodnosti. Ne bodo pa dovolj le prilagoditve elektroenergetskega sistema, morali se bomo prilagoditi tudi posamezniki kot odjemalci električne energije, saj bo naša vloga v prihodnosti veliko bolj aktivna kot danes."
ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE