EKOINDEKS

Da bi konsistentno spremljali trajnostni razvoj družbe BTC, so v BTC že v letu 2008 razvili poslovni model EKOINDEKS.

Zanj so prejeli tudi priznanje za najbolj inovativni poslovni model, saj je zasnovan tako, da z njim celovito vrednotijo vplive delovanja družbe BTC na okolje in družbo.

Za izračun ekoindeksa v ocenjevanje vključujejo projekte in aktivnosti iz različnih vsebinskih sklopov, ki jih nato
smiselno pripišejo posameznim misijam, in sicer:

  • odgovorno ravnanje z energijo,
  • odgovorno ravnanje z vodo,
  • odgovorno ravnanje z odpadki,
  • urejanje prometa,
  • zagotavljanje varnosti in
  • družbeno odgovorno ravnanje prek osveščanja in podpore družbenih iniciativ, vključno s sponzorstvom in donacijami športnim in kulturnim aktivnostim, izobraževanju in znanosti, podpiranju inovativnosti ter prizadevanj na področju humanizacije okolja.
V trajnostne projekte so v zadnjih 16 letih vložili kar 50,8 milijona evrov. 


Preberite tudi: