ELEKTRO LJUBLJANA

Skrb za okolje, v pomenu zmanjševanja obremenjevanja ozračja, vode in tal, v skupini Elektro Ljubljana izvajamo z obvladovanjem okoljskih vidikov. Zavedamo se pomena varovanja okolja, zato je naša okoljska naravnanost opredeljena kot del vodenja in poslovne politike. Energetski pregledi lastnih objektov in izvedba ukrepov učinkovite rabe energije je temelj za nadaljnji razvoj storitev na tem področju.

www.elektro-ljubljana.si