2.    zeleni zajtrk in posvetovanje deležnikov

15. maj 2020 ob 9.00
Dogodek bo potekal preko spletne platfrome Webex

Energetska prenova stavb v Sloveniji do leta 2050 - predstavitev izhodišč DSEPS in NEPN na področju stavb
Na področju gradnje in energetske prenove stavb je leto 2020 prelomno:
 • konec februarja je bil sprejet celoviti Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN),
 • pripravljena so izhodišča Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050),
 • do konca leta bo objavljen tudi nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, po katerem bodo morale biti vse gradnje in prenove skoraj nič-energijske.
Namen dogodka je:
 • predstavitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na področju stavb,
 • predstavitev izhodišč Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050),
 • pridobiti komentarje na izhodišča in mnenja stroke ter nove ideje, ki morebiti niso bile upoštevane, pa bi lahko bile.
NEPN za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:
 1. razogljičenje (emisije TGP in OVE),
 2. energetska učinkovitost,
 3. energetska varnost,
 4. notranji trg ter
 5. raziskave, inovacije in konkurenčnost.
NEPN za področje stavb postavlja visoke cilje, ki ji bo mogoče doseči zgolj s premišljenimi pristopi in politikami k razogljičenju stavbnega fonda do leta 2050. Področje in usmeritve bolj natančno opredeljuje DSEPS 2050. Vizija, ki jo opredeljuje DSEPS 2050, je znatno izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pri povečevanju uporabe OVE v stavbah. S tem se približujemo neto ničelnim emisijam v sektorju stavb do leta 2050, kar bo doseženo z ohranjanjem visoke stopnje energetskih prenov stavb in usmerjanemu načinu ogrevanja v centralizirane sisteme ogrevanja in tehnologije OVE. Spodbujalo se bo prenove in novogradnje k doseganju skoraj ničelnih emisij v življenjskih dobi, pri čemer ne bomo smeli zanemariti tudi drugih vidikov prenove. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak.

Soorganizatorji:
CER, Institut Jožef Stefan, Ministrstvo za infrastrukturo


Vabljeni:
člani CER, predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva ter vsi zainteresirani deležniki, ki lahko konstruktivno pripomorejo k uspešnemu razvoju trajnostne gradje in doseganju ciljev EU.

Namig za zeleni zajtrk:
vabljeni, da si pred predstavitvijo pripravite svoj najljubši jutranji napitek, ob katerem boste lažje spremljali strokovne vsebine.
Priporočamo pa zeleni smoothie za dobro jutro in dober dan ter krepitev imunskega sistema. Recept >>

PROGRAM


9.00 - 10.00Uvodna pozdrava

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

Vojko Golmajer, direktor VELUX Slovenija in Hrvaška / namestnik vodje sekcije trajnostna gradnja CER
Nacionalni cilji in usmeritve na področju gradnje in energetske prenove stavb
Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturoOsnutek DSEPS 2050 - kako bomo energetsko prenavljali stavbe ter s kakšnimi izzivi se bomo pri tem soočali?
Gašper Stegnar, Institut Jožef Stefan
POZIV DELEŽNIKOM ZA POSREDOVANJE

 • komentarjev na izhodišča,
 • strokovna mnenja in
 • nove ideje, ki morebiti niso bile upoštevane, pa bi lahko bile
Rok za oddajo predlogov je 20. maj 2020.

Predloge oddajte na elektronski naslov info@cer-slo.si

KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna z obvezno prijavo na spodnji povezavi.

Vsi prijavljeni boste dobili povezavo na dogodek dan pred dogodkom.

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman in fotografiran.
Podatke bomo, partnerji dogodka, uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.

Soorganizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.


PRIJAVA


PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: