NOVICE
08.05.2020    |    Ostalo

EU časovni načrt za obnovo po pandemiji

EU je 15. aprila aprila predstavila časovni načrt za oživitev gospodarstva po pandemiji. Ob postopni odpravi zajezitvenih ukrepov je treba hkrati strateško načrtovati okrevanje za oživitev gospodarstva in povratek k trajnostni rasti.
To vključuje omogočanje dvojnega prehoda na bolj zeleno in digitalno družbo ter upoštevanje vseh spoznanj iz sedanje krize za pripravljenost in odpornost EU.

Komisija bo v naslednjih tednih (okvirni datum je 20.5.) pripravila načrt za okrevanje (t.i. Recovery Plan (incl. Recovery Fund)), ki bo temeljil na prenovljenem predlogu naslednjega dolgoročnega proračuna EU (večletnega finančnega okvira), vključno s posodobljenim delovnim programom Komisije za leto 2020. 
V branje priporočamo:

PRISPEVEK K NAČRTU ZA ZELENO IN DIGITALNO OBNOVO

Prispevek je pripravil EU komisar Timmermans Vestager, odgovoren za izpolnjevanje zelenega dogovora EU. Prispevek opisuje prednostne sektorje in predloge za ukrepanje.

CELOTNO BESEDILO >>


KOMISIJA PODPIRA DRŽAVE ČLANICE PRI NJIHOVEM PREHODU NA PODNEBNO NEVTRALNO GOSPODARSTVO

Komisija nadaljuje s prizadevanji za uresničevanje evropskega zelenega dogovora in podpira države članice pri njihovem prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo.


Komisija je 11. decembra lani predstavila evropski zeleni dogovor, katerega cilj je do leta 2050 postati prvi podnebno nevtralni blok na svetu. 14. januarja letos je nato napovedala naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor za pomoč pri financiranju prehoda. Da bi države članice lahko dostopile do financiranja, bodo morale pripraviti območne načrte za pravični prehod. V teh načrtih bodo določile območja, ki bi jih prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo najbolj prizadel, opredelile razvojne izzive zanje ter v tesnem posvetovanju z ustreznimi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi deležniki pripravile načrte za prehod na teh območjih do leta 2030.


Ko komisija te načrte odobri, se sprosti podpora državam članicam prek treh stebrov mehanizma za pravični prehod: sklada za pravični prehod, katerega nepovratna sredstva bodo mobilizirala 30 do 50 milijard evrov za namene socialnih in gospodarskih sprememb na območjih v pravičnem prehodu, namenskega programa v okviru InvestEU, ki bo pritegnil do 45 milijard evrov v zasebnih naložbah, ter instrumenta za posojila v javnem sektorju, ki bo mobiliziral 25 do 30 milijard evrov v naložbah javnega sektorja.


Februarja je sicer Evropska komisija med regije v članicah EU, ki so po njeni oceni upravičene do sredstev iz evropskega sklada za pravičen zeleni prehod, uvrstila tudi dve slovenski regiji: savinjsko in zasavsko.

CELOTNO BESEDILO >>


POROČILO UNIVERZ ZA ZELENO OKREVANJE
Skupina raziskovalcev z univerz Oxford, Cambridge, Cardiff ter London School of Economics so na pobudo The Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE) objavili raziskavo o smiselnosti uvedbe zelenih ukrepov za okrevanje gospodarstev po ppandemiji COVID-19. Opredelili so politike davčne obnove, ki obljubljajo kratkoročni koristni gospodarski učinek in dolgoročne strukturne spremembe z ločevanjem emisij toplogrednih plinov od gospodarske rasti.
Te politike bi podpirale Združeno kraljestvo, da bi do leta 2050 izpolnili pravno zavezujočo zavezanost ničelnim emisijam. Hkrati pa bi dosegli širšo socialno enakost z „izravnavo" in reševanjem regionalnih in medgeneracijskih neskladij, prekvalifikacijo prizadetih delavcev, izboljšanje fizične infrastrukture in okoljskih sredstev.
CELOTNO BESEDILO >>


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE