EXACTUM

Je pameten sistem za samodejni nadzor – je inovativna rešitev na področju merilnih sistemov, ki izboljša vaše delovne procese v industriji, zdravstvu, laboratorijih, skladiščih, rastlinjakih, galerijah, pri transportu oziroma povsod tam, kjer so potrebni obvladovani pogoji. Je investicija v kakovost, ki olajša vaše delo in skrbi za varnost ter ugodje bivanja.

Z neprekinjenimi on-line meritvami, ki jih zagotavlja EXACTUM, nadzorujte parametre, s katerimi se srečujete pri svojem delu. Z obveščanjem o odstopanjih izničite tveganje človeških napak in se izognite škodnim primerom. S samodejno izdelavo poročil prihranite čas in enostavneje zadostite strogim zahtevam standardov o kakovosti, zakonu o varnosti in zdravju pri delu ter okoljskim predpisom 
Preberite tudi: