ZELENI STROKOVNI POSVET

Finančni ukrepi za zelen in krožen
prehod gospodarstva v Sloveniji

Načrt za zeleno okrevanje EU - priložnosti za SME

30. september 2020, od 9.00 do 12.00 

ONLINE DOGODEK - spletna plaftorma ZOOM
 
 

EU je poslala v vse države članice in v svet jasno sporočilo: Prihodnost je zelena, krožna in digitalna! Predanost EU zeleni strategiji razvoja je nedvomno prisotna v ključnih strategijah, akcijskih načrtih in finančnih spodbudahza naslednje proračunsko obdobje 2021-2027. 


EU ima kolektivno sposobnost, da preobrazi svoje gospodarstvo in družbo ter ju usmeri na pot večje trajnostnostne rasti. Ta transformacija zahteva nove javne naložbe ter hkrati zasebni kapital, ki bo usmerjen v podnebne in okoljske ukrepe.  Zato je izrednega pomena finančni sistem, ki podpira trajnostne rešitve.Za doseganje postavljenih ciljev so predvidene izdatne javne naložbe, ki naj bi aktivirale tudi inovativne finančne mehanizme, ki poleg javnih sredstev, vključujejo tudi sredstva institucionalnih in zasebnih investitorjev.
 

Kateri finančni inštrumetni in kakšna finančna podpora je na voljo za podporo slovenskim zelenim projektom? Kakšne naložbe zahteva zelena tranformacija in kaj potrebujejo podjetja za zeleni prehod? Kako pripraviti zeleni projekt za pridobitev EU sredstev? 

 

VABLJENI

na strokovni posvet, kjer bomo predstavili: 
  • različne finančne instrumente EU za zeleno rast s poudarkom na priložnosti za SME,
  • ključne kriterije in pravila obnašanja, ki bodo ključno v procesu odločanja in dodeljevanja sredstev,
  • model dobro pripravljenega  projekta za pridobivanje EU sredstev in najpogostejše napake,
  • dobre prakse prehoda v krožno gospodarstvo v Sloveniji: SRIP-Krožno-gospodarstvo,
  • dobre prakse črpanja EU sredstev za zelene/ krožne projekte.


KOMU JE DOGODEK NAMENJEN?

Dogodek je namenjen vodstvenim kadrom podjetij, ki vidijo v zelenem prehodu priložnost za lasten razvoj, prehod v krožno gospodarstvo, večjo konkurenčnost, odpornost na prihajajoče spremembe, rast, ustvarjanje prihrankov oz. dodane vrednosti.

VPRAŠANJA ZA GOVORNIKE

Slušatelje zelenega strokovnega posveta vabimo, da na naše sogovornike že predhodno naslovite vaša vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti tekom dogodka. Vprašanja prosim naslovite na elektronski naslov info@cerslo.si

 

 


Organizatorji dogodka»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« 
 
 

 


PROGRAM

 

9.00 - 13.00

Uvodni pozdrav
Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER 


Finančni inštrumenti EU

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 

Nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost

Marjana Dermelj, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vloga kohezijskih sredstev, Sklad za pravičen prehod
Tonka Matič, Evropska komisija, generalni direktorat za regionalno in mestno politiko DG REGIO


Finančna podpora zelenim projektom v Sloveniji
Francesco Ferrero, Vodja EIB Slovenija

Evropa na pragu zelene tranzicije in izkušnje iz preteklosti
Mag. Violeta Bulc, nekdanja EU komisarka


Okrogla miza - Povratna in nepovratna sredstva za zeleni prehod
Moderatorka: Ana Stanič, odvetnica, strokovnjakinja za EU pravo

Dr. Andreja Kodrin, članica Investicijskega odbora EFSI
Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka
Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPS - Slovenski Podjetniški sklad
Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP - Krožno gospodarstvo

 
 
ODMOR
 

Model dobro pripravljenega projekta za pridobivanje EU sredstev in najpogostejše napake 
Kristina Kočet Hudrap, Tiko Pro d.o.o.
 
Okroga miza - Inovativni finančni instrumenti in kaj podjetja potrebujejo za zeleni prehod
Moderator: Mitja Kumar, odgovorni partner za svetovanje za South Central Europe regijo in vodja svetovanja za JV Evropo, Deloitte

Gregor Benčina, predsednik Slovenijales Group d.o.o., podpredsednik sveta CER
Andrej Lasič, pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo, NLB d.d.
Bart Stegeman, direktor Skaza d.o.o.
Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala, Generali Investments
 
 
 
 

 

 

KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna, z obvezno prijavo na spodnji povezavi. 

Dogodek boste lahko spremljali preko spletne platforme Zoom. Povezavo do dogodka boste prejeli 2 dni pred dogodkom. 
 
 

 

PRIJAVA

PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: