NOVICE
29.09.2017    |    mobilnost

GO FLEX

Projekt GOFLEX inovira, integrira, nadgrajuje in prikazuje tehnologije pametnih omrežij električne energije.GOFLEX

Projekt GOFLEX inovira, integrira, nadgrajuje in prikazuje tehnologije pametnih omrežij električne energije.

Njegov cilj je omogočiti stroškovno učinkovito odzivnost na povpraševanje v distribucijskih omrežjih, povečati razpoložljive zmogljivosti omrežij in podpreti naraščajoči delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije.

Tehnologije pametnega omrežja GOFLEX zagotavljajo prilagodljive rešitve, ki so splošne (med različnimi obremenitvami in napravami) in operativne (reševanje specifičnih lokalnih omrežnih problemov).

GOFLEX podpira aktivno uporabo porazdeljenih virov, prilagodljivost obremenitev za zagotavljanje storitev operaterjev omrežij, uravnoteženost povpraševanja in dobave električne energije ter optimizacijo porabe energije in proizvodnje na lokalni ravni trgovanja z električno energijo in distribucijskih sistemov.

V konzorciju GOFLEX sodeluje 12 mednarodnih partnerjev iz naslednjih evropskih držav: Irske, Slovenije, Danske, Nemčije, Cipra in Švice. Ekipa je edinstvena mešanica komercialnih in raziskovalnih partnerjev, ki združujejo ponudnike rešitev, raziskovalne organizacije, velike operaterje distribucijskega omrežja in svetovalne službe, ki delujejo na skupnem izzivu.

Projekt je bil podprt s strani Evropske komisije v sklopu oblikovanja skupnega energetskega trga in Evropske energetske unije.ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE