STROKOVNI POSVET

Gospodarstvo v pripravah za 
55% znižanje emisij do leta 2030

13. april 2021, od 13.00 do 16.00

ONLINE DOGODEK - spletna platforma ZOOM

Podnebne spremembe so svetovni izziv, ki vplivajo na vse ravni družbe in celotno gospodarstvo. EU se je odločila biti vodilna v boju proti podnebnim spremembam. Zato se je odločila povečati podnebne ambicije na način, ki bo spodbujal trajnostno gospodarsko rast, omogočal ustvarjanje delovnih mest, državljanom in državljankam EU zagotavljal zdravstvene in okoljske koristi, s spodbujanjem inovacij na področju zelenih tehnologij pa bo prispeval k dolgoročni konkurenčnosti gospodarstva EU v svetu.

Voditelji in voditeljice EU so se decembra 2020 dogovorili o zavezujočem cilju, da EU do leta 2030 doseže najmanj 55-odstotno neto zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990. Prav tako so se voditelji dogovorili, da bo 30 % skupnih odhodkov iz proračuna EU za obdobje 2021–2027 namenjenih projektom, povezanim s podnebjem in doseganjem podnebne nevtralnosti. 

Komisija EU bo junija predstavila nov podnebno energetski paket ukrepov za doseganje novega cilja, 55-odstotnega znižanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. Pričakujemo lahko dolgo vrsto ukrepov na različnih področjih: energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, standardi CO2 za vozila, obdavčitev ogljika in trgovanje z ogljikom, upravljanje z zemljišči.

 

Na spletnem dogodku bomo govorili o:
-    prednostih in izzivih slovenskega gospodarstva pri prehodu v nizkoogljično družbi, 
-    kako se sektorji soočajo s to tranzicijo in v kakšnih fazah so,
-    kaj podjetja potrebujejo na tej poti,
-    kako se spreminjajo zahteve kupcev, kako se preoblikujejo dobavne verige in verige vrednosti
-    kaj za slovenska podjetja pomeni nov zakonodajni okvir »Fit for 55«,
-    zakaj zelena transformacija ni več alternativa, ampak naša edina možna pot v prihodnost. 

Z dogodkom želimo odpreti dialog z različnimi deležniki in predstaviti dobre prakse, s katerimi so podjetja že na poti k ustvarjanju nizkoogljične družbe. Dogodek prinaša priložnost za povezovanje in iskanje konkretnih rešitev, premagovanje ovir in navezovanju novih stikov, ki bodo oblikovali nov gospodarski ekosistem.

 

 


PROGRAM

 

13.00 - 16.00

Uvodni pozdrav
Ana Struna Bregar, izvršna direktorica, CER


Novosti podnebno energetske-zakonodajne »Fit for 55« in novo nastajajoče Podnebne strategije

Mag. Andrej Vizjak, minister, Ministrstvo za okolje in prostor RS
 

Predstavitev podnebnih ciljev in mejnikov EU 

Dr. Martin Porter, izvršni predsednik Cambridge Institute for Sustainability Leadership v Bruslju 
Predstavitev bo v angleškem jeziku.
 

Kaj za dosego »Fit for 55«  potrebuje gospodarstvo  

Dr. Daniel Vallentin, višji svetovalec za korporativno varovanje podnebja, Stiftung 2 Grad 
Predstavitev bo v angleškem jeziku.
 

Konkurečnost, nove obdavčitve za CO2 izpuste 

Jouni Keronen, izvršni direktor Climate Leadership Coalition
Predstavitev bo v angleškem jeziku.


Kaj za slovenska podjetja pomeni nov zakonodajni okvir »Fit for 55«
Pogovor s poslancema Evropskega parlamenta
Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta
Dr. Klemen Grošelj, poslanec Evropskega parlamenta
Moderator: mag. Žiga Čebulj, strokovni svetovalec na področju inovacij, digitalizacije in zelenih tehnologij
 

ODMOR 
 
 
Okrogla miza - Šampioni zelene preobrazbe
»Fit for 55« -
 Izzivi in priložnosti za gospodarstvo
Moderatorka: prof.dr. Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Matej Feguš, lastnik Donar d.o.o.
mag. Željko Kovačevič, izvršni direktor Jub d.o.o.
Enzo Smrekar, podpredsednik uprave Atlantic Grupa d.d. 

ZELENO MREŽENJE
 


 

 

KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna, z obvezno prijavo na spodnji povezavi.

Dogodek boste lahko spremljali preko spletne platforme Zoom. Povezavo do dogodka boste prejeli 1 dan pred dogodkom.

PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: