GreenTech Forum Bled 2018
Izzivi zelenega gospodarstva

Mednarodni posvet & spremljevalni dogodek Bled Strategic Foruma


12. september 2018

GreenTech Forum Bled izpostavlja pomembnost prehoda na zeleno gospodarstvo, ki s številnimi inovacijami prinaša nove globalne priložnosti tako na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju. 


Načelna zavezanost k doseganju trajnostnih ciljev ni dovolj. Zeleno gospodarstvo je lahko poslovna priložnost, tako za posamezno podjetje, kot tudi gospodarstvo. Premiki in aktivnosti se morajo primarno začeti na najvišji ravni vodstva organizacij.


Prednostna naloga GreenTech Foruma Bled je, da se slovensko zeleno gospodarstvo izpostavi kot pomemben akter v mednarodnem okolju, zato omogoča različna bilateralna povezovanja in mednarodne priložnosti.


Forum bo povezal različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na boljšo strategijo razvoja zelenega gospodarstva v Sloveniji. Poudariti želimo, da je odgovornost odločevalcev in predstavnikov gospodarstva, da ukrepajo hitro in prispevajo k preoblikovanju gospodarstva v smeri trajnostnega razvoja. Pri tem je potrebno upoštevati vse akterje v celotni trajnostni verigi podjetij in organizacij (od vodstva, zaposlenih, procesov, infrastrukture, prodajnih kanalov do končnega uporabnika).


Namen foruma je tudi ozaveščanje slovenskega gospodarstva in prikazati dobre praske in izzive slovenskih podjetij, ki že izvajajo lastno transformacijo prehoda na zeleno gospodarstvo. Na forumu želimo priti do novih predlogov za aktivnosti, ki bodo v prihodnosti vodile do strateških in operativnih rešitev, sodelovanja in večje prepoznavnosti slovenskega zelenega gospodarstva, novih okolju prijaznih tehnologij, zelenih delovnih mest in učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri.


Cilj dogodka je ozaveščanje, da lahko zeleno gospodarstvo, s trajnostnimi učinki na okolje, družbo in ekonomijo, postane poslanstvo in poslovni cilj vseh podjetij in organizacij.


Vabljeni:
- vodstveni kadri slovenskih in tujih podjetij, ki si prizadevajo za razvoj zelenega gospodarstva, iščejo mednarodne povezave in gospodarske priložnosti,
- predstavniki odločevalcev in akademskega sektorja, ki delujejo na področju razvoja in spodbujanja zelenega gospodarstva.

PROGRAM

8.30 - 9.00
Registracija in jutranje mreženje


9.00 - 9.30

Uvodni nagovori

Prof. dr. Danica Purg, predsednica in dekanja Poslovne šole IEDC Bled


Mag. Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d. in predsednik Sveta zavoda CER

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

Dr. Janez Potočnik, nekdanji EU komisar za okolje in UNEP International Resource Panel - Co-chair9.30 - 9.50
Uvodno predavanje

Slovenija in njena strateška priložnost na področju GreenTech

Gregor Benčina,
Predsednik upravnega odbora GreenTech Foruma Bled in predsednik skupine Slovenijales


9.50 - 10.20

Vsebinsko predavanje

Zeleno gospodarstvo – Odklenite pravo vrednost podjetja

Prof. Rene Schmidpeter, predavatelj na IEDC - Poslovni šoli Bled in vodja WISE institute - World Institute for Sustainability and Ethics


10.20 - 10.30

Zeleno gospodarstvo, kot razvojni potencial Slovenije

Mag. Janja Kreitmayer McKenzie, sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor10.30 - 11.00

Uvajanje prehoda na zeleno gospodarstvo

Miha Valentinčič, direktor inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije, Petrol d.d.


Knauf Insulation po poti »Challenge.Create.Care« v zeleno - Preskok mora biti celosten ali pa ga ni

Tomaž Lanišek, direktor Knauf Insulation d.o.o.11.00 - 11.40
Okrogla miza z razpravo - Kako so lahko zeleni poslovni modeli ekonomsko vzdržni?

Prof. Rene Schmidpeter, vodja WISE Institute - World Institute for Sustainability and Ethics

Mag. Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d. in predsednik Sveta zavoda CER

Prof. dr. Dušan Mramor, nekdanji minister za finance RS in redni profesor na Ekonomski fakulteti na Univerzi v Ljubljani

Dr. Iztok Seljak, direktor Hidria Holding d.o.o.11.40 - 12.20
Odmor in utrjevanje poslovnih vezi


12.20 - 12.50
Zeleno gospodarstvo je stvar vodstva in ne "zelenega"
Federico Fioretto,
mednarodni svetovalec za področje trajnostnega razvoja, v partnerstvu Giacomelli Media


12.50 - 13.10

Uvajanje trajnostnih kompetenc pri zaposlenih in kupcih / Kompetenčni center SOTRAG

Dr. Dean Besednjak, pomočnik direktorja Kronoterm d.o.o. in mag. Primož Praper, direktor Eutrip d.o.o.


13.10 - 13.20

Projekti zelenega gospodarstva v gozdno-lesnem sektorju

Dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali, InnoRenew CoE13.20 - 14.00
Okrogla miza z razpravo - Slovenski GreenTech kot prebojna blagovna znamka države in podjetij

Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora GreenTech Foruma Bled in predsednik skupine Slovenijales

Federico Fioretto, mednarodni svetovalec za področje trajnostnega razvoja, Giacomelli Media partner

Tomaž Lanišek, direktor Knauf Insulation d.o.o.

Mag. Alenka Suhadolnik, generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve RS


14.00 - 15.00
Pogostitev in utrjevanje poslovnih vezi


15.30 - 17.00
Ogled proizvodnje podjetja*
Jelovica hiše d.o.o.
Lokacija:

*Prosimo, če lahko zaradi lažje organizacije proizvodnega procesa, v opombe pri prijavi navedete, če se boste ogleda proizvodnje udeležili.
Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.
Dogodek bo povezovala Mag. Tina Drolc, MBA, direktorica Inspirata.
Okrogle mize bo moderiral Aleš Vidmar, direktor Evropski razvojni inštitut.Med govorci izpostavljamo 
Prof. René Schmidpeter je direktor »Center for Advanced Sustainability” (CASM), generalni sekretar Svetovnega inštituta za trajnost in etiko v rastočih gospodarstvih  - World Institute for Sustainability and Ethics in Rising Economies (WISE) in generalni direktor podjetja M3TRlX GmbH. Je tudi predsednik fundacije dr. Jiirgen Meyerja "International Business Ethics and CSR” na poslovni šoli v Kölnu (CBS).

Njegove raziskave in poučevanje se osredotočajo predvsem na teme »družbena odgovornost podjetij kot inovativni pristop upravljanja«, »družbena odgovornost gospodarskih družb« in »mednarodne perspektive trajnostnega upravljanja«. Je urednik zbirke Springer Gabler "Družbena odgovornost podjetij" in njihove mednarodne serije publikacij "CSR, trajnost, etika in upravljanje" in tudi »International Journal of CSR”.


Je tudi svetovalec nacionalnim in mednarodnim pobudam, organizacijam in podjetjem za družbeno odgovornost podjetij o strateškem izvajanju trajnostnega upravljanja. Prav tako je redni gostujoči profesor na Nanjingski univerzi za finance in ekonomijo na Kitajskem. Predava tudi na Univerzi Murdoch v Perthu in je častni profesor na Univerzi Metropolitan v Londonu ter član različnih strokovnih žirij, svetovalnih odborov in mednarodnih raziskovalnih svetov.
Federico Fioretto, LL.M. MS in Communication, je specializiral na Univerzi Harvard, na sistemih trajnostnega upravljanja. Ima več kot 30 let izkušenj kot podjetnik, izvršni direktor, svetovalec in trener. Je tudi priznani mednarodni govornik na področju vizionarskega vodstva, strateške trajnostnosti, komunikacije in preobrazbe konfliktov.


Ustvaril je metodo CASE za trajnostno vodenje, okvir za doseganje trajnostnih in krožnih poslovnih modelov s preoblikovanjem konfliktov z učinkovito komunikacijo in vodstvom.


Med leti 2014 in 2015 je bil eden izmed dveh Evropejcev, ki ga je izbral ameriški predsednik Barack Obama, pri vodenju programa YALI, za usposabljanje nove generacije voditeljev za prihodnost Afrike. Leta 2017 je bil partner Smart Industry Forum, mednarodne pobude za razvoj novih vodstvenih in poslovnih modelov za 4. industrijsko revolucijo. Prav tako leta 2017, je soustanovil iniciativo "Embedded Sustainability Initiative", mednarodno mrežo navdušencev za trajnostni razvoj, ki ga je leta 2018 navdihnila, da ustanovil novo podjetje: ExSulting - svetovalno družbo, ki temelji na mreži visoko usposobljenih strokovnjakov po vsem svetu, z lastno lastno vgrajeno oceno trajnostnosti, svetovanjem ter spletno orodje.
ExSulting nudi industrijskim podjetjem vpogled in predvidevanje najboljših strateških poslovnih odločitev za zagotovitev njihove prihodnosti in trajnosti.

Je člani dveh mednarodnih znanstvenih društev, strokovni ocenjevalec za mednarodno založništvo Elsevier in je avtor številnih knjig, med ostalimi tudi The CASE© Method” in "It’s Good Business to do Good with Business”.PREDAVATELJI IN GOVORCI


Gregor Benčina Predsednik upravnega odbora GreenTech Foruma Bled in predsednik skupine Slovenijales
Dr. Dean Besednjak Pomočnik direktorja Kronoterm d.o.o.


Federico Fioretto Mednarodni svetovalec za področje trajnostnega razvoja

Mag. Janja Kreitmayer McKenzie Sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor
Tomaž Lanišek Direktor Knauf Insulation d.o.o.
Prof. dr. Dušan Mramor Nekdanji minister za finance RS in redni profesor na Ekonomski fakulteti na Univerzi v Ljubljani
Dr. Janez Potočnik Nekdanji EU komisar za okolje in UNEP International Resource Panel - Co-Chair
Mag. Primož Praper Direktor Eutrip d.o.o.
Prof. dr. Danica Purg Predsednica in dekanja Poslovne šole IEDC Bled

Prof. Rene Schmidpeter Predavatelj na IEDC Bled,; Vodja WISE institute - World Institute for Sustainability and Ethics

Dr. Iztok Seljak Direktor Hidria Holding d.o.o.
Ana Struna Bregar Izvršna direktorica CER
Mag. Alenka Suhadolnik Generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Dr. Iztok Šušteršič Vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali, InnoRenew CoE
Miha Valentinčič Direktor inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije, Petrol d.d.
Mag. Rok Vodnik Predsednik Sveta zavoda CER

Tina Drolc, MBA Povezovalka dogodka / Inspirata
Aleš Vidmar Povezovalec okroglih miz, direktor European Leadership Institute – Souteastern Europe.

KOTIZACIJA

Cena udeležbe na posvetu znaša 100,00 EUR + DDV.

Za člane CER in člane podpornikov dogodka, znaša cena 70,00 EUR + DDV.

Za udeležence BSF je dogodek brezplačen. Navedite v opombah, če ste udeleženec/ka BSF.

Število mest je omejeno. Za prijavo je potrebno izpolniti spodnji prijavni obrazec.

Brezplačna odpoved udeležbe je možna do 10. septembra 2018.
PRIJAVA


PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe:
 

Generalna sponzorja
Veliki sponzorji
  Generalna medijska partnerja

Podporniki
OSTALI DOGODKI CER


Dodatne spodbude za nove naložbe v energetsko učinkovitost ter obnovljive vire malih in srednjih velikih podjetij

Strokovni posvet & spremljevalni dogodek Sejma MOS

11. september 2018 / Sejem MOS, Modra dvorana I, Celje

Namen posveta je seznanitev z možnostjo pridobitve nepovratnih sredstev za podjetja, ki je novost. Predstavljen bo pomen celovite trajnostne prenove in vpliv notranjega prostora na zaposlene. Posvet bo osvetlil tematiko zakaj se splača investirati v energetsko učinkovitost v podjetjih in kakšni multiplikativni učinki? Prikazani bodo primeri dobrih praks, tehničnih rešitev in pozitivnih izkušenj lastnikov podjetij, ki se lotevajo transformacije podjetij v bolj energetsko učinkovite.

Vabljeni predstavniki gospodarskih družb (mikro, malih, srednje in srednje velikih podjetij) in samostojnih podjetnikov.

PROGRAM IN PRIJAVE >>
Poslovna delegacija na Dansko 

13. - 14. september 2018

Danska sodi med vodilne države, ki uvajajo prehod na nizkoogljično gospodarstvo v 10 sektorjih: energetska učinkovitost, ogrevanje in hlajenje, inteligentna energija, vetrna energija, sončna in druga obnovljiva energija, bioenergija, voda, prilagajanje podnebja, viri in okolje ter trajnostna gradnja in promet.

Z namenom seznanitve z dobrimi praksami na Danskem in ustvarjanjem učinkovitih povezav, CER septembra organizira dvo dnevno poslovno delegacijo na Dansko.

Primere dobrih praks si bomo ogledali v sodelovanju z organizacijo State of Green, ki združuje danska podjetja in dansko politiko.

PROGRAM >>