IDEJE IN REŠITVE

ZMAGOVALNA IDEJA 

PROJEKT POBARVAJ SVET

Izziv: gradbeni odpadki - notranje barve na vodni osnovi
 

Pri nakupih za obnovo doma je nakup barve skoraj obvezen. Skoraj vedno pa ja količina barve, ki jo prinesemo domov, večja kot pa jo resnično potrebujemo. To ima za posledico veliko več odpadkov, ki se zbirajo in kopičijo v kleteh, na črnih odlagališčih, komunalnih zabojnikih in na koncu končajo v zbirnih centrih in sežigalnicah, ki pomenijo dodatne stroške za mestne skupnosti in podjetje.
Osnovna ideja naše skupine je bila kako spremeniti pot in jo usmeriti v krožni tok ob tem pa imeti odpadne barve vedno pod kontrolo. Poleg uresničitve protokola 3 R ( ZMANJŠAJ-PONOVNO UPORABI -RECIKLIRAJ ) smo sledili ekonomskim učinkom, ki bi jih z našo idejo lahko pridobilo proizvodno podjetje.
1. poveča uporabo neuporabljene barve za cca 90%
2. širi krog in ekološko zavest svojih kupcev
3. pospešuje prodajo
4. krepi blagovno znamko
 
Idejna aplikacija »Pobarvaj svet« predvideva vzpostavitev digitalne platforme, ki povezuje proizvajalca ( JUB), trgovske prodajne verige,  individualne in profesionalne uporabnike, javne ustanove ( vrtce, šole, grafitarje »Kino Šiška«, umetnike, odlagalne centre, MOL) z namenom minimizirati odlaganje, ( recikliranje, sežiganje...) odvečnih barv.
Komunikacija med proizvajalcem in uporabnikom bi potekala preko QR kode na embalaži (»kanistru«) .
 
Rešitev so iskali v designerski embalaži kjer se mora vidno označiti napis ( slogan), ki krepi zavedanje o trajnostni uporabi izdelka. Na vsakem pokrovu in posodi je vidna črtna koda z možnostjo direktne registracije na platformo, preko katere se lahko naredi izmenjava transakcija med kupcem barve in novim porabnikom odvečne barve oz. med kupcem barve in proizvajalcem, ki s svojo aplikacijo podpira kroženje in zbiranje informacij. Proizvajalec že sedaj promovira svoje izdelke preko različnih distribucijskih kanalov in ima za to predvidena sredstva. S svojo »zeleno strategijo« lahko doseže obstoječe in ciljne kupce, ki vidijo proizvajalca v prijaznejši luči.
 
Ideje o promocijskih videih platforme »Pobarvaj svet« lahko različno oblikujemo. Kot skeč dialog med »zelenim« mladeničem, uporabnikom platforme in njegovim očetom, predstavnikom starejše generacije, ki se no osvojila tega modela itd.

NAJBOLJ VIZIONARSKA IDEJA

PROJEKT OD VILIC DO VIL(IC)
Izziv: biološki odpadki
 

Projekt preko spletne platforme omogoča sledljivost in transparentnost bioloških odpadkov. Na ta način se sklene popolni krog z biološkimi odpadki in poveže pridelovalce sveže lokalne hrane z meščani, ki proizvedejo največji delež lokalnih bioloških odpadkov.
Projekt se osredotoča na probleme s katerimi se srečujejo posamezni deležniki in omogočili zmanjšanje količine bioloških odpadkov skozi izobraževanje in ozaveščanje, zbiranje podatkov in sledljivost lastnih odpadkov prek pametnih smetnjakov, znižanje stroške povezane z odvozom, ter načinom kako odpadke predelati in koristno uporabiti v lokalnem okolju. S tem se podpre lokalne proizvajalce hrane, spodbudi dobrodelnost, doprinese k zdravju meščanov in dvigne njihovo kvaliteto življenja.
Gre za sistem, ki se lahko vzpostavi vzporedno trenutnemu ali pa ga popolnoma nadomesti in je samovzdržen. Dolgoročno pomeni, da lahko znotraj MOL samostojno predelamo in uporabimo vse biološke odpadke z vključitvijo več deležnikov, prerazporeditvijo odgovornosti in sredstev ter optimizacijo procesov.
Deležnike povezuje igrificirana platforma za sledenje in spremljanje lastnih odpadkov, izobraževanje, nakup lokalno pridelane hrane po dostopnejših cenah, povezovanje s kmeti in direktno vplivanje na ponudbo živil, prijateljsko tekmovanje s sosedi, ter odpira še mnogo priložnosti za nadgradnjo motivacijskih faktorjev uporabnika, hkrati pa omogoča direktno in odprto komunikacijo med samimi deležniki.

NAJBOLJ UPORABNA IDEJA 

PROJEKT ŽAJFE ZA LJUBLJANO

Izziv: transparentnost in sledljivost odpadne embalaže iz gospodinjstva

Gre za projekt zbiranja odpadne kopalniške embalaže za zero waste park Tivoli. Ideja je, da se odpadno embalažo predela v uporabno pohištvo – klopi, zabojniki za smeti, igrala, korita za rastline in se z njimi opremi park Tivoli. Vhodna surovina bo pridobljena v akciji zbiranja, ki bo trajala mesec in pol. Njeni deležniki bodo gospodinjstva in šole v MOL.
Organizirano bo med šolsko tekmovanje v zbiranju. Tarčna odpadna embalaža so predvsem prazni šamponi, mila, toniki ipd. Deležniki bodo embalažo lahko odpeljali na zbirna mesta po Ljubljani, ki bodo prodajalci kopalniških izdelkov, kot je podjetje DM in Lekarna Ljubljana. Prav tako pa bodo vključili frizerske salone in šole. Skupaj bo okoli 80 zbirnih mest, z okoli 800 škatlami za zbiranje. Za izvedbo projekta bodo nagovorili potencialne sponzorje, ki prodajajo kopalniške izdelke, kot je DM, Unilever, Palmolive, Kozmetika Afrodita. Ponudili jim bodo medijsko izpostavljenost, pozitivni prispevek k družbi (družbena odgovornost) in pa del proizvedenega granulata za svojo linijo recikliranih proizvodov (pribl. 15 % zbranega). 
Iz proizvedenega granulata bo narejen končni produkt - predmete za showroom v Tivoliju, ki jih bodo oblikovali v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Naravoslovno tehniško fakulteto.  Sam showroom bo namenjen prebivalcem Ljubljane za piknike, igranje otrok in ostale parkovne aktivnosti z namenom predstaviti uporabnost odpadne plastike in ljudje seznaniti s tem krožnim modelom ponovne uporabe. Showroom bo imel tako tudi izobraževalno noto z informacijskimi tablami. V prihodnosti bi projekt razširili na aplikacijo za sledenje embalaže in pošiljanje, ki bi prerasla le enkratno akcijo zbiranja, ki je predvidena v prvem koraku. S povečanjem vhodne surovine pa bi sledil tudi »community online store«, kjer bi se izvajala prodaja izdelkov iz reciklirane embalaže. 
 

OSTALE IDEJE IN REŠITVE

 

PROJEKT JUPOL recycled 

Izziv: gradbeni odpadki - notranje barve na vodni osnovi
 
Ideja je reciklirana barva JUPOL Recycled, ki bi zmanjšala ogljični odtis, porabo vode in število odloženih odpadkov. V lanskem letu je v Sloveniji bilo prodano približno 13 000 ton notranjih barv. Če predpostavimo, da od tega ostane 5 % neuporabljene barve, dobimo na letni ravni 700 ton odpadkov. Ideja je, da bi se v zbirnih centrih postavili zbiralnike barv, enega za belo barvo in enega za niansirano barvo. Vsak mesec oziroma po potrebi bi bil organiziran odvoz barve do lokacije JUB, kjer bi barvo očistili in pripravili na ponovno uporabo. JUPOL Recycled bi tako bila barva, ki bi vsebovala določen delež reciklirane barve in bi bila pakirana v reciklirano embalažo. Na letni ravni bi lahko s to barvo zmanjšali izpuste CO2 za 1900 ton in porabo vode za 280 ton. V prihodnosti bi lahko projekt razširili še tako, da bi omogočali "refill" opcijo, kjer bi kupcem omogočali dostop do točene barve, embalažo pa bi lahko prinesel kupec sam. Prav tako bi se projekt razširil še na zbiranje, recikliranje in ponovno uporabo starih embalaž.


PROJEKT UDOBNO IN TRAJNOSTNO - 2/1 24/7
Izziv: biološki odpadki

Biološki odpadki smrdijo, gnijejo in privabljajo insekte in plesen. Kako bi bilo, če se nikoli več ne bi rabili ukvarjati s tem? Zaprite oči in se teleportirajte v stanovanje ali v hišo, kjer imate vgrajen avtomatski sistem odstranjevanja in čiščenja bioloških odpadkov skozi odtoke kuhinjskega korita. Ko proizvedete biološke odpadke, jih preprosto vržete v odtok in senzor na odtokih bo avtomatsko zaznal ter filtriral tekočino od bioloških odpadkov.  Biološki odpadki po ceveh odpotujejo do centraliziranega sistema zbiranja bioloških odpadkov, v ogromen Bokashi Organko, kjer hrana zaradi uporabe efektivnih mikroorganizmov ne gnije, temveč fermentira. Biološki odpadki nikoli več ne bodo problem – vse bo urejeno od trenutka, ko je odpadek vržen v odtok. V centraliziranem Bokashi Organku nastaja bokashi tekočina, ki jo lahko prebivalci vsak dan črpajo in z njo zalivajo svoje rože in rastline. Neporabljena tekočina bo avtomatsko uporabljena za čiščenje odtokov v celotni zgradbi. Tako bi stanovalci poleg udobja, da se nikoli več ne bi rabili ukvarjati z odpadki, dobili tudi čiste odtoke in greznice.

Predlagamo, da bi z implementacijo tega projekta začeli v novogradnjah, ki bodo načrtovane za leti 2022 in 2023. Ko gre za nadstandardna stanovanja, je pomembno, da nosijo zgodbo. Povezava z biološkimi odpadki prinaša trajnostno usmeritev soseske in udobje ravnanja z biološkimi odpadki. Investitorju v nove soseske bi to predstavljalo relativno nizek vložek v trajnostni razvoj v zameno za višjo ceno kvadratnega metra novega stanovanja.

Sledilo bi nagovarjanje izvajalcev enostavnih gradenj/montažnih hiš. Poleg komplementarnosti tega avtomatskega sistema z njihovimi že obstoječimi produkti bi lahko svojim strankam ponujali storitev, ki bo vodila do še bolj dovršenega pametnega doma.  Tudi pri obstoječih gradnjah je rešitev rešljiva. S pomočjo povezovanja s proizvajalci kuhinjskih korit ustvarimo nov produkt s še več prednostmi za končnega uporabnika. Menjava obstoječih cevi, ki gredo iz korit, je enostavna, Skaza pa sodeluje pri vzpostavitvi centraliziranega Bokashi sistema in ponuja ne zgolj produkt, temveč storitev. 

Princip je pri vseh treh modelih enak, razlikuje se le v velikosti centraliziranega Bokashi zbiralnika. Skaza poskrbi za pravilno delovanje centraliziranega Bokashi sistema in se poveže z lokalnim kmetom, ki fermentirano maso uporabi za gnojenje svojih pridelkov. Pridelki bodo zaradi izboljšane mikroflore zemlje boljše kvalitete, te pa lahko proda stanovalcem soseske, ki bodo zaradi tega na ravnanje z biološkimi odpadki gledali kot na korist zanje, ne več na nujno zlo.
 

PROJEKT EMBALAŽA JE MOJA SUROVINA IN NE ODPADEK
Izziv: Transparentnost in sledljivost odpadne embalaže

Pilotni projekt bi potekal 3 mesece z možnostjo ponovitve. Rezultati projekta bi služili v razvoju novih praks in dolgoročno spremenil pogled na odpadke - TEKMOVANJE MED PREBIVALCI MOL: Pilotni projekt spreminja pogled na odpadke, ozavešča in z vključevanjem meščanov vzpodbuja k pravilnemu ločevanju odpadne embalaže. Glavni namen je zavedanje potrošnika »Embalaža je moja surovina in ne odpadek«. Projekt bi MOL in CER-u omogočil doseganje ciljev podnebne nevtralnosti, omogočil vključitev Ljubljane v projekt krožnega mesta, omogočil izpolnitev zavez programa za varstvo okolja, zmanjšal sežig odpadne embalaže, povečal sledljivost embalaže in aktivno ozavestil »pridelovalca odpadne plastične embalaže«.

Vsi udeleženi v krog od izdelave plastike do ponovne uporabe reciklirane embalaže (t.j. surovina-trgovec-potrošnik-zbirni center- recikler-trgovec/sežig) bi tekom tekmovanja prevzeli svojo odgovornost za izboljšanje trenutnega stanja ter prispevali k zapiranju zank za družbo brez odpadkov. Preko tekmovanja bi se zbralo in transparentno poročalo podatke o pravilnem ločevanju odpadne embalaže. Potrošnik, podjetja in MOL bi imeli možnost slediti količinam zbrane embalaže od posameznega gospodinjstva do ponovne uporabe.

Podjetja: Finančno podprejo projekt, določijo produkte, katerih odpadno embalažo se bo tekom tekmovanja zbiralo, in si povečajo prepoznavnost ter prednost pred konkurenco.
Potrošnik: Gospodinjstva v prozorno plastično vrečko zbirajo ustrezno odpadno embalažo, jo ločeno shranjujejo od ostale emablaže, vrečko opremijo z univerzalno šifro in jo prinesejo na zbirno točko. 
MOL: na določenih točkah po Ljubljani omogoči ločeno zbiranje vrečk in organizira prevoz do predelovalca.
Predelovalec: zbrane vreče tehta, preverja čistost in ustreznost pripeljane embalaže ter podatke vnaša v sistem. Glede na vrsto zbrane embalaže določi namen za nadaljno uporabo.

Podporna “infrastruktura” bi bila platforma z naslednjimi funkcijami: (1) slovar odpadne embalaže, ki se jo tekom tekmovanja zbira; (2) funkcija klepeta in povezovanja ter forum za izmenjavo dobrih praks; (3) interaktiven prikaz podatkov o odpadni embalaži zbrani tekom tekmovanja; (4) zemljevid Ljubljane s točkami, kamor sodelujoči lahko tudi samostojno prinesejo vreče, (5) toplotni zemljevid Ljubljane, ki prikazuje najbolj “zeleno” sosesko (t.j., soseska, ki tekom tekmovanja zbere največ odpadne embalaže), (6) informativni del z viri in informacijami o odpadni embalaži, (7) Video igra za najmlajše, preko katere bi se učili o pravilnem ločevanju odpadkov.

Motivacija potrošnika:
o    Glavna nagrada: Najbolj uspešna ekipa gospodinjstev (največ 5 gospodinjstev na ekipo) bi prejela po eno električno kolo na gospodinjstvo;
o    Loterija: tekom tekmovanja bi se vsak teden organiziralo žrebanje, kjer bi izžrebano gospodinjstvo prejelo nagrado sodelujočih podjetij;
o    Družbeni prispevek: sredstva od prodaje ločeno zbrane embalaže oz. ločeno zbrana embalaža predelana v granulat, bi se uporabila v družbeno koristen namen (npr., izdelava urbanega pohištva iz reciklata ali donacija sredstev);
o    Naslov “najbolj zelena soseska v Ljubljani”: preko toplotnega zemljevida, bi se določilo najbolj “zeleno” sosesko, ki je bila tekom tekmovanja najbolj uspešna pri ločenem zbiranju odpadne embalaže in dodatno nagrajena s skupno nagrado za celotno sosesko.
Ostalo: vsa sodelujoča gospodinjstva bi bila za sodelovanje v tekmovanju nagrajena z zmanjšanim prispevkom za odvoz odpadkov.