1.    Zeleni zajtrk in posvetovanje deležnikov

Izpolnjevanje NEPNa in presek stanja strategij in akcijskih načrtov na področju
prometa za prehod v manj fosilno družbo

30. januar 2020
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana

1. nadstropje / Konferenčna dvoranaSOORGANIZATORJIMinistrstvo za infrastrukturo (Direktorat za trajnostno mobilnost) s soorganizatorji – CER Center energetsko učinkovitih rešitev, SRIP ACS+ ter Zeleno Slovenijo organizira posvet za seznanitev deležnikov z aktualnimi in bodočimi predpisi in predstavitev NEPNa za področje prometa. Na dogodku bodo deležniki predstavili tudi ukrepe za odpravo težav za deseminacijo dobrih praks za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

NEPN bo postavil konkretne usmeritve za doseganje podnebno energetskih ciljev. Z namenom pregleda vpliva na področje prometa se bomo na posvetu seznanili z načrtom aktivnosti v 2020,  trendi na področju trajnostne mobilnosti ter z vpetostjo v evropsko strategijo. Različni deležniki bodo predstavili ukrepe za hitrejši prehod na trajnostno mobilnost.

Namen dogodka je:
-    seznanitev deležnikov z aktualnimi in bodočimi predpisi
-    predstavitev NEPNa za področje prometa
-    predstavitev ukrepov za odpravo težav za deseminacijo dobrih praks za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Vabljeni:
predstavniki ministrstev,  člani CER in SRIP ACS+, predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij, ki lahko konstruktivno pripomorejo k uspešnemu razvoju trajnostne mobilnosti in doseganju ciljev EU.


PROGRAM


8.30 - 9.00
Registracija

9.00 - 13.30
Načrt aktivnosti 2020 na področju trajnostne mobilnosti – vpetost v evropsko strategijo
Darko Trajanov, direktor Direktorata za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturoPredstavitev NEPN za področje prometa
Mag. Gregor Pretnar, Vodja oddelka Prometno inženirstvo in akustika, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.Scenarij mora biti izvedljiv za potrošnika, sicer je nerealen
Dr. Marta Svoljšak Jerman, vodja sekcije trajnostna mobilnost CER, Petrol d.d.Izzivi in trendi razvoja trajnostne mobilnosti
Prof. Dr. Tomaž Katrašnik, Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v LjubljaniIzzivi in priložnosti, ki jih prinaša tranzicija mobilnosti za slovensko industrijo
Tanja Mohorič, direktorica SRIP ACS+Ukrepi za odpravo težav za deseminacijo dobrih praks za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji
Predstavitve deležnikov, ki lahko uresničijo prehod v trajnostno mobilnost / POZIV DELEŽNIKOM ZA PRESTAVITVE
  • Predstavitev projekta (IDACS) v okviru centraliziranega programa EU - Instrument za povezovanje Evrope (IPE) oziroma Connecting Europe Facility (CEF) / Vesna Uršič Krulej / Direktorat za trajnostno mobilnost / Ministrstvo za infrastrukturo
  • Prilagoditev pogojev za elektrifikacijo javnega potniškega prometa s poudarkom na električnih avtobusih in ustreznih polnilnih postajah / Simon Čretnik / Siemens d.o.o.Okrogla miza z razpravo
Izpolnjevanje NEPNa  in potrebni ukrepi za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji
Milena Radež Černilogar, Direktorata za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo
Prof. Dr. Tomaž Katrašnik, Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Mag. Urban Odar, GIZ DZP (TBD)
Dr. Slavko Ažman, predstavnik sekcije mobilnost CERMreženjeDogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
Dogodek bo povezovala Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER.
Okroglo mizo in diskusijo bo vodil Jože Volfand, glavni urednik revije EOL.
POZIV DELEŽNIKOM ZA KRATKE 7 min PREDSTAVITVE

Spoštovani, vabimo vas da na 1. Zelenem zajtrku in posvetuu vseh deležnikov »Izpolnjevanje NEPNa in presek stanja strategij in akcijskih načrtov na področju prometa za prehod v manj fosilno družbo« predstavite vaše predloge in ukrepe za odpravo težav za deseminacijo dobrih praks za učinkovitejši razvoj trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

Strokovni odbor (predstavniki organizatorjev) bo izmed prejetih predlogov izbral 8 predstavitev (po 7 minut) za dogodek. Vsi prejeti predlogi pa bodo predstavljeni na spletnem portalu
www.cer-slo.si.

Predlog naj vsebuje:
-    opis predloga (max 500 znakov s presledki)
-    ime in spletno stran podjetja,
-    ime, priimek, mail in gsm kontaktne osebe)

Rok za oddajo predlogov je 24. januar 2020. Predloge oddajte na elektronski naslov info@cer-slo.si

KOTIZACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna z obvezno prijavo na spodnji povezavi, do zapolnitve mest.

V kolikor se boste mogli udeležiti dogodka. Prosimo, da nam to sporočite na naslov info@cer-slo.si.
V primeru neudeležbe brez odjave, vam bomo izstavili račun v vrednosti 50,00 Eur.

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman in fotografiran.
Podatke bomo, partnerji dogodka, uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.

Soorganizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.


PRIJAVA


PODATKI O PODJETJU / COMPANY INFORMATION

Podjetje / Company:
ID za DDV / VAT number:
Ulica / Street:
Pošta in kraj / Postal code and place:
Telefon / Telephone:
Članska številka pri IZS ali ZAPS / IZS or ZAPS member number:
Novinar / Press:
KONTAKTNE OSEBE / CONTACT PERSON

Ime / Name*:
Priimek / Surname*:
E-pošta / E-mail*:
Opombe / Remarks:
Pogoji uporabe: