NOVICE
10.02.2020    |    Poročilo z dogodka

Izpolnjevanje NEPNa na področju prometa
1.    Zeleni zajtrk v letu 2020 in posvetovanje deležnikov z naslovom "Izpolnjevanje NEPNa in presek stanja strategij in akcijskih načrtov na področju prometa za prehod v manj fosilno družbo", smo organizirali z namenom za seznanitev deležnikov z aktualnimi in bodočimi predpisi in predstavitvijo NEPNa za področje prometa. 

Soorganizatorji dogodka so bili: Ministrstvo za infrastrukturo (Direktorat za trajnostno mobilnost), CER Center energetsko učinkovitih rešitev, SRIP ACS+ ter Zelena Slovenija. Dogodek je potekal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Langusovi 4, udeležilo se ga je 40 udeležencev.
 
 
 
PREZENTACIJE z dogodka
 
Načrt aktivnosti 2020 na področju trajnostne mobilnosti – vpetost v evropsko strategijo
Darko Trajanov, v.d. direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo

Predstavitev NEPN za področje prometa
Mag. Gregor Pretnar, Vodja oddelka Prometno inženirstvo in akustika, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

Scenarij mora biti izvedljiv za potrošnika, sicer je nerealen
Dr. Marta Svoljšak Jerman, vodja sekcije trajnostna mobilnost CER, Petrol d.d.

Izzivi in trendi razvoja trajnostne mobilnosti
Prof. Dr. Tomaž Katrašnik, Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Izzivi in priložnosti, ki jih prinaša tranzicija mobilnosti za slovensko industrijo
Tanja Mohorič, direktorica SRIP ACS+
 
Vesna Uršič Krulej, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo
 
Prilagoditev pogojev za elektrifikacijo javnega potniškega prometa s poudarkom na električnih avtobusih in ustreznih polnilnih postajah
Simon Čretnik, Siemens d.o.o.
 
 
 
Okrogla miza z razpravo
Od leve: Dr. Slavko Ažman, predstavnik sekcije mobilnost CER,
Milena Radež Černilogar, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo
Jože Volfand, glavni urednik revije EOL (moderator okrogle mize z razpravo),
Prof. Dr. Tomaž Katrašnik, Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Mag. Urban Odar, GIZ DZP
 
 
 
Od leve: Uroš Dolenc, BMW Slovenija, Vesna Uršič Krulej, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo,
Milena Radež Černilogar, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo, Gregor Korenčan, Renalut Nissan Slovenija,
Dr. Slavko Ažman, predstavnik sekcije mobilnost CER, Porsche Slovenija, Ana Struna Bregar, CER,
Dr. Marta Svoljšak Jerman, vodja sekcije trajnostna mobilnost CER, Petrol d.d.,
Darko Trajanov, v.d. direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo
 
 
 
Od leve: Prof. Dr. Tomaž Katrašnik, Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Dr. Slavko Ažman, predstavnik sekcije mobilnost CER, Porsche Slovenija,
Milena Radež Černilogar, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo,
Dr. Marta Svoljšak Jerman, vodja sekcije trajnostna mobilnost CER, Petrol d. d., Jože Volfand, glavni urednik revije EOL,
Tanja Mohorič, direktorica SRIP ACS+, Nataša Sodja, LOTRIČ Meroslovje d. o. o.,
Vesna Uršič Krulej, Direktorat za trajnostno mobilnost, Ministrstvo za infrastrukturo,Mag. Urban Odar, GIZ DZP
 


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE