Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?

Družba SODO in Inštitut za marketing Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju EPF) sta predstavila raziskavo primerjalnega ugotavljanja stališč poslovnih odjemalcev do elektroenergetske problematike v Sloveniji.

Uporabo ukrepov učinkovite rabe energije je družba SODO v sodelovanju EPF, v letih 2009 do 2017 redno na vsaki dve leti preverjala na vzorcu več kot 500 poslovnih odjemalcev v Sloveniji.

Glede na rezultate raziskave predstavlja električna energija osrednji energent v slovenskih podjetjih.

Energetski management uporablja zgolj četrtina podjetij.

Podjetja pripravljena vlagati v sisteme za samooskrbo z energijo.

Ob deseti obletnici delovanja družbe SODO sta rezultate vseh dosedanjih raziskav objavila v MONOGRAFIJI z naslovom:

» Izzivi učinkovite rabe energije – se jih družbe in institucije zavedajo?« (.pdf) >>


VEČ >>Preberite tudi: