JUB

Trajnostna načela, kot so odgovoren odnos do okolja, racionalna raba surovin in energije in izraba obnovljivih energetskih virov, smo v podjetju JUB vključili v vsa področja delovanja. Tudi velik del lastnih potreb po energiji pokrijemo iz obnovljivih virov:

· JUB že več desetletij proizvaja elektriko v treh malih hidroelektrarnah, s katerimi zadostimo skoraj četrtini potreb po elektriki v proizvodnji Videm in Dol.

· Na strehi ene od proizvodnih hal imamo sončno elektrarno vršne moči 201 kWp.

· Stavba Tehnološko razvojnega centra pa se pozimi ogreva in poleti hladi s toplotno črpalko.

· Med prvimi v svoji panogi smo pridobili okoljski certifikat ISO 14001, pohvalimo pa se lahko s številnimi okoljskimi certifikati in znaki (EU Ecolabel, Zelena misija in drugi).

· Nenehno izboljševanje stanja na področja ravnanja z okoljem, učinkovite rabe energije ter varnosti in zdravja pri delu potrjuje tudi certifikat Programa odgovornega ravnanja POR (v angleščini »Responsible Care®«

· Naša usmeritev so inovativni izdelki in tehnologije za zaščito, sanacijo in vzdrževalna dela v gradbeništvu, ki povečujejo energetsko učinkovitost in ne obremenjujejo okolja.

· Proizvodnja podjetja JUB skoraj v celoti temelji na izdelkih na vodni osnovi, ki so prijazni za ljudi in okolje. Stremimo k zmanjšanju porabe vode na tono proizvedenega izdelka. Nastalo tehnološko odpadno vodo že več desetletij čistimo na kemijski in nato na biološki čistilni napravi. S skupno biološko čistilno napravo se intenzivno vključujemo tudi v razvoj in ekološko delovanje lokalne skupnosti.

www.jub.si
 Save