Kaj lahko že v času čakanja na sredstva naredimo za dober projekt sanacije javnih stavb?

V zadnjih štirih letih je bilo saniranih veliko bolnišnic, študentskih domov in domov za starešje ter paleta drugih občinskih stavb. Izvedba sanacije v velikem obsegu je botrovala razpoložljivim kohezijskim sredstvom Evropske unije, za kar s strani občin še vedno obstajajo veliki interesi. Smo v fazi, ko so stara kohezijska sredstva za sofinanciranje iz Evropske unije pošla, nova pa še niso razpoložljiva. To je lahko čas tehtnega razmisleka o najučinkovitejši realizaciji sanacije.

Preprečimo težave v fazi projektiranja z izbiro zanesljivih projektantov

»Osnovni problem obnove javnih stavb tiči v javnem naročanju in inštitutu najnižje cene. Ker je projekt arhitekture ter instalacij osnova za pripravo izvedbene ponudbe, se zatakne že pri površnih načrtih, ki so posledica zahtev po prenizkih cenah projektantov, ki na projekte pristanejo, a jih s ponujenimi sredstvi investitorjev ne morejo kvalitetno izvesti. Ponudniki produktov tako ne morejo sestaviti celovite ponudbe za dejansko izvedbo. Posledično se inženiringi,  ki podpišejo posel pod ceno odločajo za  alternativne rešitve, cenejše materiale in nepreverjena podizvajalska podjetja, katerih praksa in kvaliteta je vprašljiva. Pozablja se na osnovne zahteve javnih zgradb, kot so požarna varnost, higienski standard, osvetljenost, prezračevanje ipd. Te so posledica neustrezne načrtovanosti  sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje ter slabo izvedenih detajlov konstrukcije, fasade in vgradnje stavbnega pohištva. Smiselno je, da pomoči razpisnih sredstev in institucij, kot je Ekosklad, prevzamejo tisti, ki so kredit v prvi vrsti sposobni najeti in bodo gradnjo izvedli kvalitetno, v celoti v skladu s predpisi,« navaja Darko Bevk, komercialni direktor Knauf Insulation za severni balkan.


Najpomembnejši kriteriji so energetska učinkovitost, požarna varnost in bivalno ugodje

Bevk poudarja, da stranke v največji meri zanima, kolikšen bo investicijski zalogaj sanacije ter koliko prihranka pri ogrevanju in vzdrževanju  jim bo ta prinesla v določenem obdobju. Z optimalno zasnovanimi projektnimi fazami ter kvalitetno izvedenimi detajli lahko dosežemo bistveno, kar nam zgradbe nudijo: bivalno ugodje, varnost in energetsko odgovorno obnašanje v celem življenjskem ciklu stavbe. Podjetja, ki stremijo k odličnosti, spoznate po tem, da svojim strankam nudijo celostna svetovanja, tehnično podporo glede produktov v fazi projektiranja, poudarek na detajlih s svetovanjem in popisnimi listi izvedbe.


Načrtovanje ogrevalno-prezračevalnih sistemov sledi sanaciji fasade in strehe

S pridobljenimi energetskimi informacijami je odločanje lažje

Zaporedje ukrepov sanacije je pomembno. Najpogostejši vzrok slabe sanacije stavb je nepravilno zaporedje ukrepov, ki botruje varčevanju pri produktih in izvajalcih nižje kakovosti. »Nadzorovanje procesa je bistveno, saj lahko že med samim procesom preprečimo marsi katero nevšečnost. Paziti je treba, da je v prvi vrsti pametno določena prioriteta sanacije z izvedbo temeljitih energetskih pregledov ter energetskim knjigovodstvom. Z ustreznimi mehkimi ukrepi, kot so regulacija ogrevanja in večjo disciplino režima ogrevanja ter prezračevanja je že mogoče generirati prihranke. Ostale aktivnosti, kjer so prihranki največji, so vezane v prvi vrsti na ovoj objekta (zamenjava stavbnega pohištva, izolacija fasade in strehe), šele nato sledi zamenjava naprave za ogrevanje,  ki naj bo dimenzionirana glede na nove potrebe ,« dodaja Bevk.


V CER vam stojimo ob strani s svetovanjem in široko paleto produktov za sanacijo. Na voljo vam je tudi termin pri brezplačnem energetskem svetovalcu. Prijavite se na info@cer-slo.si.


Več o brezplačnem energetskem svetovanju


Preberite tudi: