Kako bodo trajnostni proizvodi postali standard?

Zakonodajni ukrepi za bolj trajnostne proizvode

6. maj 2022, od 9.30 do 12.30

Zoom
 

PRIJAVA


 

Vabimo vas na strokovni dogodek, kjer bomo govorili o pobudi za trajnostne proizvode (SPI), ki sodi v novo podnebno zakonodajo EU in je del Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo.

Evropska komisija je 30. marca predstavila sveženj predlogov, da bi trajnostni izdelki postali pravilo v EU, krožni poslovni modeli dobili nov zagon, potrošniki pa bili bolje opolnomočeni za zeleni prehod. Predlog uredbe o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke določa nove zahteve glede energijske učinkovitosti in krožnosti, da bodo izdelki trajnejši, varčnejši, zanesljivejši in enostavnejši za ponovno uporabo, popravilo, obnovo in recikliranje. Z novimi zahtevami po informacijah bodo potrošniki bolje seznanjeni z okoljskimi vplivi.

Za regulirane izdelke se uvajajo digitalni potni listi, kar bo olajšalo njihovo popravilo ali recikliranje. Predlog vsebuje tudi ukrepe za odpravo uničevanja neprodanega potrošniškega blaga.

Glavni namen pobude je zmanjšanje odpadnih snovi in priprava na nov evropski trg, kjer naj bi bili proizvodi prilagojeni podnebno nevtralni krožni ekonomiji. Pobuda bo konkretno spremenila lansiranje proizvodov na evropskem trgu. Pričakuje se, da bo vplivala na vse vidike oblikovanja, proizvodnje in prodaje proizvodov. Prav tako naj bi utrnila pot EU trgu na katerem bodo trajnostni proizvodi postali standard.   

Pobuda bo vključevala revizijo »Ecodesign direktive« in predlagala dodatne zakonodajne ukrepe za povečanje trajnosti proizvodov na EU trgu, s čimer naj bi se zagotovilo, da bodo proizvodi, trajnejši, se bodo lahko ponovno uporabili, popravili, reciklirali in bodo energetsko učinkoviti, ter bodo koristili potrošnikom, okolju in podnebju. S to pobudo bo prav tako obravnavana prisotnost škodljivih kemikalij v proizvodih, kot so: elektronika in oprema IKT, tekstilni izdelki, pohištvo, jeklo, cement in kemikalije.

 

PROGRAM

   
9.30 - 11.00 Uvodni pozdrav
Ana Struna Bregar
, izvršna direktorica CER
   
  Predstavitev pobude o trajnostnih proizvodih
Matjaž Malgaj, vodja oddelka za trajnostne proizvode, Evropska komisija 
Vprašanja in odgovori

Podnebni in okoljski cilji, so ključni del prihajajočih razpisov

Mag. Marija Čebular Zajec, sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS 
   
  Kako podjetja analizirajo priložnosti in tveganja ter vzpostavijo praske krožnega poslovanja
Tamara Veldboer
, višja strateška svetovalka za krožno poslovanje, Circle Economy
   
  Odmor
11.15 - 12.30
Vpogled v krožne poslovne modele in dostop do trajnostnega financiranja
Erato Panayiotou, vodja v ESG, PWC
 
  Zapiranje krožnih zank na konkretnem primeru
Darja Figelj, direktorica Interseroh 

Predstavitev uspešnih praks uvajanja krožnih modelov v poslovanje
Špela Redjko, direktorica, Valtex&Co. 
Amel Emkić, produktni vodja, Wienerberger

Aktivni poslušalec "Zaključna misel"
Bart Stegeman, slovenski orkestrator za krožno gospodarstvo, preobrazbo verig vrednosti, Climate-KIC Slovenia
 
   

 

PODPORNIKI DOGODKA

 
       


    


KOTIZACIJA

Udeležba je brezplačna, z obvezno prijavo na zgornji povezavi. 

S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Dogodek bo sneman.
Podatke bomo uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev ter obveščanje o vsebinah vezanih na dogodek.

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

 PRIJAVA