NOVICE
25.06.2018    |    gradnja

Kako do 100% brezogljičnih zgradb do leta 2050?

Potrditev Pariškega sporazuma decembra 2015 predstavlja pomemben zgodovinski trenutek v boju proti podnebnim spremembam.
Potrditev Pariškega sporazuma decembra 2015 predstavlja pomemben zgodovinski trenutek v boju proti podnebnim spremembam. Označil je začetek najpomembnejše dirke v našem obstoju - dirko za zajezitev globalnih emisij toplogrednih plinov, tako da je rast temperature še vedno pod 2 stopinj Celzija in v idealnem primeru nižja od 1,5 stopinje Celzija - in postavil jasen časovni razpored, kako hitro je svet mora spremeniti svoj tečaj, tako da do leta 2050 vsi pomembni poslovni sektor delujejo v stanju brez emisij ogljika.

Ker je gradbeni sektor odgovoren za približno 30% svetovne porabe energije in s tem povezanih emisij, bo ta sektor igral pomembno vlogo pri iskanju rešitev.

V od tisočih do milijarde - usklajeno ukrepanje proti zgradbam z 100% neto ogljikovimi emisijami Do leta 2050 WorldGBC poziva k dramatičnemu in ambicioznemu preoblikovanju v popolnoma brez ničelnega ogljika, z dvojnim ciljem:

    
Vse nove stavbe morajo delovati pri neto ničelnem ogljiku od leta 2030
    
100% zgradb mora delovati na ničelnem ogljiku do leta 2050

V poročilu je opisano, kako je mogoče doseči zgornje cilje s skupnim delovanjem treh ključnih skupin akterjev; Poslovne, vladne in nevladne organizacije.

Doseganje teh ciljev bi pripomoglo k temu, da se izognemo najhujšim vplivom podnebnih sprememb in ustvarjajo številne druge politične in gospodarske koristi.

Potrditev Pariškega sporazuma decembra 2015 je bila upravičeno označena kot resnično zgodovinski trenutek v boju proti podnebnim spremembam.

Sporazum je označil je začetek najpomembnejše dirke v našem obstoju - dirko za zajezitev globalnih emisij toplogrednih plinov, tako da je rast temperature še vedno pod 2 stopinjjama Celzija in v idealnem primeru nižja od 1,5 stopinje Celzija. Prav tako je postavil jasen časovni razpored, kako hitro mora svet način delovanja, tako da bodo do leta 2050 vsi pomembni poslovni sektorji delovali v stanju brez emisij ogljika.

Ker je gradbeni sektor odgovoren za približno 30% svetovne porabe energije in s tem povezanih emisij, bo ta sektor igral pomembno vlogo pri iskanju rešitev.

V akciji "From Thousands to Billions - Coordinated Action towards 100% Net Zero Carbon Buildings By 2050" Svetovana zveza za trajnostno gradnjo - WorldGBC, poziva k dramatičnemu in ambicioznemu preoblikovanju grajenega okolja v brezogljičnega, z dvojnim ciljem:

  • Vse nove stavbe morajo delovati brez oglika od leta 2030
  • 100% vse zgradb morajo delovati brez oglika do leta 2050

V poročilu je opisano, kako je mogoče doseči zgornje cilje s skupnim delovanjem treh ključnih skupin akterjev: poslovnih, vladnih in nevladnih organizacij.

Doseganje teh ciljev bi pripomoglo k temu, da se izognemo najhujšim vplivom podnebnih sprememb in ustvarjajo številne druge politične in gospodarske koristi.

PROROČILO >>
ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE