Kako voditi energetsko knjigovodstvo v vašem domu?


Energetsko knjigovodstvo je postopek zbiranja podatkov o rabi energije (elektrike, vode, toplote) v stavbah, ki nam pomaga zmanjšati energetske izgube. Po energetskem zakonu je sicer obvezno za objekte z več kot 500 m2 površine, a je priporočljivo tudi za manjše fizične uporabnike. V praksi pomeni pregled računov za energijo, vodo in tudi odpadke na mesečni ravni ter primerjavo le-teh. Iz opaženih odstopanj  nato sklepamo o napakah in možnih izboljšavah (na objektu, na ogrevalnih napravah ali z bolj premišljenim ekološkim vedenjem). Energetski svetovalec Simon Brlek svetuje, kako učinkovito voditi energetsko knjigovodstvo v vašem gospodinjstvu.Le če poznamo vzrok izgub, ga lahko učinkovito izboljšamo

Energetsko knjigovodstvo je postopek  spremljanja rabe in stroškov toplotne energije, električne energije in vode na mesečnem nivoju na podlagi prejetih računov in popisa števčnih stanj ter beleženja motenj v sistemu. Omogoča analizo podatkov, ki nas opozorijo na različne napake ali okvare. Tako lahko pravilno načrtujemo učinkovitejšo rabo energije ter znižanje stroškov v gospodinjstvu.

Kako voditi energetsko knjigovodstvo?

Podatke redno vpisujte v enostavne preglednice, ki nazorno prikazujejo gibanje porabe energije. Vpisujemo porabo energije na mesečni ravni, podatke o tej pa najdemo na mesečnih računih dobaviteljev ter s pomočjo Primerjalnika stroškov oskrbe z energijo v gospodinjstvu.

Primerjalnik stroškov oskrbe z energijo v gospodinjstvu

Pomembno je tudi vpisovanje motenj v delovanju sistema (pomotoma odprto okno preko mrzlega obdobja, izpad dobave električne energije, okvara ogrevalnega sistema…), saj že v kratkem času pokaže, ali vaš ogrevalni sistemi delujejo učinkovito. Načeloma pa iz računov zbrane podatke o rabi energentov na mesečni ravni nato konec leta primerjamo ter razmislimo o vzrokih možnih odstopanj.Vodenje energetskega knjigovodstva fizičnim uporabnikom v prvi vrsti služi:
-    kot pripomoček za mnenje energetskega svetovalca pri želeni obnovi,
-    za lažjo določitev ukrepov za zmanjšanje porabe energije v stavbah,
-    kot dokaz in ovrednotenje že izvedenih sanacijskih ukrepov,
-    kot vpogled v stanje stavbe in ogrevalnega sistema,
-    za spremljanje rabe energije in sprotno ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti porabe energije.


Ključne prednosti energetskega knjigovodstva

-    Razumemo lahko, kaj se dogaja z rabo energije v stavbi.
Če beležimo motnje v delovanju sistema ter nihanje porabe energije na mesečni ali letni ravni, lahko sklepamo o vzrokih za morebitno prekomerno rabo energije. To je predpogoj za izvedbo ukrepov, ki jih tako izvedemo najučinkovitejše.


-    Omogoča uvedbo poceni varčevalnih ukrepov.
Sem sodijo ukrepi, ki se tičejo samega obnašanja uporabnikov ter tisti, ki se povrnejo v kratkem časovnem obdobju. Prepogosto odpiranje oken in vrat, nepravilna regulacija ogrevalnega sistema, neugašanje luči ... so namreč drobne nepozornosti, ki povečajo rabo energije.


-    Knjigovodstvo zmanjša tudi stroške energetskega pregleda.
Naloga energetskega svetovalca je, da vam na podlagi zbranih rezultatov svetuje o investicijskih ukrepih, o njihovem zaporedju ter nadzoru kvalitetnih arhitektov, izvajalcev in projektantov.


-    Učinkuje ozaveščevalno.
Z zavedanjem, kaj se dogaja v našem domu s potrošnjo energije, se zavemo tudi lastnih potrošnih navad, ki jih lahko izboljšamo in prispevamo k čistejši in naravi prijazni družbi.
V Centru energetskih rešitev vam omogočamo brezplačni obisk energetskega svetovalca, ki vam bo poleg nasvetov za energetsko knjigovodstvo svetoval tudi o učinkovitih ukrepih za prihranke pri energiji doma. Le kliknite in se prijavite na brezplačni termin pri energetskem svetovalcu.


Primer tabele energetskega knjigovodstva za gospodinjstva
Za prenos preglednice energetskega knjigovodstva za gospodinjstva nam pišite na info@cer-slo.si


Za organizacije na voljo tudi programska oprema

Za energetsko spremljanje vašega objekta je na voljo več aplikacij, ki vam pomagajo spremljati stanje do 40 kazalcev učinkovite rabe energije ter obdelujejo energetske informacije vaše stavbe  ali večih objektov. Spremljamo lahko stroške, porabo in cene energentov ter dobimo pregled nad ekonomskimi in okoljskimi kazalci. Na podlagi poročil in finančnih načrtov, ki jih ponujajo opcije programa, lahko izdelamo energetski pregled, energetsko izkaznico ter pridobimo razne energetske in okoljske certifikate.

Preberite tudi: