KNAUF INSULATION

Knauf Insulation igra na slovenskem trgu vodilno vlogo s svojo ponudbo naprednih in inovativnih izolacijskih rešitev, kot so steklena volna Knauf Insulation ECOSE brez fenol-formaldehidnih veziv, sistemi rešitev za zeleno infrastrukturo Urbanscape, ….
Velike napore vlagamo tako po tehnološki kot tudi po aplikatvni plati v varovanje čistega okolja in zdravja ljudi.
V preteklem obdobju je Knauf Insulation odigral tudi vodilno vlogo na področju ozaveščanja o učinkoviti rabi energije v stavbah kot tudi na področju trajnostne gradnje.
Našim izdelkom, sestavam in sistemom dodajamo kakovostno tehnično dokumentacijo kot tudi software podporo za lažje delo z našimi materiali – program za izračun gradbene fizike, detajle, popisne tekste, program za izračun tehničnih izolacij ter v zadnjem času tudi BIM knjižnice.