NOVICE
25.09.2019    |    KOC INOVATIS

KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe 2019-2022

KOC INOVATIS - Kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe
je eden izmed desetih odobrenih kompetenčnih centrov tretje generacije KOC 3.0, za obdobje
2019-2022

Septembra je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS podprl tretjo generacijo,  deset novih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov KOC 3.0 za obdobje 2019 - 2022.  S projektom KOC INOVATIS smo bili izbrani v močni konkurenci za področje "Pametne zgradbe in dom z lesno verigo".  Več o KOC 3.0 >> Večina partnerjev novega KOCa je že sodelovala v dveh kompetenčnih centrih.

Ključni namen KOC INOVATIS je, da bo razvijal kompetence zaposlenih v partnerstvu ter krepil povezovanje in izmenjavo dobrih praks med partnerji. Rezultat bo večja konkurenčnost ter inovativnost podjetij na področju trajnostne gradnje ter bolj usposobljeni zaposleni. Pomemben vidik bo tudi promocija delovanja KOC INOVATIS-a in panoge.

KOC INOVATIS združuje 28 partnerjev: KRONOTERM d.o.o. - nosilni partner, HOLICENTER ANGELIKA - vodenje projektne pisarne, CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV - del projektne pisarne, SELTRON d.o.o., VELUX SLOVENIJA d.o.o., M SORA d.d., KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, LESOTEKA HIŠE d.o.o., LUMAR IG d.o.o., REM d.o.o., GG SLOVENJ GRADEC d.d., ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE JERNEJ GARTNER s.p., PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., LINEAL d.o.o., DRI upravljanje investicij, d.o.o., POMGRAD d.d., ELEKTRO KUMER d.o.o., ZEROX, d.o.o., EEA Medved d.o.o., PLAN-NET SOLAR d.o.o., ENERTEC d.o.o., ALTERING d.o.o., SPRINKLER SISTEMI CUDER d.o.o., RESALTA d.o.o., EUTRIP, d.o.o., EUDOM, d.o.o., so.p., SMARTIS d.o.o., Inštitut za vode Republike Slovenije.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Dne 24. 9. 2019 je bil prvi partnerski sestanek, kjer smo partnerji poudarili tri temeljne izzive: ukrepanje proti podnebni krizi, spodbujanje podnebno nevtralnega gospodarstva, uporaba najsodobnejših tehnologij, odgovornost za višanje okoljske zavesti in imeti čim boljši kader. KOC INOVATIS je priložnost, da skozi razvoj kompetenc zaposlenih te izzive rešujejo. 

Rdeča nit področja, na katerem delujejo partnerji, je trajnostna gradnja. Ta je kompleksen proces, ki terja veliko znanja in povezovanje več sektorjev. Podvržena je številnim spremembam (razvoj novih tehnologij in digitalizacija, napredne tehnologije in materiali, odzivnost, varnost …), kar je poseben izziv za zaposlene.

Vsi člani novega KOCa so se na uvodnem sestanku strinjali, da so KOC-i res modra investicija, ki jo država in EU namenjata podjetjem, saj je vlaganje v zaposlene v resnici najpomembnejše za uspešno delovanje podjetij.  


ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE