KOC INOVATIS - kompetenčni center za razvoj kadrov za inovativne stavbe je eden izmed deset novih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov KOC 3.0 za obdobje 2019 - 2022, ki jih podpira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

www.koc-inovatis.si