KCDM 3.0 - Kompetenčni center za design management tretje generacije je združenje treh partnerstev, osredotočenih na tri prednostna področja: osnove design managementa, storitveni design in trajnostni design.

V združenje je vključenih 55 podjetij in organizacij, ki so na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za dizajn management za obdobje 2020-2023 skupaj prejela sredstva v višini 1.476.000,00 EUR.

Nosilni partnerji v KCDM 3.0. so

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica,
Gigodesign 3 d.o.o. ,
CER - Center energetsko učinkovitih rešitev.

Program financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

www.design-management.si