LOTRIČ MEROSLOVJE

V podjetju LOTRIČ Meroslovje smo v zadnjih štirih letih s pomočjo inovacij pomembno zmanjšali lastno porabo energentov ter posledično dosegli manjšo obremenitev okolja. Z našimi storitvami in izdelki strankam zagotavljamo, da s točnimi in zanesljivimi meritvami obvladujejo svoje osnovne procese in njihov vpliv na okolje.

Posebno pozornost posvečamo ločevanju odpadkov ter imamo lastno čistilno napravo, ki filtrira vse komunalne odplake. V podjetju uporabljamo "modro energijo", torej električno energijo, pridobljeno iz do okolja prijaznih, obnovljivih virov. Proizvedena je v hidroelektrarnah slovenskih rek, pri njeni proizvodnji pa ne izrabljajo dragocenih fosilnih goriv.

www.lotric.si
Save