NOVICE
29.06.2022    |    Šampioni zelene preobrazbe

Nova pravila socialnega in okoljskega poročanja za velika podjetja
Evropski poslanci in vlada EU so prejšnji teden sklenili ambiciozen dogovor o obveznem poročanju o vplivu podjetij na okolje, njihov socialni vpliv in na splošno o njihovem upravljanju. Cilj novega dokumenta je postaviti trajnost kot centralni steber uspešnosti podjetij, ki se ne sme več meriti samo z osredotočanjem na kratkoročne dobičke. Dokument utrjuje cilj EU, da postane vodilna sila določanja globalnih standardov poročanja o trajnosti. 

Od leta 2024 bodo morala velika podjetja (z več kot 250 zaposlenimi in 40 milijoni evrov prometa, tudi tista, ki ne kotirajo na borzah) javno razkriti informacije o načinu delovanja ter obvladovanju družbenih in okoljskih tveganj. Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD) povečuje odgovornost podjetij, saj jih zavezuje, da razkrijejo svoj vpliv na ljudi in planet, s čimer se postavljajo temelji za standarde poročanja o trajnostni na svetovni ravni, saj direktiva zajema tudi podjetja, ki delujejo na tleh EU (če imajo 150 milijonov letnega prometa v EU). Poročila, ki jih bodo podjetja proizvedla, bodo neodvisno revidirana in certificirana. Finančno in trajnostno poročanje bosta tako postala enakopravna, vlagatelji pa bodo imeli dostop do zanesljivih, preglednijh in primerljivih podatkov.

Parlament in Svet bosta morala sporazum uradno potrditi, preden bo objavljen v Uradnem listu EU, veljati pa bo zacel 20 dni po objavi. Njegove določbe bodo morale biti vključene v nacionalno zakonodajo držav članic 18 mesecev po njegovi veljavi. Prenovljena direktiva o trajnostnem poročanju podjetij ter direktiva o skrbnem pregledu trajnosti obljubljata prenovo načina poslovanja v Evropi v prihodnjih dveh letih: le dva ambiciozna EU instrumenta bosta popolnoma prenovila poslovno okolje v Evropi in prevetrila načine poslovanja. Časa za prilagoditev in spremembo obstoječih strategij podjetij pa ni veliko. 

Ne glede na to, da dogovor predvideva milejše obveznosti poročanja za mala in srednje velika podjetja, obstaja zelo velika verjetnost, da bodo za potrebe priprave poročil velika podjetja od svojih dobaviteljev podatke o trajnostnem poslovanju zahtevala. 

VEČ

 

ZADNJE NOVICE

SORODNE NOVICE