NOVICE
11.04.2019    |    CER

Novi član CER - Siemens d.o.o.

Izjemno smo ponosni, da je podjetje Siemens d.o.o. od aprila dalje, del naše mreže naprednih podjetjih, ki si prizadevajo za razvoj zelenih tehnologij in poslovnih modelov. Dobrodošli med nami!


Siemens je že več kot 140 let partner slovenskega gospodarstva. Prve oblike sodelovanja, za katere obstajajo dokazi, segajo v leto 1869, ko je ustanovitelj korporacije Siemens Werner von Siemens s takratno Kranjsko industrijsko družbo podpisal sporazum o sodelovanju na področju proizvodnje železa v Zoisovih fužinah na Radovni. Od leta 1992 ima Siemens v Sloveniji regionalno družbo.

Družba Siemens d.o.o. je v 100-odstotni lasti korporacije Siemens AG, njihova osnovna dejavnost je prodaja, poprodajna podpora in servis za celoten portfelj Siemensovih izdelkov in rešitev.

Slovenskemu gospodarstvu in javnemu sektorju omogočajo dostop do najnaprednejših, inovativnih tehnologij.

Ključni podatki o družbi Siemens d.o.o.
  •     V Sloveniji delujejo že od leta 1992.
  •     Imajo okoli 65 zaposlenih, večina v prodaji, poprodajni podpori in servisu.
  •     Rešitve in izdelke ponujajo več kot 200 kupcem v Sloveniji.
  •     Kupcem omogočajo podporo lokalnih strokovnjakov, ki razumejo specifike branže, pa tudi lokalnega trga.
  •     So zanesljivo podjetje z dobro finančno boniteto in stabilnim poslovanjem.
  •     Ponujajo takojšen dostop do najbolj inovativnih, sodobnih tehnoloških rešitev.

PODROČJA DELOVANJA >>

Elektrifikacija, avtomatizacija in digitalizacija so dolgoročna področja delovanja rasti družbe Siemens. Da bi v celoti izkoristili potencial trga na teh področjih, so naša podjetja združena v devet oddelkov in zdravstveno varstvo kot ločeno upravljano podjetje.


ZADNJE NOVICE

Zeleni koktajl: predavanji in delavnica "Zeleni voditelji prihodnosti"
11.11.2019   |   Ostalo
"Zeleni voditelji prihodnosti" je skupno izobraževanje in zaključni dogodek CER in KOC INOVATIS v letu 2019. Predavanji in delavnica so namenjeni vodilnim predstavnikom podjetij ter javnega sektorja, ki se zavedajo pomena in prednosti zelenega trajnostnega gospodarstva in razogljičenja družbe.
4. Zeleni zajtrk _ 20. november 2019 I Spremenjene zahteve glede energetske učinkovitosti stavb
07.11.2019   |   Ostalo
Stavbe v Evropi predstavljajo skoraj 40% porabe končne energije. Skladno z dolgoročnimi energetsko podnebnimi zavezami EU so postavljene v središče politike na področju energetske učinkovitosti in razogljičenja. Prenove so ključne za doseganje pariškega sporazuma, saj bo leta 2050 v Evropi še vedno v uporabi devet od desetih obstoječih stavb. V pripravi oz. veljavi so novi predpisi, ki nalagajo številne obveznosti, različnim deležnikom. V praksi pa se pri implementaciji novih predpisov in standardov pojavlja veliko ovir.
3. Zeleni zajtrk in delavnica - POROČILO - Odpadke spreminjamo v (reciklirano ogljično) gorivo
05.11.2019   |   Ostalo
POROČILO o tretjem zelenem zajtrku, ki je bil voden kot aktivna delavnica. Namen dogodka je bil povezati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na sprejem takšne okoljske zakonodaje, da bo omogočeno doseganje ciljev rabe obnovljivih virov energije in upravljanja z odpadki, ob najnižjih možnih stroških, okoljsko najbolj sprejemljivo in tehnološko učinkovito.

SORODNE NOVICE