CLIMATHON

 
Climathon je globlani program, ki v središče postavlja mesto in ponuja priložnost prebivalcem, da soustvarjajo rešitve za lokalno skupnost, ki odgovarjajo na globalne podnebne izzive. Jedro programa je Ideathon, ki poteka na lokalni ravni in združuje ljudi, ki dobro poznajo lokalno okolje in podnebne izzive svojih mest. 

Ideathon je 12-72 urni dogodek, kjer se ljudje med seboj povežejo, razvijajo ideje za reševanje lokalnih podnebnih izzivov na kreativen način. Ideathon se bolj kot na izvedljivost izvedbe osredotoča na edinstvenost ideje.

S projektom želimo povezati posameznike z mestom Ljubljana in naprednimi podjetji, ki se zavedajo sodobnih globalnih trajnostnih izzivov in priložnosti ter nujnosti medgeneracijskega sodelovanja. 

Cilj projekta je: 
  • spodbuditi prebivalce, da aktivno uporabljajo zelene tehnologije in postanejo aktivni agenti sprememb za doseganje podnebno nevtralnega mesta,
  • zagotoviti povezovanje med mestom, podjetji in posamezniki za učinkovito doseganje ciljev podnebne nevtralnosti in zagotavljati boljše kakovostno bivalno okolje ter konkurenčno prednost mesta,
  • oblikovati skupnost, ki jo zanimajo zelene in pametne rešitve za bolj napredno Slovenijo,
  • zagotoviti kakovostno bivalno okolje v Mestni občini Ljubljana,
  • Mestni občini Ljubljana pomagati pri oblikovanju smernic za pripravo podnebne strategije do leta 2025, ki jo imajo v pripravi.