O PROJEKTU

 

Kaj je GREENVIZIJA?

 
GREENVIZIJA je projekt s katerim želimo:
 
 • povezati mlade posameznike z naprednimi podjetji, ki se zavedajo sodobnih globalnih trajnostnih izzivov in priložnosti ter nujnosti medgeneracijskega sodelovanja,
 • spodbujati zelena delovna mesta, ki so ključna za trajnostni razvoj, se odzivajo na svetovne izzive varstva okolja, gospodarskega razvoja in socialne vključenosti,
   
 • iskati izvedljive zelene rešitve za podjetja (produkte in storitve), ki bodo hkrati pomagale do čimprejšnjega uresničevanja ciljev globalnega trajnostnega razvoja (SDG17), uresničevanja zavez Pariškega podnebnega sporazuma (zmanjšanje temperature za 1,5 C) in zelenega dogovora EU za trajnostno gospodarsko rast (podnebna nevtralnost do 2050),
   
 • oblikovati skupnost, ki jo zanimajo zelene in pametne rešitve za bolj napredno Slovenijo.
 
Mladi že poganjajo spremembe po vsem svetu. Zagotoviti jim moramo priložnosti za pridobitev novih znanj in veščin. Zelena prihodnost se mora začeti s poslušanjem mladih, z vključevanjem njihove inovativnosti in ustvarjalnosti ter s skupnim delovanjem za zeleno okrevanje.
 
Mlade želimo spodbuditi k iskanju svežih, trajnostnih idej in rešitev, ki bi podjetjem pomagala da bodo:
 • delovala bolj trajnostno z okoljskega, družbenega in ekonomskega vidika,
 • bolj pripravljena na prihajajoče trende,
 • bolj odporna na prihajajoče krize,
 • lažje predvidevala v katero smer se razvijajo potrebe družbe po bolj trajnostnih produktih in storitvah,
 • zaznala nove poslovne trajnostne priložnosti,
 • imela konkurenčno prednost s trajnostnimi rešitvami,
 • ustvarjala nova zelena delovna mesta.