OMV

Za zagotovitev mobilnosti v prihodnosti se v OMV osredotočajo na napredna obnovljiva biogoriva in vodik. Med drugim je OMV pionir pri postajališčih, kjer lahko gostje svoja vozila napolnijo z vodikom. Zaradi spreminjajočih se zahtev avtomobilske industrije pri OMV iščejo tudi nove rešitve, kot je pridobivanje vodika iz sončne energije in vode, pri čemer sodelujejo z različnimi strokovnimi institucijami. Proces pridobivanja, ki ga razvijajo, je popolnoma obnovljiv in ne povzroča emisij, s čimer OMV stremi k trajnostnim energetskim virom.

www.omv.si
Save