STROKOVNI SPLETNI POSVET 

KOMU BODO NAMENJENE MILJARDE EU SREDSTEV

16. junij 2021, od 09.00 do 13.30

ONLINE DOGODEK 

CER je partner dogodka, ki ga organizira Tiko Pro


S predstavniki državnih institucij: SVRK, MGRT, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo bomo spregovorili o tem, kaj in koliko prinaša načrt za okrevanje in odpornost ter kje bodo sredstva večletnega finančnega načrta v letih 2021 – 2027. Dogodek bodo obogatili predstavniki podjetij ter občinskih uprav s primeri dobre prakse črpanja EU sredstev.

V prvem delu bo dogodek moderirala in povezovala direktorica in lastnica podjetja Tiko Pro d.o.o. Kristina Kočet Hudrap, v drugem delu pa Ana Struna Bregar izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev CER.

Dogodek je brezplačen. Več o dogodku TUKAJ!


PROGRAM DOGODKA

ZA PODJETJA od 9.00 do 11.00

09:00 – 09:05  Pozdravni nagovor
Kristina Kočet Hudrap, lastnica in direktorica Tiko Pro d.o.o.

09:05 – 09:40  Predstavitev najavljenih in objavljenih razpisov
Sibil Klančar, vodja Službe za razvojna sredstva, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

09:40 – 10:00  Primer dobre prakse pridobivanja nepovratnih sredstev
Aleš Seidl, direktor podjetja AS system d.o.o. 

10:00 – 10:20  Primer dobre prakse pridobivanja nepovratnih sredstev
Janez Rihter, direktor podjetja Rihter montažne gradnje d.o.o. 

10:20 – 11:00  Predstavitev nepovratnih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter finančne perspektive 2021-2027 za podjetja 
mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

ZA OBČINSKE UPRAVE od 11.30 do 13.00

11:30 – 11:35  Pozdravni nagovor
Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

11:35 – 12:10  Predstavitev nepovratnih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter finančne perspektive 2021-2027
Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

12:10 – 12:30  Predstavitev vsebine načrta za okrevanje in odpornost, ki sodi v resor MOP
Metka Gorišek, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

12:30 – 12:50  Predstavitev vsebine načrta za okrevanje in odpornost, ki sodi v resor MZI
Blaž Košorok, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo

12:50 – 13:10  Dobra praksa pridobivanja EU sredstev Mestne občine Maribor
mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, vodja službe za razvojne projekte in investicije MO Maribor

13:10 – 13:30 Dobra praksa pridobivanja EU sredstev občine Grosuplje
Dušan Hočevar, direktor občinske uprave Grosuplje

 


PRIJAVA

Udeležba na dogodku je brezplačna, z obvezno prijavo.