PIONEERS INTO PRACTICE 2021 SLOVENIJA

Brezplačni izobraževalni program

Julij - November 2021

Pioneers into Practice je EIT Climate KIC program za razvoj kompetenc, ki so potrebne, da bomo skupaj lahko ustvarili podnebno nevtralno družbo. Gre za edinstveno, brezplačno izobraževalno izkušnjo s kombinacijo e-učenja, interaktivnih delavnic, projektnih nalog in mentorstva. Pioneers into Practice povezuje strokovnjake po vsej Evropi, ki glede na lokalne potrebe za blažitev podnebnih sprememb delajo na ustreznih izzivih in se hkrati povezujejo s širšo evropsko skupnostjo. 

Program je namenjen mladim strokovnjakom, ki se zavedajo podnebnih sprememb in želijo aktivno prispevati k reševanju globalnih podnebnih izzivov. Gre za odlično priložnost, da stopite iz cone udobja, se osebno razvijate in dodate svoj delček v zelenem mozaiku tudi v vašem podjetju in v širši družbi. 

Spoznali boste različna orodja sistemskega inoviranja, pridobili znanje o podnebnih spremembah in veščine uporabe sodobnih orodij in metodologij za reševanje podnebnih izzivov. Preko programa boste imeli možnost izmenjati izkušnje in dobre prakse z drugimi pionirji in organizacijami. 
 

ČASOVNICA PROGRAMA 

ELEMENTI PROGRAMA 

E-learning

Udeleženci programa boste spoznali različna orodja sistemske inovacije, ki jih boste s svojim obstoječim znanjem uporabili na praktičnih primerih. Preko e-učenja se boste seznanili z zbirko aplikativnih orodij, ki vam bodo pomagala soočati se z izzivi in vas podpreti pri vsakdanjem delu na področju podnebnih sprememb, trajnostnih inovacij in zelenega prehoda vaše organizacije. Vsa orodja so zasnovana za multidisciplinarni in večkulturni okvir. 

E-learning bo potekal v angleškem jeziku.

System Innovation Fundamentals2,5 ur individualnega učenja
Introduction to System Innovation
 Systems Innovation Mindsets
Working in Complexity
The Value of System Thinking

Toolbox Systems Innovation - 5 ur individualnega učenja

Interaktivne delavnice

Delavnice omogočajo povezovanje pionirjev v skupnost, kje poglobijo in preizkusijo tisto, kar ste se naučili preko e-learninga. Vsebujejo praktične naloge, učne cilje in strokovne poglede mentorjev, s čimer je zagotovljena povezava med različnimi elementi programa. Pionirji imajo možnost preizkusiti ključna orodja na praktičnih primerih s podporo mentorjev. Delavnice omogočajo sistemsko razmišljanje. Pionirjem omogočajo, da se ozrejo nazaj na celoten proces in v skupini razmišljajo o različnih programski elementih. 

Individualna naloga na primeru podjetja

Individualna naloga je priložnost za vse pionirje, da v podjetju v katerem so zaposleni postanejo nosilci trajnostnih sprememb. Vsak pionir bo lahko predstavil svoje videnje trajnostne vizije podjetja do leta 2030 oz. do 2050.
Ta element programa omogoča praktično aplikacijo že spoznanih orodij in tehnik sistemske inovacije. Pionirjem omogoča, da stopijo iz cone udobja in predstavijo svojo trajnostno vizijo podjetja, v katerem so aktivni. 
 
Coaching

Osrednje mesto v programu imajo mentorji, ki s pionirji sodelujejo na individualni in skupinski ravni ter jim pomagajo pri praktični nalogi. Mentorji so strokovnjaki na področju sistemskega razmišljanja, ki izvajajo tudi vse delavnice. 


E-learning bo potekal v angleškem jeziku, ostali elementi programa v slovenskem jeziku. 


KDO JE LAHKO PIONIR?

•    Ima vsaj dve leti delovnih izkušenj.
•    Že ima nekaj izkušenj ali afiniteto na področju trajnosti ali podnebnih sprememb.
•    Želi biti del skupnosti podobno mislečih strokovnjakov.
•    Je odprt, željan učenja, delitve znanja in želi uživati.
•    Prednost imajo zaposleni v podjetjih, ki so člani CER ali partnerji kompetenčnih centrov KCDM 3.0. in KOC INOVATIS.


Več o projektu>> 

PRIJAVA>>